Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для вантажника готової продукції

Інструкція з охорони праці для вантажника готової продукції

1. Загальні положення

1. Інструкція призначена для навчання вантажників готової продукції методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці. Постійне робоче місце - експедиція, рампа.

Режим роботи - безупинний.

Вантажником виконується така робота :

- навантаження на вагонетку лотків із готовою продукцією, транспортування вагонеток, контейнерів із готовою продукцією з експедиції на рампу для завантаження в транспортний засіб (машину);

Контроль за кількістю хлібобулочних виробів у лотках, ящиках, вагонетках, контейнерах. Перенесення вручну, перевезення на вагонетках, етажерках, візках готової продукції і тари. Повинний знати вимоги до конструкції тари.

Ділянка вантажника хлібобулочних виробів розташована у приміщенні, яке відноситься до пожежонебезпечних, категорія П-ІІа.

1.2. До роботи вантажником допускаються особи, які досягли 18-літнього віку, що пройшли спеціальне навчання, що пройшли медогляд, визнані придатними по стану здоров'я, що пройшли інструктажі з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), навчання на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці, інструктаж із пожежної безпеки і навчання прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілим.  Повторний інструктаж проводиться 1 разів у 3 місяця.

1.3. Вантажник повинний:

- знати гатунки виробів, правила транспортування вагонеток, контейнерів, етажерок із готовою продукцією;

- додержуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку ;

-- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце, а також дотримувати чистоти в цеху і на території підприємства і передавати змінному робітнику своє робоче місце, устаткування і пристосування в справному стані;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вогнем.

- знати і виконувати вимоги даної інструкції з охорони праці, правила поводження з тарою (лотками), засобами транспортування й іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного й індивідуального захисту.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці вантажника готової продукції є :

1.4.1. Наїзд транспортних засобів при ходінні по території;

1.4.2.  Падіння з рампи при завантаженні-вивантаженні або переміщенні автотранспорту.

1.4.1. Падіння контейнерів або лотків, при неправильній укладці; використання несправних контейнерів, неправильні прийоми роботи або нерівності підлоги (вибої, сторонні предмети).

1.4.2. Падіння людини на підлозі внаслідок наявності на шляхах переміщення сторонніх предметів або речовин, що викликають ковзання, використання несправної або слизької підошви взуття.

1.4.3. Гострі деталі, заусенці на контейнерах, розщеплені дошки, кінці цвяхів лотків, контакт із якими може викликати порізи і травми рук.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці вантажника хлібобулочних виробів є :

1.5.1.  Підвищена температура повітряного середовища (при нормі 15-26°С, факт -     ).

1.5.2. Знижена температура повітряного середовища в зимовий період року (приміщення експедиції).

1.5.3. Підвищена швидкість руху повітря (протяги), при роботі теплових завіс у зимовий період (по нормі - 0,5 м/сек, факт -        ).

1.5.4.  Недостатня освітленість робочого місця через несправність або забруднення світильників.

1.6. Для запобігання впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачене:

1.6.1. Для попередження травмування при під’їзді автомобіля заднім ходом передбачена установка перед рампою відбійних брусів.

1.6.2.   Розмітка шляхів руху транспорту і пішоходів і обмежена швидкість руху транспорту.

1.6.3.   При навантаженні контейнерів із готовою продукцією в автомашину, передбачені спеціальні трапи або відкидні підйомні площадки автомашин.

1.6.4.  У зимовий період року при роботі на рампі користуватися спеціальним утепленим одягом.

1.6.5. Контейнери перед навантаженням перевіряються на справність.  Використовувати несправні контейнери не дозволяється.

1.6.6.  Для попередження контакту з гострими колючими предметами користуватися захисними рукавицями.

1.6.7.  Температура повітряного середовища регулюється вентиляцією і тепловими завісами в зимовий період року.

1.6.8. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. При отриманні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити начальнику зміни або начальнику виробництва про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надайте допомогу, повідомте у медпункт і начальнику зміни.

1.8. Вантажник повинен користуватися виданим йому санітарним одягом (х/б халат ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.034-85, ковпак або косинка, тапочки ДЕРЖСТАНДАРТ 12.4.033-84, рукавиці з щільної тканини, нарукавники), брудний одяг вчасно здавати в прання;

1.9. Недотримання  вимог  даної  інструкції  є  порушенням  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  і  спричиняє  за  собою  відповідальність у встановленому  порядку.

2. Вимоги  безпеки  перед  початком  роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безупинній роботі проводиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи, надіньте спецодяг і приведіть його в порядок, не допускайте наявності кінців, що звисають.

ПЕРЕВІРТЕ :

2.2.1. Справність лотків, відсутність на них гострих і деталей, що колються, цвяхів, і т.д. Лотки, що не входять вільно по направляючих вагонеток (етажерок, контейнерів) підлягають відбракуванню.

2.2.2.  Шляхи переміщення, переконайтеся у відсутності сторонніх предметів, вибоїв, речовин, що викликають ковзання.

2.2.3. Справність контейнерів.  Контейнери, що мають дефекти:  поламані або деформовані направляючі приберіть в спеціально відведене для ремонту місце (зазначити конкретно).

3. Деформовані  контейнери  забороняється використовувати  для  транспортування  готової  продукції. При  наявності  вищевказаних  контейнерів необхідно негайно  повідомити  начальнику  зміни.

3. Вимоги  безпеки  під час  роботи.

3.1. При необхідності залишити робоче місце, доведіть це до відома керівника.

3.2. Під час роботи користуйтеся спеціальними трапами або площадками, не застосовувати при завантаженні-розвантаженні автотранспорту випадкових предметів.

3.3. При подачі автотранспорту заднім ходом до рампи, не знаходьтеся на шляху його руху.

3.4. При вивантаженні лотків з автотранспорту треба використовувати інвентарні крюччя, не дозволяється користуватися випадковими предметами.

3.5. Звільнення заклинених у машині лотків робити після вивантаження змінної секції шляхом постукування молотком знизу нагору по нижній частині лотка або за допомогою брухту.

3.6. При транспортуванні вагонеток, етажерок, контейнерів із готовими виробами до машини використовуйте захисні рукавиці.

3.7. При виявленні несправності завантажених транспортних засобів - деформовані стійки - повідомте керівнику зміни. При необхідності перевантажте лотки з продукцією на справну вагонетку (етажерку, контейнер).   Не завантажуйте у машину несправні лотки і контейнери.

3.8. Не допускайте транспортування контейнерів із перекошеними і неправильної укладеними лотками.

3.9. Переміщення контейнерів необхідно робити тільки штовханням від себе, не відпускайте їх до повної зупинки.

3.10.Додержуйтеся встановлених проїздів і відстані між групами стоячих контейнерів. Розмір проїзду повинен дорівнювати розміру діагоналі контейнера плюс 0,7 м . Проходи між контейнерами не менше 0,7 м.

3.11. Несправні контейнери, що потрапляють під завантаження, і лотки відставляють у встановлене місце, не захаращуючи ними робочу зону.

3.12. Утримуйте шляхи переміщення і засоби транспортування, що обслуговуються в чистоті і стежте, щоб підлога в експедиції і на рампі була без вибоїв і не захаращувалась випадковими предметами, завжди була сухою і чистою. При влученні хлібобулочних виробів або інших предметів на підлогу, негайно прибрати їх щоб уникнути падіння.

3.13. При  несправності  устаткування: лотків,  вагонеток,  етажерок, контейнерів  -  повідомте начальнику  зміни.

4. Вимоги безпеки після закінчення  роботи.

4.1. Прибрати робоче місце: скласти в спеціально відведений ящик усі пристосування, використовувані на робочому місці вантажника (гаки, молотки, відбійні бруси і т.д.), підмести підлогу.

4.2. Підготувати партію справних контейнерів, необхідну кількість порожніх лотків для роботи вантажника наступної зміни.

4.2. При  передачі  зміни проінформувати  змінника    про всі  несправності  і неполадки  в  роботі.

5. Вимоги  безпеки в аварійних  ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей.

5.1.1. Такими ситуаціями на робочому місці вантажника готової продукції можуть бути :

- загоряння електропроводки або електродвигунів. У таких випадках відключіть устаткування кнопкою “Стіп”, повідомте начальнику зміни і приступіть до гасіння, використовуючи тільки вуглекислотний вогнегасник, пісок і кошму, що знаходяться (зазначити місце).

5.1.2.  При загоряннях у приміщеннях ліквідувати їх, використовуючи первинні засоби пожежогасіння.  Якщо створюється ситуація небезпечна для життя і здоров'я, покинути приміщення через евакуаційний вихід і знаходитися у входу в будівлю.

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальна особа з охорони праці


 

Помощь специалисту