Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні коней

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні коней

Інструкція поширюється на конюхів і інших працівників зайнятих обслуговуванням коней. В доповнення цієї інструкції повинні викону­вати вимоги інструкції по охороні праці при проведенні транспортних робіт на гужовому транспорті.

Загальні вимоги безпеки

1.  До роботи по обслуговуванню коней допускаються особи, що не мають медичних протипоказань, пройшли виробниче напчання, вступний і первинний на робочому місці інструктажі по охороні праці. До обслуго­вування жеребців-плідників та до об'їжджування молодих коней не допу­скаються особи молодші 18 років.

2.  Прийнятий ка роботу протягом двох-п'яти днів повинен пройти стажування під керівництвом досвідченого працівника. Пісяя засвоєння ним безпечних методів роботи бригадир оформляє наряд-допуск до са­мостійної роботи.

3.  Працюючі повинні дотримуватись внутрішнього трудового розпо­рядку, не допускати присутності в робочій зоні сторонніх осіб, розлиття спиртних напоїв, куріння, виконання робіт в стані алкогольного чи нарко­тичного сп'яніння.

4.  Обслуговування норовистих коней доручають досвідченим і кваліфікованим працівникам.

о. Жеребців-плідників утримують в денниках. Неспокійних жеребців утримують в денниках, розміщених в кінці конюшні.

6. Перегородки в денниках повинні бути висотою не менше 2,4 м. Вікна розміщуються на висоті не менше 2 м від підлоги і з середини захищають міцною решіткою або сіткою.

7. В передній стінці денник обладнують міцними дьерима шириною 1-1,2 м, які обов'язково повинні відкриватись назовні. Стінка до висоти 1,5 м робиться суцільна , а вище ґратчаста з відстанню між брусками не більше 0,2 м.

8. Для кожного жеребця-плідника повинен бути комплект лейців з карабінами і вуздечками з підборідним кільцем.

9. При обслуговуванні коней працюючі повинні проявляти обережність до можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів; небезпечні дії тварин (удари ногою, головою, падіння коня, переляк, злий норов) незадовільний стан доріг, проїздів і під'їздів, можливість ураження елек-тричним струмом (обрив електричних проводів, несправність електрооб­ладнання), ураження блискавкою.

10.  При обслуговуванні та роботі з кіньми необхідно знати їх індивідуальні особливості, привченіеть до сідла та упряжі.

11. Необхідно знати і виконувати правила пожежної безпеки, правила користування засобами сигналізації і пожежогасіння, не допускати вико­ристання пожежного інвентаря не за призначенням.

12. Проходи в приміщеннях, підходи до пожежного інвентаря, елект­рообладнання, вимикачів, евакуаційні проходи утримувати вільним від сторонніх предметів.

13.  При виявленні несправності обладнання, відхиленні від норм в поведінці тварин необхідно повідомити про це бригадира і вжити заходів до усунення недоліків, крім ремонту електроустановок, що має право виконувати тільки електроперсонал, що має відповідну групу допуску.

14. Працюючі повинні утримувати в чистоті робоче місце, приміщення, інвентар, обладнання, спецодяг. Перед прийманням їжі необхідно знімати спецодяг, мити руки. Пошкодження шкіри (подряпини і т.д.) слід оброб­ляти антисептичними розчинами. При необхідності накласти бинтову пов'язку.

15. За порушення вимог даної інструкції винні притягуються до відповідальності згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1.  Оглянути приміщення, денники. При виявленні порушень техніки безпеки усунути їх.

2. Оглянути прив'язнь коней, упряж, інструмент, територію, що при­лягає до конюшні, предмети які можуть травмувати людей і тварин, прибрати, вжити заходів по засипанню чи огородженню ям, траншей.

Вимоги безпеки під час роботи

1. При підході до коня і вході в денник, необхідно озватись спокійним, владним голосом. Підходити до коня слід спереду чи збоку. Ззаду не можна підходити навіть до спокійного коня.

Не можна кричати на коней, дратувати, бити і т.ц. Грубе поводження може викликати у коней захисні дії, травмування людини.

2. Надівати уздечку чи недоуздок потрібно обережно, слідкувати, щоб при застібанні пряжок уздечки, вудила не різали губи, а недоуздок не давив на лицеву частину голови коня.

3. Прибирання денників і станків, заміну підстилки проводити при відсутності в них тварин.

4. Чистити коня можна тільки після прив'язування його до конов'язу чи до кільця в стіні, а норовистого коня — після прив'язування на розв'яз­ках.

Під час чищення знаходитись збоку в півоберта до коня, стежити за його поведінкою. Не приміняти грубих прийомів чистки.

5. Годування і поїння коней проводити тільки з кормового проходу.

6. При виведенні чи заведенні коня в денник приміщення повинне бути освітлене, двері повністю відкриті, а двері суміжних денників закриті. Людям знаходитись в дверях чи біля них забороняється.

7.  Для виведення жеребців, молодих і норовистих коней слід приміняти вуздечки і міцні вивідні лейці /довжиною не менше 2,5 м. На лейцях коня повинні вводити два конюхи. Лейці для виведення жеребців-плідників і пробників для парування повинні бути довжиною не менше 5 м.

8. При проведенні коней одного за одним відстань між ними повинна бути не менше 5 м.

Забороняється зустрічне проведення коней в коридорах, дверях.

9. Вуздечку чи недоуздок знімають з коня тільки після заведення в денник і повернення його головою до дверей. Денник з конем повинен бути запертий на засув.

10. При наданні післяродової допомоги кобилу слід тримати за недо­уздок і бути обережним, як і при обслуговуванні неспокійних коней.

11. До ручного парування допускаються тільки оповожені кобили. Під час парування на кобилі повинна бути парувальна шлейка.

12.  При паруванні підсосної кобили спереду чи збоку на виду слід тримати лоша.

13. Забороняється:

—одночасно виводити на проіулянку чи парування кобил і жеребців-плідників;

— сідати на коня в конюшні, в'їжджати верхи в конюшню;

— при обслуговуванні коней намотувати поводи на руку;

—  їздити на хворих конях і звільнених від роботи ветеринарним працівником.

— спати чи відпочивати в денниках і станках де знаходяться коні.

14.  Перед вроїздкою коней перевірити правильність сідлування, міцність підпруг і т.д. Проїздку тварин проводити тільки на вирівняному очищеному майданчику. При цьому не допускається присутність сторонніх осіб. Забороняється проїздка коней по голольоду.

15.  Об'їжджування коней слід проводити в місцях віддалених від будівель і щоб поблизу не було канав та інших перепон.

16.  При об'їжджуванні коня спершу привчають не боятись людини, чистки, задіти ходити з поводом. Добре оповоженого коня привчають до сідла, збруї, потім поступово втягують в роботу.

17.  їзда в сідлі допускається тільки у взутті, що щільно входить в стремена. Забороняється вкласти ноги в путлища. Перед посадкою на коня необхідно перевірити і підтягнути попруги.

18.  Під час скачки вершник не повинен робити різких поштовхів, ривків в сторони.

19.  На норовистих коней необхідно надівати вуздечку з наочними щитками.

20.  Робота по розчищенню копит і кування коней проводиться в спеціальному станку, в просторому і світлому приміщенні, в дворі, але ні в якому разі не в денниках.

21. В разі відсутності станків при розчищенні і підковуванні копит слід дотримуватись таких вимог:

хорошо оповожених і спокійних коней повинен тримати конюх, поро-вистих і молодих — обов'язково на розв'язках;

коня якого обробляють, необхідно загнуздати і голову тримати припіднятою;

при розчищенні і куванні копит ковалю повинен надавати допомогу конюх, Іцо обслуговує цього коня.

22. Розловлювання коней проводять в розколах, при цьому загонити слід не більше 5-8 коней. Забороняється перелазити через загородку роз-кола, коли в ньому знаходяться коні.

23. Перед повалом коня необхідно оглянути місце повалу, щоб не було нерівностей і сторонніх предметів. Повал здійснюють по команді керівника, повалу, чітко і своєчасно виконувати його вказівки.

24. Забороняється при повалі зав'язувати вірьовку мертвим вузлом.

25. Роботу з поваленим конем слід проводити знаходячись біля спини, тримаючи голову притиснутою до землі. По закінченні роботи сиерпи звільнити від пут нога і тільки після цього відпустити голову коня.

26. Таврування коня проводять в фіксаційних станках, щоб тварина не змогла лягти. Коня фіксують з допомогою поперечних перекладок.

27. При тавруванні гарячим способом довжина ручки тавра повинна бути не менше 50 см; під час роботи ручку тавра тримати в рукавицях.

28. При тавруванні рідким азотом слід користуватися шкіряними рукавицями, які могли б легко скидатися з руки, не можна заправляти штани в чоботи.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При різко вираженій непокорі коня приміняють "гамівний хомут" або універсальний носовий затискач.

2.  При травмуванні працівників необхідно припинити роботу, нейт­ралізувати небезпеку, надати першу допомогу потерпілому, при не­обхідності відправити в  лікарню  і повідомити бригадира та адміністрацію, профкомітет.

3. При виникненні пожежі негайно повідомити начальника ПСО чи в пожежну частину, бригадира, подати сигнал тривоги і приступити до гасіння підручними засобами. При цьому слід берегтися обвалу стелі, ура­ження електричним струмом, отруєння димом.

4. При проведенні евакуації коней з приміщення слід користуватися струменем води, дерев'яними щитами. При цьому не можна стояти на шляху руху тварин. При можливості, надіти на коня вуздечку, накшгути на голову попону і вивести в безпечне місце.

Вимоги безпеки по закінченню роботи

1. Завести коней на місце стоянки. Вуздечку чи недоуздок знімати з коня можна тільки після того, як він заведений в денник і головою повер­нений до дверей. Надійно закрити двері денника, ворота конюшні, загонів.

2.  Очистити від бруду вуздечки, недоуздки, лейці, сідла і т.д. і помістити на зберігання в сухому місці.

3. При виявленні ненормальностей в поведінці тварин та інших не­доліків повідомити бригадира.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________