Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для слюсарів КВПіА по лінії УЛЦ-1

Інструкція з охорони праці для слюсарів КВПіА по лінії УЛЦ-1

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До самостійної роботи слюсаря контрольно-вимірювальних приладів і автоматики допускаються особи, яким виповнилось 18 років, що пройшли медичне обстеження, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на робочому місці), спеціальне навчання та перевірку знань.

1.2. Слюсар повинен проходити повторний інструктаж на робочому місці 1 раз у 3 місяці. Повторна перевірка знань проводиться комісією заводу 1 раз на рік.

1.3. Допуск до самостійного виконання робіт дозволяється після проходження стажування на робочому місці протягом не менше 12 змін під наглядом досвідченого працівника.

1.4. Слюсар КВПіА по лінії УЛЦ-1 повинен дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

1.5. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на слюсаря КВПіА під час обслуговування обладнання сировинної лабораторії та лінії УЛЦ-1: падіння з висоти, незахищені рухомі елементи обладнання, недостатнє освітлення, електричний струм.

1.6. Відповідно "Нормам безкоштовного видавання спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристосувань слюсарю для роботи належать: комбінезон бавовняний, рукавиці, черевики юхтові, рукавиці діелектричні (чергові), галоші діелектричні (чергові).

1.7. Слюсар повинен дотримуватись вимог "Правил пожежної безпеки в Україні":

- своєчасно проходити протипожежні інструктажі;

- знати місця знаходження засобів протипожежного захисту та вміти ними користуватись;

1.8. При нещасному випадку необхідно повідомити зав.лабораторії та прийняти заходи по наданню потерпілому долікарської допомоги.

1.9. Слюсар КВПіА по лінії УЛЦ-1 повинен дотримуватись вимог правил виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.10. Слюсарю забороняється приступати до роботи в нетверезому, хворобливому стані та стані  наркотичного сп'яніння.

1.11. Не дозволяється палити в  непередбачених місцях.

1.12. Не дозволяється покидати робоче місце без дозволу керівника..

1.13. При порушенні даної інструкції винні несуть відповідальності згідно законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути спецодяг, підготувати і перевірити справність захисних засобів.

2.2. Оглянути і підготувати робоче місце, перевірити достатність його освітлення.

2.3. Перевірити візуально справність площадок біля обладнання що обслуговується, драбин та перильних огороджень.

2.4. Ознайомитись зі станом та роботою обладнання, що обслуговується ,шляхом його огляду.

2.5. Перевірити справність контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Перевірити справність сигналізації, захисного заземлення, блокувальних та інших пристроїв.

2.7. Перевірити стан щитів, приладів та їх санітарний стан.

2.8. Користуватись переносними світильниками з напругою 12 В.

2.9. Перевірити справність інструментів.

2.10. Перевірити наявність інструкцій, плакатів та знаків безпеки по охороні праці.

2.11. При виявленні недоліків в роботі обладнання доповісти зав.лабораторії.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Напруга вище 42 В небезпечна для життя, а в закритих резервуарах напруга більше 12 В.

Перед ремонтом електрообладнання з напругою 220 В потрібно:

а) отримати дозвіл на можливість відключення електрообладнання в керівника;

б) відключити від напруги дільницю, знявши запобіжники, виставивши застережний плакат: "Не включати-працюють люди!";

в) перевірити відсутність напруги на дільниці роботи, як між проводами так і між проводами і землею, при її відсутності приступати до роботи.

г) в установках  напругою до 220 В для виявлення напруги дозволяється користуватись робочою лампочкою або вказівником напруги, а  при напрузі вище 220 В для перевірки її відсутності використовувати лише вказівники напруги. Контрольна лампочка повинна бути із захисною сіткою і мати проводи з надійною ізоляцією;

д) для перевірки опору ізоляції  установки потрібно відключивши установку, переконатися у відсутності напруги;

е) користуватись для перевірки стану ізоляції мегаметром, не торкатись до частин перевіряючої установки, так як прилад дає напругу 500-2000 В.

