Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів

Посадова інструкція налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів.

1.2  Налагоджувальник устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Налагоджувальник устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику закладу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею 4-го розряду

2.3.

знання

конструктивні особливості обслуговуваного устаткування;

кінематичні та автоматичні схеми;

правила експлуатації, регулювання, налагодження, складання і змазування устаткування;

причини й ознаки неполадок та способи їх усунення;

карти змазування;

види і властивості мастил,

графіки ремонту устаткування.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів 5-го розряду

 1. Документи, які  регламентують діяльність налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу виробництва теплоізоляційних матеріалів); Положення про відділ виробництва теплоізоляційних матеріалів, Посадова інструкція налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів

4.1. Налагоджує, оглядає, приймає і забезпечує безперебійну роботу вагранок, конвеєрних ліній устаткування, камер волокноосадження, центрифуг, пресів, механізмів печей і сушарок, автоклавів, мішалок та іншого технологічного устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів і виробів.

4.2. Стежить за роботою устаткування, змазує, заміняє спрацьовані частини і вузли, усуває неполадки.

4.3. Бере участь у ремонті устаткування.

4.4. Заміняє валки і підшипники центрифуг.

4.5. Контролює правильність експлуатації устаткування.

 1. Права налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів

Налагоджувальник устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів

Налагоджувальник устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів

Режим роботи налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці налагоджувальника устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту