Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для вантажника

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  ВАНТАЖНИКА

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці".

1.3. За даною інструкцією вантажник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж) .

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та вантажника.

1.5. Власник повинен застрахувати вантажника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я вантажника з вини власника, він (вантажник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. За невиконання даної інструкції вантажник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.7. До виконання вантажних робіт допускаються особи, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Особи молодше за 18 років, можуть бути допущені до вантаження і вивантаження вантажу, граничні норми якого відповідають Граничним нормам підйому і переміщення важких речей неповнолітніми, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я від 22.03.96 № 59.

Вантажник, що допускається до виконання вантажно-розвантажувальних робіт із застосуванням транспортних і вантажопідіймальних машин; вантажно-розвантажувальних робіт, що виконуються вручну з важкими великогабаритними вантажами; робіт з переміщення зріджених газів в балонах під тиском, вибухонебезпечних, легкозаймистих та інших небезпечних і шкідливих речовин (кислот, лугів тощо), повинен пройти спеціальне навчання безпеки праці і мати посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою.

1.8. Під час роботи вантажник проходить:

- навчання безпеки праці на діючому обладнанню щорічно, а на новому обладнанні - по мірі його надходження на підприємство, але до моменту пуску цього обладнання в експлуатацію;

- перевірку знань з охорони праці (на роботах з підвищеною небезпекою) - щорічно;

- перевірку знань з електробезпеки (при використанні обладнання, працюючого від електричної мережі) - щорічно;

- перевірку санітарно-гігієнічних знань; у продовольчому магазині (відділі, складі) - один раз на 2 роки, на підприємстві громадського харчування - щорічно;

- періодичний медичний огляд:

- який має безпосередній контакт з харчовими продуктами - щорічно;

- на якого впливають небезпечні і шкідливі виробничі чинники - відповідно до “Положення про медичний огляд працівників певних категорій”.

1.9.  Жінки, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, переводяться на іншу роботу від дня встановлення вагітності.

1.9. Вантажник повинен:

1.9.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.9.2. Користуватися виданим спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

1.9.3. Знаходячись на будівельному майданчику користуватись захисною каскою.

1.9.4. Не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб.

1.9.5. Виконувати тільки ту роботу, за якою він проінструктований, і яка доручена керівником робіт.

1.9.6. Не виконувати вказівок і розпоряджень, які суперечать правилам охорони праці.

1.9.7. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконанням правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.9.8. Надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.9.9. Утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, не захаращувати його.

1.10. Під час роботи на вантажника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі чинники:

- рухомі машини і механізми, рухомі частини конвеєрів, вантажопідіймальних машин, переміщувані товари, тара, штабелі товарів, що складуються або обрушуються;

- знижена температура поверхонь холодильного обладнання;

- знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рух повітря;

- ураження електричним струмом;

- підвищений рівень статичної електрики;

- гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхнях інструмента, обладнання, інвентарю, товарів і тари;

- хімічні чинники;

‑ фізичні перевантаження.

1.11. Працівник повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту, а у разі контакту з харчовими продуктами також і санітарним одягом.

1.11.1. Під час вантаження і вивантаження (тут і далі - поза цехами) вугілля, піску, коксу, торфу і бітуму:

- комбінезон бавовняний з капюшоном з пилонепроникної тканини;

- черевики шкіряні;

- рукавиці брезентові.

Під час вантаження і вивантаження вантажів, що порошать:

- комбінезон бавовняний з капюшоном з пилонепроникної тканини;

- рукавиці брезентові;

- респіратор;

- окуляри захисні.

Під час вантаження і вивантаження кислот і їдких речовин:

- костюм суконний;

- чоботи гумові;

- рукавиці суконні;

- респіратор;

- окуляри захисні.

Під час вантаження і вивантаження лісоматеріалів:

- костюм бавовняний з водовідштовхуючим просоченням;

- черевики шкіряні;

- рукавиці брезентові.

Під час вантаження і вивантаження етилованого бензину:

- куртка бавовняна - чергова;

- чоботи гумові;

- фартух гумовий черговий;

- рукавички гумові чергові.

Під час вантаження і вивантаження солі:

- костюм бавовняний;

- чоботи кирзові;

- рукавиці комбіновані;

- куртка і брюки бавовняні на утеплювальної прокладці (на зовнішніх роботах взимку додатково) в залежності від кліматичних поясів.

