Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для сторожа

Інструкція з охорони праці для сторожа

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ СТОРОЖА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція для сторожа відділу охорони ТОВ «_______» є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконанні ним робіт, визначених його функціональними обов’язками на даному робочому місці.

1.2. До роботи сторожем допускаються після вивчення даної інструкції особи, які пройшли попередній медичний огляд, вступний та первинний (на робочому місці) інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, інструктаж з електробезпеки.

1.3. В процесі роботи  сторож  проходить повторний інструктаж на робочому місці 1 раз  в  6  місяців.

1.4. В коло обов’язків сторожа входить збереження майна в приміщеннях чи на території підприємства, запобігання проникненню в приміщення (на територію) сторонніх осіб.

1.5. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів:

Ураження електричним струмом.

Травмування.

1.6. Сторожу видається безоплатно спецодяг та засоби  індивідуального захисту.

1.7. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов’язаної з його прямими обов”язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Сторож зобов’язаний:

1.8. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.9. Утримувати в чистоті робоче місце.

1.10. Застосовувати спецодяг та засоби  індивідуального захисту.

1.11. Періодично проходити медичне обстеження.

1.12. Виконувати тільки ту роботу, за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущений.

1.13. Бережливо ставитись до обладнання та використовувати його за призначенням.

1.14. При виявленні будь-яких несправностей обладнання, повідомити про це  безпосереднього керівника і до усунення неполадок  до роботи не приступати.

1.15. Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту.

1.16. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в хворобливому або стомленому стані.

1.17. Співпрацювати з керівництвом підприємства у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці і пожежного режиму, установки охоронної сигналізації .

1.18. Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати розміщення та вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.19. Знати місце знаходження медичної аптечки, вміти  нею користуватись.

1.20. При травмуванні зверніться за медичною допомогою і повідомте про це керівника (адміністрацію).

1.21.        Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.  Завчасно прийти на роботу;

2.2. Одягнути спецодяг та засоби індивідуального захисту;

2.3. Оглянути приміщення (територію), перевірити наявність замків, чи не має пошкоджень пломб, вікон та дверей приміщень, будівель та споруд, несправностей освітлення.

2.4. Заступаючи на чергування перевірити:

2.4.1. Справність телефонного зв”язку, наявність засобів пожежегасіння;

2.4.2. Наявність та справність засобів аварійного освітлення;

2.4.3. Справність систем газо-, водо- та електропостачання, освітлення;

2.4.4. Наявність ключів від усіх приміщень (території).

2.5. Прийняти чергування в установленому порядку, з’ясувати усі недоліки у роботі попередньої зміни і заходи щодо їх усунення, про всі зміни, якщо вони були, ознайомитись із записом попередньої зміни у журналі.  Зробити відповідний запис у журналі.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Підтримувати робоче місце у належному порядку, не загромаджувати проходи і робоче місце сторонніми предметами тощо.

3.2. Дотримуватись безпечних прийомів і методів праці.

3.3. Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.

3.4. Через кожні 2-3 години роботи стоячи, робити короткочасні перерви на 5-10 хвилин, для відпочинку використовувати зручний стілець.

3.5. При використанні електричного та іншого обладнання, устаткування, апаратів, засобів механізації і пристосувань сторож повинен керуватись правилами та інструкціями, що викладені в паспортах (технічних описах) на ці прилади і апарати, обладнання, устаткування.

3.6. Перед вмиканням електроприладів та іншого електроустаткування сторож повинен перевірити відповідність напруги приладу (вказується в паспорті приладу) напрузі в живлячій електромережі, а також наявність заземлення.

3.7. Стежити за збереженням майна в приміщеннях та на території підприємства, запобігати проникненню в приміщення (на територію) сторонніх осіб під час виконання своїх службових обов”язків.

3.8. Не менше одного разу за час чергування, не рахуючи приймання та здавання чергування, перевірити стан приміщень та території підприємства. Не відхилятись від маршруту під час огляду об'єктів.

3.9.Не допускати розведення вогнищ на об'єкті, який охороняється, та поблизу нього.

3.10. Не відволікатись самому на сторонні розмови як з відвідувачами, так і працівниками підприємства, і не відволікати інших працівників від виконання своїх службових обов’язків.

3.11.  При необхідності вступати в контакт як з відвідувачами, так і працівниками підприємства, для здійснення своїх службових обов’язків в приміщеннях чи на території підприємства бути ввічливим, уникати провокування конфліктних ситуацій, дотримуватись правил поведінки у громадських місцях.

3.12. При правопорушеннях або конфліктних ситуаціях оцінити обставини, у жодному випадку не наражати себе на небезпеку. Повідомити будь-яким доступним способом про факт правопорушення органи МВС, керівника підприємства і спільними зусиллями вжити заходи по відверненню правопорушення та затримання порушників.

3.13. Уникати конфліктних ситуацій з відвідувачами, бути до них уважним.

3.14. Забороняється:

3.14.1.  Спати під час чергування;

3.14.2.  Виходити за межі приміщення (території) підприємства, палити, вживати алкогольні напої та наркотичні речовини;

3.14.3.  Знімати огородження траншей і котлованів та вимикати в нічний час освітлення проходів та проїздів через них;

3.14.4.  Проходити і знаходитись під піднятим вантажем;

3.14.5.  Використовувати саморобні опалювальні прилади, або інше електрообладнання, що не є власністю підприємства; користуватися нагрівальними приладами з відкритою спіраллю.

3.14.6.  Виконувати будь-які сторонні роботи під час чергування, особливо з застосуванням електроінструменту, легкозаймистих матеріалів тощо, в особистих цілях; ремонтувати електроприлади та електроосвітлення;  підіймати обірваний електродріт або торкатися звисаючого дроту.

3.14.7.  Вмикати електроустаткування мокрими руками;

3.14.8.  Відкривати і знімати запобіжні приспосіблення, огородження під час роботи устаткування, обладнання тощо;

3.14.9.  Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, при виявленні несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їх обслуговування;

3.14.10.  Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними;

3.14.11. Працювати при недостатньому освітленні;

3.14.12. Передоручати свою роботу іншим особам.

3.15. Під час пропускання на територію об'єкти транспортних засобів необхідно бути особливо уважним.

3.16. Ворота для проїзду транспорту повинні бути справними і обладнані фіксаторами.

3.17. Під час огляду транспортних засобів не можна ставати на їх колеса, необхідно користуватися переносними дробинами.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Наприкінці чергування сторож зобов’язаний:

4.1.1. Перевірити приміщення (територію) підприємства, обладнання чи немає пошкоджень, несправностей;

4.1.2. Привести у порядок своє місце чергування.

4.2. Після закінчення чергування сторож зобов”язаний:

4.2.1. Вимкнути вентиляцію і місцеве освітлення.

4.2.2. Зняти спецодяг і прибрати у призначене для його зберігання місце, вимити руки з милом і виконати всі вимоги особистої гігієни.

4.2.3. Зробити запис в журналі про помічені недоліки та несправності та про здачу чергування. Здати зміну в установленому порядку. Чергування вважається зданим і прийнятим після підпису у змінному журналі того, хто здає чергування і того, хто його приймає.

4.2.4.      Доповісти безпосередньому керівнику (адміністрації підприємства) про всі неполадки, що мали місце під час роботи та  про прийняті заходи по їх ліквідації.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При виникненні на території небезпечної ситуації доповісти про те, що сталося, керівнику, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.2. Якщо є потерпілі, надавати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.

5.3.У випадку виникнення пожежі негайно розпочати гасіння наявними засобами пожежогасіння і повідомити  за телефоном 101 (міська пожежна охорона), безпосередньому керівнику та начальнику ДПД підприємства. Пам`ятайте, що загашувати електроустановки слід вуглекислотними вогнегасниками, сухим піском, щоб уникнути ураження електричним струмом.

5.4. У разі відключення електроживлення доповісти керівнику. Не намагайтеся самостійно з`ясовувати і усувати причину. Пам`ятайте, що напруга може несподівано з`явитися.

5.5.Послідовність надання першої допомоги:

n усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров»ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);

n визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та заходів щодо його врятування;

n виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов»язку тощо);

n підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

n викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.

5.6. Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції №  «Про надання першої ( долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається  робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.7. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

РОЗРОБИВ:

Начальник відділу охорони

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Начальник юрвідділу


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту