Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Види перевірок протигаза

Види перевірок протигаза

Для  контролю  за  справнiстю  роботи протигаза встановленi слiдуючi види перевiрок:

-БОЙОВА ПЕРЕВIРКА -ПЕРЕВIРКА №1 -ПЕРЕВIРКА №2 -ПЕРЕВIРКА №3

БОЙОВА ПЕРЕВIРКА

Проводиться перед кожним включенням в апарат по командi!:-" Протигази перевiрити”

Виконується в слiдуючiй  послiдовностi:

-перевiрка  тиску повiтря ,резерву i тиску резерву повiтря /рукоятка включення  резерву  повiтря  обов'язково  встановлюється в положеннi "Р"/. Надiти  протигаз  ,закрiпити  поясний  пасок, вийняти  з  сумки маску, розгорнути i перевiрити її зовнiшнiй вигляд;

-перевiрка герметичностi протигаза на розрiдження

-перевiрка роботи легеневого автомата

-перевiрка роботи клапана вдиху

-пiсля  перевiрки  доповiсти :"Петров до включення готовий ,тиск 186 атм." i пiсля команди :"В апарати включись"- включити апарат.

ПЕРЕВIРКА №1

Проводиться особою за якою закрiплений апарат , перед заступанням на чергування.  Контроль за якiстю i правильнiстю перевiрки покладається на начальника караулу, або заміщаючи його особу.

-перевiрка  справностi своєї маски, пiсля  чергування приєднується до протигаза;

-пiдгонка поясiв, ременiв, надiйнiсть  з'єднання  всiх  частин протигаза, виявлення механiчних ушкоджень.

-перевiрка герметичностi протигаза на розрiдження

-перевiрка роботи легеневого автомата i клапана видоху

-тиск  повiтря в балонах ,справнiсть вмикач резерву повiтря, тиск резерву  повiтря /пiсля перевiрки рукоятка включення резерву повiтря в положеннi "Р".

-перевiрка  герметичностi  системи високого тиску /якщо на протязi 1 хв.тиск   по  манометру  залишається  незмiнним  протигаз  рахується герметичним  /,пiсля  чого повiтряна система протигаза звiльняється вiд  надлишкового тиску шляхом натиску на кнопку легеневого автомату та  переводу  рукоятки включення  резерву  в  положенi  "О", стрiлка манометра  повинна  стати  на вiдмiтку "Нуль", пiсля чого рукоятка  в положення "Р".

-результати перевiрки №1 апаратiв заносяться в книгу служби  /журнал  перевiрок №1/

Якщо  при  перевiрцi  №1 будуть знайденi несправностi ,якi не можуть бути   усуненi перевiряючим, апарат  направляється  на базу  ГДЗС, а газодимозахиснику видається резервний апарат .

ПЕРЕВIРКА №2

Проводиться  один  раз в мiсяць  , пiсля роботи ,пiсля перезарядки , дезинфекцiї, перевiрки №3 при  гасiннi  пожеж  повторне  включення  в  апарат дозволяється без перевiрки №2.

-чистка протигаза

-зовнiшнiй огляд протигаза

-перевiрка  справностi та  регулювання  редуктора /мiж редуктором i шланогом  легеневого  автомата встановлюється манометр з трiйником тиск по манометру 4,5-5 атм./

-перевiрка справностi та регулювання запобiжного клапана редуктора /8-11 атм./

-перевiрка справностi легеневого автомата в зборi з маскою /перевiрочний  диск з зажимом/. При надлишковому тиску 100 мм.вод.ст., при розрiдженнi 100 мм.вод.ст.,- падiння не бiльше 3 мм.вод.ст.

-перевiрка справностi   легеневого автомата i клапана видоху /легеневий  автомат спрацьовує  при  30 мм.вод.ст., клапан видоху не бiльше як при 40 мм.вод.ст./

-перевiрка  герметичностi системи подачi повiтря пiд тиском /за одну хв. тиск по манометру незменшується то система герметична/.

-перевiрка  тиску  повiтря  в балонах i справностi включення резерву повiтря. При  цьому  ,якщо  тиск  в  балонах  менше допустимого ,вони повиннi бути дозарядженнi .

-результати  перевiрки записуються в журнал перевiрок №2.Якщо при перевiрцi  будуть виявленi несправностi , якi не можуть бути усуненi перевiряючим, апарат   здається  на   базу  ГДЗС  для  ремонту,  а газодимозахиснику видається резервний апарат.

ПЕРЕВIРКА №3

Проводиться  майстром  бази  ГДЗС  один раз в рiк,а також при повнiй  дезинфекцiї всiх  вузлiв та деталей.

Для забезпечення надійної роботи апаратів при низьких температурах необхідно:

- транспортувати апарати в ящиках з термоізоляцією,або в кабіні автомобіля;

- виключання з апаратів проводити тільки в теплих приміщеннях або в кабіні автомобіля.

Після роботи в непридатному для дихання середовища при низьких температурах газодимозахисникам не рекомендується дихати холодним повітрям і пити холодну воду. Забороняється включатися в апарати без проведення бойової перевірки,та з несправностями які виявленні при ній. При роботі на заняттях або пожежах створюється резервна ланка ГДЗС для допомоги працюючої ланки в випадку небезпеки.

Експлуатація, облік, зберігання, ремонт, перевірка ізолюючих протигазів, безпека праці та бойова робота в них здійснюються відповідно до вимог “Настанови з газодимозахисної служби пожежної охорони  МВС України”. Кожен газодимозахисник несе особисту відповідальність за справність протигаза, поставленого ним до бойового розрахунку. Киснево-iзолюючi протигази є суворо особистими приладами i користування ними дозволяється тільки особам, які пройшли медичний огляд та навчання за програмою початкової підготовки. Протигазами на стисненому повітрі може користуватися весь особовий склад бойового розрахунку за наявності особистих масок.  При отриманні протигазу зі складу, при передачі його іншій особі в постійне користування, після роботи в інфекційних зонах, а також при захворюванні власника протигаза інфекційною хворобою та при перевірці № 3 протигаз підлягає ретельній дезинфекції.

Контроль за справністю ізолюючих протигазів забезпечується своєчасними їх перевірками. Протигази з виявленими під час перевірок та роботи несправностями використовувати для роботи особового складу забороняється до усунення цих несправностей, про що робиться позначка у відповідному журналі.

Ізолюючі протигази, що знаходяться у бойовому розрахунку, зберігаються на пожежних автомобілях в оббитих амортизаційним матеріалом ящиках (гніздах), як правило, у вертикальному положенні. Запасні балони з киснем та регенеративні патрони повинні зберігатися та перевозитися на автомобілі в спеціальних гніздах в окремому ящику.


 

Помощь специалисту