Під час вантаження і вивантаження інших вантажів і матеріалів:

- куртка брезентова і брюки бавовняні з брезентовими наколінниками;

- рукавиці брезентові;

- окуляри захисні.

На зовнішніх роботах взимку додатково:

- куртка і брюки бавовняні на утеплювальної прокладці в залежності від кліматичних поясів;

- валянки в залежності від кліматичних поясів.

Під час супроводження вантажів на бортових автомашинах поза кабіною:

- в зимовий час замість куртки бавовняної на утеплювальної в особливому і IV кліматичних поясах видається кожушок - черговий;

- в інший час року видається плащ непромокальний -черговий.

Під час обслуговування холодильника, морозилки, рефрижератора, гартувальний камери мороженого, камери попереднього охолоджування дефростера:

- костюм бавовняний з водовідштовхуючим просоченням (крім працюючих в гартувальний камері мороженого);

- куртка і брюки бавовняні на утеплювальної прокладці;

- валянки;

- калоші гумові;

- рукавиці комбіновані.

1.11.2. Норми безкоштовної видачі санітарного одягу.

Під час вантаження і вивантаження харчових продуктів:

- куртка бавовняна або халат бавовняний;

- фартух бавовняний;

- берет або шапочка бавовняна;

- рукавиці бавовняні.

На холодильниках, холодокомбінатах, базах, складах під час робіт з харчовими продуктами:

- куртка світла бавовняна;

- фартух бавовняний з водовідштовхуючим просоченням;

- шапочка біла бавовняна;

- рукавиці бавовняні.

1.12. Для забезпечення пожежо- і вибухобезпеки забороняється:

- проводити вантаження і вивантаження горючих рідин і інших легкозаймистих речовин під час працюючого двигуна автомобіля;

- кидати і кантувати бочки з горючими рідинами, користуватися стальними ломами для їх перекочування.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Підготувати робочу зону для безпечної роботи:

- звільнити шляхи переміщення вантажу і місце його укладання від сторонніх предметів;

- укласти на шляху переміщення вантажу тверде покриття або настили шириною 1,5 м: на м'якому ґрунті або нерівній поверхні, на рівні головки рейки під час переміщення вантажу через рейкові шляхи, в інших аналогічних ситуаціях;

- перевірити достатність освітлення проходів і місць складування, за необхідністю зажадати освітлення місць вантаження, вивантаження і переміщення вантажів;

- визначити на майданчику для укладання вантажів кордону штабелів, проходів і проїздів між ними;

- в холодний час року очистити від снігу, посипати піском, шлаком або іншими матеріалами покриті льодом схили і інші дільниці проходів, проїздів і вантажно-розвантажувальних майданчиків.

2.2. Перевірити зовнішнім оглядом справність вантажозахоплюючих пристосування і наявність на них клейм або бирок з позначенням номера, дати випробування і вантажопідйомності.

2.3. Перевірити справність і роботу:

- підіймально-порівнювальних майданчиків, підіймальних платформ гідравлічних возиків і іншого обладнання;

- кінцевих вимикачів, що обмежують рушення механізмів; кнопок управління («Пуск», «Стоп») і аварійних.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Маса вантажу, що підіймається (що знімається) вручну одним вантажником, не повинна перевищувати 50 кг.

3.2. Переміщення, вантаження і вивантаження вантажу проводити з урахуванням його категорії і міри небезпеки.

3.3. Під час переміщення великогабаритних вантажів вручну необхідно:

- застосовувати міцні, рівні, однакового діаметра і достатньої довжини катки, кінці яких не повинні виступати з-під переміщуваного вантажу більш ніж на 30-40 см;

- катки укладати паралельно і під час рушення вантажу стежити, щоб вони не поверталися відносно напряму рушення вантажу;

- для підведення катків під вантаж користуватися ломами, рейковими домкратами;

- брати каток для перекладання, коли він повністю звільниться з-під вантажу, поправляти його слідує ломом або ударами кувалди;

- під час пересування вантажу стерегтися катків, що вилітають з-під вантажу, або випадкового його зриву;

- вітринне скло великих розмірів перенести на ременях попарно декільком працівникам;

- під час переміщення вантажу по похилій площині вниз застосовувати затримуюче пристосування (вірьовки, троси і т.ін.). При цьому не допускається: знаходження попереду вантажу, що скочується,  переміщення вантажу швидше за швидкість рушення працівників.

3.4. Під час переміщення катно-бочкових вантажів по горизонтальній поверхні дотримуватись наступних вимог:

- під час перекочування бочок, рулонів, барабанів і інших подібних вантажів потрібно знаходитися за переміщуваним вантажем;

- не перекочувати вантажі, штовхаючи їх по краях, щоб уникнути удару рук об інші предмети, що знаходяться на шляху перекочування вантажу;

- не переносити катно-бочкові вантажі на спині незалежно від їх маси.

3.5. Під час виконання робіт з переміщення стислих і зріджених газів в балонах, небезпечних і шкідливих речовин слідує:

- переміщувати балони з надітими запобіжними ковпаками, що закривають вентилі, використовуючи спеціальні возики. Не перенести балони на руках;

- під час перенесення балонів по сходам використати носилки, що мають ремінь, що затягує

- агресивні рідини (кислоти, лугу та інші) переносити тільки в спеціальних пристосованих для цього носилках (перевозити на возиках, тачках) в скляній тарі, вміщеній в плетені або дерев'яні кошики. Не допускається перенести бутлі з кислотою або лугом на спині, плечі або перед собою.

3.6. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт і укладання вантажу на автомобіль необхідно:

- під час подачі автомобіля до місця вантаження (вивантаження) відійти в безпечне місце:

- підкласти під колеса вантажного автомобіля упори (черевики). Автомобіль, поставлений під вантаження (вивантаження), повинен бути надійно загальмований стоянковим гальмом;

- під час вивантаження автомобіля-самоскиду не знаходитися в його кузові або на підніжці;

- очищати кузов автомобіля-самоскиду від залишків сипучих або в'язких вантажів скребками або лопатами з довгими рукоятками, знаходячись на землі;

- перед відкриванням бортів автомобіля пересвідчитися в безпечному розташуванні вантажу в кузові;

- відкривати і закривати борти під контролем водія автомобіля одночасно двом працівникам, що знаходяться з боків борта, що відкривається;

- відкривати для вивантаження стислих і зріджених газів в балонах той борт автомобіля, у бік якого балони лежать черевиками;

- вивантаження вантажів, які дозволяється скидати, проводити на естакаді, яка огороджена з боків запобіжними бруссями;

- сипучі вантажі, що пилять (цемент, алебастр та інші), вивантажувати в лари та інші закриті ємності, що оберігають їх від розпилення;

- вантажити і вивантажувати навалом вапно і інші їдкі речовини, що пилять, тільки механізованим способом, що виключає забруднення повітря робочої зони;

- спуск і підйом катно-бочкових вантажів проводити по сходам або похилам. Бочки з легкозаймистими і горючими рідинами вантажити (вивантажувати) по дерев'яним сходам або іншому безпечному пристосуванню;

- вивантажувати штучні довгомірні вантажі (колоди, дошки та інші) за допомогою міцних канатів не менш ніж двом працівникам, застосовуючи при цьому страховку вантажу канатами;

- колоди і пиломатеріали не дозволяється вантажити вище за стійки, а також розміщувати довгомірні вантажі по діагоналі в кузові, залишаючи виступаючі за бічні габарити автомобіля кінці і загороджувати вантажем дверей кабіни водія;

- під час перевезення вантажів (дошки, колоди) довжиною більше за 6 м надійно кріпити їх до причеп, у разі одночасного перевезенні довгомірних вантажів різної довжини більш короткі розташовувати зверху;

- під час вантаження навалом вантаж розташовувати рівномірно по всій площі кузова, він не повинен підноситися над бортами;

- ящики, бочки і інший штучний вантаж укладати щільно, без проміжків, щоб при рушенні він не міг переміщатися по кузову; бочки з рідким вантажем встановлювати пробкою вгору;

- скляну тару з рідинами укладати тільки стоячи, кожне місце вантажу нарізно повинне бути добре укріплене в кузові, щоб під час рушення вантаж не міг переміститися або перекинутися;

- кожне місце вантажу з агресивною рідиною надійно укріпити в кузові, заздалегідь пересвідчившись в тому, що скляна тара знаходиться в дерев'яних або плетених кошиках, перекладена соломою або стружкою;

- штучні вантажі, що підносяться над бортом кузова, необхідно пов'язати міцними канатами (ув'язка вантажів металевими канатами або дротом не допускається). Висота вантажу не повинна перевищувати висоту проїздів під мостами, загальна висота від поверхні дороги до вищої точки вантажу не повинна бути більше за 3,8 м.

3.7. Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті слідує:

- пересувати вагон по фронту вивантаження з швидкістю не більше за 2 км/ч. Робітник повинен знаходитися збоку від вагона, поза рейковою колією. При цьому не допускається ставати на шлях, штовхати вагон позаду або тягнути його на себе, а також штовхати і гальмувати вагон, тримати його за буферне пристосування;

- до вантаження і вивантаження залізничного вагона приступати тільки після повної зупинки і закріплення його з двох сторін установкою під колеса гальмових черевиків;

- для полегшення відкривання дверей вагона використати спеціальне пристосування;

- не знаходитися при відкриванні дверей проти дверного отвору вагона, що відкривається в зв'язку з можливістю випадання вантажу;

- відкривати двері напіввагону з сипучим вантажем тільки спеціальним пристосуванням, що дозволяє працівнику знаходитися на безпечній відстані;

- під час завантаження в залізничний вагон ящиковий, бочковий та інші штучні вантажі укладати щільно, без проміжків.

3.8. Припинити роботи у разі:

- виявлення невідповідності тари встановленим вимогам, а також відсутності на ній чіткого маркірування або ярликів;

- виникненні небезпечних і шкідливих виробничих чинників внаслідок впливу метеорологічних умов на фізико-хімічний склад вантажу (якщо не вжиті заходів по створенню безпечних умов провадження робіт).

3.9. Під час штабелювання будматеріалів:

- штучний камінь укладати на висоту не більше за 1,5 м (щоб уникнути самообвалення);

- цеглу укладати на рівній поверхні не більш ніж в 25 рядів;

- висота штабеля пиломатеріалів під час рядового укладання не повинна перевищувати половину ширини штабеля, а під час укладання в клітки - повинна бути не більше за ширину штабеля;

- штабелям з піску, гравію, щебеню і інших сипучих матеріалів потрібно додавати природний кут укосу або захищати їх міцними підпірними стінами;

- ящики зі склом укладати в один ряд по висоті. Під час укладення і знімання ящиків зі склом працівники повинні знаходитися з торцевий сторони ящика.

3.10. Дештабелювання вантажів повинно проводитися тільки зверху вниз.

3.11. Під час взяття сипучих вантажів з штабеля не треба допускати утворення підкопу.

3.12. Для запобігання аварійним ситуаціям: знати і застосовувати умовну сигналізацію під час вантаження і вивантаження вантажів підіймально-транспортними механізмами; під час завантаження (вивантаження) холодильних камер застосовувати запобіжні засоби,  що виключають можливість випадкової ізоляції в них працівників.

Працівнику забороняється:

- знаходитися і виконувати роботи під піднятим вантажем, на шляхах рушення транспорту;

- ходити по залізничних шляхах, підлізати під стоячі вагони, перелізати через зчеплення, чіплятися за рухомі вагони, пройти між розчепленими вагонами, якщо поряд знаходиться тепловоз;

- розвантажувати вантаж в місцях, для цього не пристосованих (на тимчасові перекриття, безпосередньо на труби парово-і газопроводів, електричні кабелі, на рейкові шляхи, впритул до огорож і стін різних споруд і пристроїв).

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати знімні вантажозахоплювальні пристосування, інвентар і покласти у відведені місця зберігання.

4.2. Вантажний возик встановити на рівну поверхню, рама гідравлічного возика повинна бути опущена в нижнє положення.

4.3. Прибрати робоче місце від сміття.

4.4. Спецодяг, засоби індивідуального захисту скласти у відведене для нього місце.

4.5. Вимити руки, лице з милом, при можливості прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійних ситуаціях, перешкоджаючих виконанню технологічних операцій, потрібно припинити роботу і повідомити про це керівнику.

5.2. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.3. Надання першої медичної допомоги.

5.3.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

5.3.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.3.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.3.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівковою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оптової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.3.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та обв'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.3.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.3.7. Перша допомога при попаданні сторонніх тіл під шкіру чи в очі.

Вилучати стороннє тіло можна лише в тому випадку, коли є впевнення, що це можна зробити легко і повністю. Після його видалення змастити місце поранення настойкою йоду; накласти пов'язку. Сторонні тіла з очей, краще всього вилучати промиванням струменем води, направляючи струмінь від зовнішнього кута ока (від скроні) до внутрішнього (до носа). Терти очі не слід.

5.4. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

5.5. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт            ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)