Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі в кормоцехах для теплової і технологічної обробки кормів

Інструкція з охорони праці при роботі в кормоцехах для теплової і технологічної обробки кормів

Інструкція стосується операторів і працівників обслуговуючих кормоцехи для теплової (запарювання) і термохімічної обробки кормів. Одночасно з даною інструкцією в кормоцехах, що мають відповідне обладнання, слід приміняти інструкції по охороні праці № 13 та № 14. Якщо оператор обслуговує і котел-пароутворювач, він повинен пройти навчання, мати посвідчення кочегара і не рідше одного разу в 12 місяців проходити пере­атестацію

Загальні вимоги безпеки

1. До роботи в кормоцеху для термічної обробки кормів допускаються особи, що не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче навчан­ня вступний і первинний на, робочому місці інструктаж по охороні праці і мають першу кваліфікаційну групу по електробезпеці.

До самостійної роботи працюючі допускаються після проходження протягом двох-п'яти змін стажування під керівництвом керівника робіт або досвідченого працівника і оволодіння навиками безпечного виконання технологічних операцій.

2. Необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Не до­пускається присутність в робочій зоні сторонніх, розлиття спиртних на­поїв, куріння, робота в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, в хворобливому чи стомленому стані.

Працюючий повинен виконувати ту роботу, по якій пройшов інструктаж, на яку видане завдання, не перепоручати свою роботу іншим особам.

При виконанні роботи кількома осо&ами назначається старший.

3.  В кормоцехах до основних травмуючих і шкідливих виробничих факторів по відношенню до яких слід дотримуватись обережності, відносяться:

— рухомі транспортні засоби, переміщувані вантажі, падіння корму і предметів, включаючи відлетівші осколки; електрострум;

— нагріті частини обладнання, гаряча вода, пар і інші термічні фак­тори;

— хімічні і токсичні речовини, що можуть викликати опіки і отруєння.

4. При роботі з аміачною водою слід користуватися шланговим проти­газом або респіратором з патроном марки "КД". На цементній підлозі біля робочих місць повинні бути дерев'яні підножні решітки.

6. При змінній роботі прийняти робоче місце. Упевнитись в справност; машин, інструментів, обладнання. Ручки інструменту, корзин, відер і т.д. повинні бути цілими, без заусенців і гострих частин. Не допускається використання тари з виступаючими гвіздками, кінцями дроту, зломами дощок.

7. Перевірити відсутність в штуцерах, кранах, вентилях, люках.

8. Перевірити роботу вентиляції в приміщеннях.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Перед пуском в роботу обладнання кормоцеху необхідно впевнитися в тому що на ньому не проводяться роботи, подати сигнал і запустити машини на холостому ходу.

2. Подавати корм в машину слід рівномірно. Слідкувати, щоб з кормом в машину не потрапили сторонні предмети.

3. Проштовхувати корм в горловину прийомного бункера і т.д. працю­ючої машини можна тільки з допомогою проштовхувача з ручкою не менше їм.

4. Під час роботи кормодробарки не можна стояти проти люка вики­дання маси.

5. При забиванні кормодробарки кормом слід зупинити її, відключити електроенергію, повісити на пускач табличку "Не включати! Працюють люди!" і провести очищення.

6. Регулярно оглядати резервуари і арматуру (клапани, вентилі, во­домірні труби) і візуально перевіряти їх герметичність.

7.  Розлиті на підлозі вода, масло, горючі та інші продукти повинні негайно прибиратись або посипатись піском чи тирсою і прибиратись.

8. Прибирання розлитих кислот, лугів, приготування дезинфікуючих розчинів виконувати в фільтруючих протигазах з коробкою марки "В".

9. Слідкувати за справністю вантажопідйомних машин Лри наявності 10% обірваних дротин на одному кроці витка або при зношенні більше 20% первинного діаметра ланцюга слід провести їх заміну.

10. Вантажні роботи проводити під керівництвом старшого (того, хто керує механізмом). При цьому не можна знаходитись під піднятим ванта­жем та в місцях можливого падіння предметів.

11. Перед відкриванням бортів кузова транспортних засобів, впевни­тись в безпечному розміщенні вантажу.

12.  Тяжкі довгі і небезпечні вантажі при відсутності засобів ме­ханізації або неможливості їх застосування необхідно переміщувати вдвох, а при необхідності і більшою кількістю працюючих.

13. Скляну тару з агресивними рідинами переміщувати в міцних кор­зинах з двома ручками.

14. При роботі транспортерів, запарників-змішувачів не допускати їх перевантаження, а також потраплення на них сторонніх предметів чи інструменту.

15. Перевірити щільність закриття заслінки вивантажуючого шнека.

16. Після завантаження кормом місткості змішувача (варочного кот­ла) щільно закрити завантажувальний люк.

17. Подачу пару проводити при щільно закритих кришках горловин люків при постійному контролі тиску і герметичності.

18.  Не залишати працюючі запарники-змішувачі, варочні котли, транспортери без нагляду і не перепоручати нагляд за ними будь-кому без дозволу керівника робіт.

19.  Перед відкриванням кришки запарника- змішувача (варочного котла) закрити паровий вентиль на вході в місткість і знизити тиск до атмосферного. Надіти окуляри, рукавиці і фартук. Прочистити отвір для злиття конденсату і впевнитись, що конденсат і пар виходять з нього без тиску. Відкривати кришку слід обережно, стоячи збоку.

20. При зливанні конденсату з запарника-змішувача стежити, щоб проти зливного отвору не було людей.

21.  Стежити, щоб кормова суміш не падала на підлогу чи настил робочої площадки змішувача. Впавший корм негайно прибрати, а слизьку підлогу посипати піском чи тирсою і потім очистити.

22. При сильному пароутворюванні під час вивантаження кормів із змішувачів- запарників і нарочних котлів забезпечити інтенсивну венти­ляцію приміщення.

23. Роботи всередині місткостей змішувачів (варочних котлів) прово­дяться тільки з дозволу керівника робіт по наряду-допуску. Перед почат­ком роботи проводяться заходи для недопущення пуску змішувача: знімаються запобіжники, приводний пас (ланцюг), виключається муфта змішувача.

24. При розбиранні гарячої води, агресивних рідин необхідно стежити, щоб не було їх розбризкування, переносити в тарі закритій кришкою, користуватися засобами захисту (окуляри, рукавиці, фартук, чоботи, протигаз).

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При виникненні аварійних ситуацій обслуговуючий персонал пови­нен негайно вжити заходів по зупинці обладнання кормоцеху в порядку передбаченому правилами   експлуатації,   в першу черг1}' відключивши подачу електроенергії, пару, води.

2. При відсутності небезпеки для здоров'я і життя, персонал повинен вжити заходів для відокремлення і усунення можливості розвитку аварійної ситуації. При наявності небезпеки, залишити небезпечну зону, попередивши працюючих, що знаходяться поблизу.

3. Забороняється проводити ремонт і усунення несправності обладнан­ня в аварійній ситуації без зупинки обладнання.

4г. При нещасних випадках в першу чергу слід усунити небезпечний фактор (перекривається подача пару, відключається електроенергія, зу­пиняють рухомі механізми обладнання і т.д.), потім слід подати по­терпілому долікарську допомогу і направити його в медпункт. По можливості зберегти до розс иідування стан на робочому місці таким, яким він був в момент пригоди (якщо це не загроджуе життю і здлров'ю працю­ючих і не порушує безперервності технологічного процесу).

5. В місцях роботи з зрідженим аміаком і аміачною водою повинна бути медаптечка в комплекті якої обов'язково повніші бути дві кисневі подушки, вазелін і вазелінова або оливкова олія, 0,5-1% розчин квасців, 5% розчин борної, оцтової чи соляної кислоти, бинт, вата, питна вода, сода, грілки і йодна настойка.

6. Ремонт, огляд і очищення зсередини закритих місткостей, а також зварні роботи в кормоцеху проводяться спеціально навченим персоналом з видачею наряда-допуска.

7.  Ремонт електрифікованого обладнання проводиться після відключення його від джерел живлення, закриття трубопроводів, заглу­шок, засувок, а на засобах керування вивішують таблички "Не включати! Працюють люди!"

8. -Ремонт і огляд пустої місткості, трубопроводу і арматури для аміачних розчинів проводять спеціалісти, що знають правила поводження з аміаком, аміачною водою і атестовані.

9. Перед виконанням робіт по внутрішньому огляду і ремонту резерву­ара і арматури з-під аміачної води необхідно:

— відключити (зняти або заглушити) всі трубопроводи, в яких може бути аміачна вода або пари аміаку;

— резервуар спорожнити, бруд і інші домішки ретельно змити;

—   залишки парів аміаку з резервуарів видалити продувкою водяним паром чи повітрям, подаючії його в нижню частину резервуару при відкритому верхньому люку;

— після продування люк залишити відкритим до повного видалення парів аміаку;

— відсутність парів аміаку перевірити газоаналізатором.

10. Для освітлення при роботах всередині апаратів приміняти тільки вибухозахищені світильники напругою не більше 12 В.

11.  Слюсарний і такелажний інструмент, що використовується при ремонті обладнання і трубопроводів повинен виключати іскроутворення.

12.  До робіт всередині місткостей, контролюємих органами Держгіртехнагляду, допускаються лише зварники, що мають посвідчення на право зварювання посудин, що працюють під тиском.

13. Всередині місткості електрозварник повинен працювати по наря-ду-допуску в відповідних засобах захисту, в діелектричних рукавицях, калошах а також в підлокотниках і наколінниках та в шланговому про­тигазі, одягти рятувальний пояс і страховочну мотузку. Страховку здійснюють керівник робіт і ще один працюючий, що знаходиться біля люка місткості, тримаючи в руках кінець рятувальної мотузки, стежачи за працюючим.

14. Відремонтоване обладнання повинно бути випробуване. Дозвіл на його експлуатацію дається відповідальною особою з записом в журналі обліку роботи.

15.  При виявленні пожежі чи загорання, слід негайно повідомити в ПСО і керівника виробничої дільниці; подати звуковий сигнал тривоги і приступити до гасіння підручними засобами. При необхідності, ор­ганізувати евакуацію з небезпечної зони людей, тварин, цінностей.

16. При гасінні пожежі слід стежити, щоб не проявлялись інші фак­тори (вибухи, обвали, замикання електромережі). При горінні скирт, тюків (вибухи, обвали, замикання електромережі). При горінні скирт, тюків і т.д. їх розтягують і гасять по частинах.

17.  Легкозаймисті рідини (бензин, гас і т.д. ) гасять вогнегасником, направляючи струмінь під основу полум'я або закидають палаючу поверх­ню піском, землю чи накривають мокрим брезентом.

18.  Сіно, солому і т.д. гасять водою, накривають кошмою, мокрим брезентом, закидають піском чи землею.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. По закінченню роботи в кормоцеху виключити електроживлення, перекрити подачу палива. Впевнитись у відсутності вогню і високих тем­ператур на частинах обладнання.

2. Провести прибирання приміщення.

—   3.  Зробити запис в журналі обліку роботи про стан обладнання і передачі зміни.

Розробив