3.2. Слідкувати за станом кожухів і огорожі.

3.3. При заміні трубчатих запобіжників користуватись захисним кліщами, а не руками.

3.4. Не вмикати запобіжники при навантаженні. При заміні запобіжників попередньо відключити струм де, це можливо. Не використовувати саморобних плавких вставок потрібної сили струму.

3.5. При виявленні несправного  електрообладнання або провідників, інших поломок, застосувати заходи по їх усуненню.

3.6. При несправності, або відсутності заземлення забороняється вмикати обладнання.

3.7. Роботи на висоті (більш 1,5м від полу) виконувати з драбин, або риштовання.

3.8. Забороняється працювати з драбин біля  обладнання, що крутиться і над ним, поблизу струмоведучих частин.

3.9. При відключенні приладу автоматики, безпосередньо з'єднаного з середовищем, яке знаходиться під тиском, потрібно попередити обслуговуючий персонал і після дозволу переконатись про відсутність тиску в трубопроводі,  попередньо трохи відпустивши різьбове  з'єднання і трохи розхитавши його прислухатись чи не виділяється стиснуте повітря чи рідина.

3.10. При обтяжках нагрітих парових або рідинних з'єднань не користуватись значним фізичним зусиллям. При несправності ущільнюючих поверхонь вже при легкому рівномірному обжиму вихід  норм або рідини повинні різко зменшитися. Якщо порушення герметичності не вдається усунути, то доповісти про це зав.лабораторії.

3.11. При користуванні приладом ППР-2м (прилад Петрова) категорично забороняється у виробничому приміщенні проводити роботу з відкритою ртуттю При роботі з вибухонебезпечними і токсичними речовинами користуватись витяжними шафами.

3.12. Не допускати застосування відкритого вогню в приміщенні, де заряджаються акумулятори.

3.13. Найбільш небезпечні аварійні ситуації:

- відключення електроенергії;

- вихід з ладу автоматики;

- виникнення пожежі, що загрожує приладам автоматики;

- враження електричним струмом;

- падіння на слизькій підлозі.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Провести прибирання робочого місця та обладнання, що обслуговується.

4.2. Сповістити керівника про всі недоліки і прийняти заходи по їх усуненню.

4.3. Записати в журналі всі виявлені несправності, та виконанню робіт по їх усуненню.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУЦІЯХ

5.1. При виникненні аварії або аварійної ситуації слюсар повинен доповісти керівнику робіт  та внести заходів по усуненню причин виникнення аварії.

5.2. При виникненні  ситуації із загрозою для життя персоналу необхідно негайно відключити пошкоджене обладнання, покинути небезпечну зону і повідомити керівника робіт.

5.3. При виникненні пожежі (ознак горіння) необхідно терміново повідомити телефоном в пожежну охорону об"єкту, керівника робіт, вжити заходів до евакуації людей та приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.4. В разі обрива троса на лебідці  СКІПа слюсар КВПіА зобов"язаний зняти напругу ланцюга керування СКІПа. Вивісити плакат "Не вмикати-працюють люди". Після цього перевірити відсутність напруги в ланцюгу керування, дати дозвіл на усунення аварій.

5.5. При відключенні напруги  в щитах слюсар КВПіА повинен діяти чітко, без паніки і метушні, повинен визвати чергового електромонтера і разом з ним виявити причину відключення напруги.

Усунувши несправність увімкнути електрообладнання, попередивши про це керівника та лаборантів.

5.6. При виході з ладу обладнання (згорання електродвигунів, пошкодження в електросхемах лінії УЛЦ-1, в електрощитах тощо):

- зняти напругу з шита управління, повісити плакат "Не вмикати- працюють люди";

- перевірити відсутність напруги;

- виявити причину  виходу з ладу обладнання;

- при згоранні електродвигуна замінити його на аналогічний;

- зняти плакат "Не вмикати - працюють люди";

- включити напругу на щиту  керування.

Розробив


{module 43}
  {module 28}