Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки до технічного стану машин

Інструкція з вимог безпеки до технічного стану машин

1.  Технічний стан тракторів, самохідних шасі, комбайнів, сільськогосподарських та спеціалізованих машин повинен відповідати нормативне-технічній документації та заводським рекомендаціям.

2. Машини усіх марок і призначень, які знаходяться в експлуатації, повністю укомплектовуються набором справного інструменту і пристосу­вань у відповідності заводським інструкціям.

3. Рухомі обертові частини машин (карданні, ланцюгові, зубчаті пере­дачі) огороджуються захисними кожухами, які забезпечують безпеку об­слуговуючому персоналу.

4.  Кабіни тракторів, самохідних шасі та комбайнів повинні відповідати слідуючим вимогам без чеки:

—  передні, задні та бокові стекла без затемнень, тріщин, які погіршують можливість огляду; не дозволяється заміна стекол непрозори­ми матеріалами;

—  при наявності склопідйомних механізмів стекла повинні легко і плавно опускатися, підійматися та фіксуватися у необхідному положені;

— склоочисники забезпечувати повне очищення поверхні;

—  замки дверей кабін виключати можливість їх самовільного відчинення;

— щитки контрольно-вимірювальних приладів освітлені;

— подушка сидіння спинки не мати провалів, виступаючих пружин, гострих кутів,

—  площадка управління, східці, підніжка комбайна справна чиста, без загромаджень сторонніми речами;

— на підлозі кабіни гумовий коврик;

— прийоми для важелів та педалей закриті чохлами, які попереджу­ють проникнення пилу в кабіну.

5. Бокові щити капоту двигуна для зменшення шуму від їх вібрації встановлені на амортизаційних прокладках.

6. Системи живлення, охолодження двигуна без підтікання палива, масла, води, а також пропуска відпрацьованих газів у з'єднаннях випуск­ного колектора з двигуном і вихлопною трубою,

7. Повітрозабірні отвори двигунів ^ повітряним охолодженням захи­щені металевою сіткою.

8. Важелі механізмів пускового двигуна повинні легко і надійно пере­ключатися. Шнур для ручного запуску двигуна повинен бути з рукояткою.

9. Технічний стан електрообладнання машин повинен забезпечувати нормальну роботу стартера, приладів освітлення, сигналізації, контроль­них при чадів, а також виключати можливість іскроутворення, витоку струму в проводах та клемах.

10.  Електропроводка захищена від механічних пошкоджень біля нагрітих частин двигуна, а також від попадання на неї мастила, палива.

11.  Акумуляторні   батареї повинні   знаходитися   тільки у місцях передбачених конструкцією, надійно закріплені, закриті кришкою, без підтікання електроліту, їх поверхня утримується чистою, пробки щільно 118 загвинчені, а клеми покриті тонким шаром технічного вазеліну та мщно затиснуті.

12.  З'єднувальні пальці гяг рульового управління тракторів зашплінтовані стандартними, не бувшими у використанні, шплінтами.

13.  Важелі управління робочими органами машин повинні мати надійні фіксуючі пристрої

14.  Не допускається у рульовому управлінні колісних тракторів та комбайнів:

— послаблення кріплення рульової колонки, рульової сошки на її валу;

— несправність повздовжньої та поперекової рухових тяг та їх дета­лей.

—  наявність прогину, щілин, пошкодження різьби, поломка або відсутність шплінтів;

— люфт рульових тяг вище вказаного заводом-виготовачем;

—  вільний хід рульового колеса не більше 15%, при наявності підсилювача рульового управління люфт перевіряється при працюючому двигуні, самовільний поворот приводу з нейтрального положення до край­нього.

15. Сходження та кут повороту передніх коліс повинен бути встанов­лений згідно заводських вимог.

16. У передньому мосту не допускається заїдання і пошкодження у підшипниках коліс, порушення регулювання.

17. Технічний стан покришок повинен гарантувати безпеку руху ма­шин. Не допускаються наскрізні щілини та розриви, також повний знос малюнка протектора Тиск у шинах повинен відповідати величинам, які встановлені у заводській інструкції

18. У механізмах управління гусеничних тракторів не допускається:

— несправність тяг та з'єднань з важелями головної муфти зчеплення і в управлінні муфтами повороту;

— вільний хід рукояток важелів управління муфтами більше допусти­мого заводськими вимогами;

— різна величина ходу педалей гальм.

19. Гальмові системи колісних тракторів, самохідних шасі та трак­торних поїздів, при гальмуванні на сухій бетонованій дорозі, повинні за­безпечувати зупинку на відрізку шляху:

Вага тягової машини, Т

Шлях гальмування у метрах при швидкості = 20 км/ г

Трактор без причепа

Трактор з одним причепом

Тракт :>р з двома причепами

до 4

6

6,5

7

вище 4

6,5

7,5

9,5

20. Всі тракторні причепи повинні мати управління гальмами з кабіни трактора, а гальмова система забезпечувати:

— гальмування причепа на ходу;

— включення гальм при від'єднанні причепа від трактора; -- утримання причепа під час стоянки на схилах;

— попереджувати штовхаючу дію причепа на трактор при різкій зміні швидкості руху на схилах.

21. Поворотні пристрої тракторних причепів повинні забезпечувати вільне повертання в обидві стороїш.

22. Всі трактори, які працюють на транспортних роботах, причепи, напівпричепи обладнанні стоп-сигналами та показниками поворотів.

23.  Платформа причепа справна, без поломаних брусків, дошок, технічний стан бортів повинен виключати можливість випадання ван­тажів під час руху; бокові, задні борти мати міцні запори, які виключають самовільне їх відкривання.

24. Гідравлічна система самрзвальних причепів, шасі повинна забез­печувати надійну фіксацію кузова у будь-якому положенні. Для безпечної роботи під піднятим кузовом встановлюються упорні пристрої. Під наван­таженим кузовом працювати не дозволяється.

25. На бортах причепа необхідно зробити нз цпие: "Перевезення людей заборонено".

26 Вимоги до тракторних поїздів:

—  кількість причепів у тракторному поїзді визначається тяговою потужністю трактора та дорожніми умовами;

— комплектувати тракторні поїзди у відповідності заводським вимо­гам;

— зчеплення причепів між собою і трактором повинно бути надійним і виключати самовільне роз'єднання (для попередження застосовують страхуючі ланцюги) та виляння по дорозі;

— система управління підйому кузовів приводиться у дію з робочого місця трактора;

— електрообладнання причепів повинні бути підключене до системи електрообладнання трактора.

27. Трактори і самохідні машини обладнані справною сигналізацією. При роботі й їіричепнимч машинами, які працюють з обслуговуючим пер­соналом- двухсторонньою.

28.  Причепний пристрій і система гідроуправління повинні бути справними.

Отвори у причепній серзі трактора і причепного пристрою с.-г. маши­ни не зношені, штир надійно зафіксований, його міцність повинна відповідати навантаженню.

29. Пальці гусеничних ланцюгів зашплінтовані заводськими або виго­товленими по зразку шплінтами.

30. З'єднання шлангів гідросистеми повинно бути надійним і не допу­скати підтікання масла

31. Трактори і самохідні машини забезпечені медичними аптечками.

32. Бачок для пиття, або термос, який є у машині, щоденно заповню­вати водою.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________