Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки посадових інструкцій Посадова інструкція директора спортивного комплексу

Посадова інструкція директора спортивного комплексу

Посадова інструкція директора спортивного комплексу

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність директора спортивного комплексу.

1.2  Директор спортивного комплексу відноситься до категорії керівників.

1.3  Директор спортивного комплексу призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до керувника:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

досвід роботи

Не меньш 3 років

2.3.

знання

закони України;

укази та розпорядження Президента України;

постанови Кабінету Міністрів України з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності;

накази та нормативні документи Держкомспорту України;

основи економіки та госпрозрахунку;

організацію виробництва, праці та управління;

трудове законодавство;

державну мову.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Післядипломна освіта в галузі управління

 1. Документи, які  регламентують діяльність директора спортивного комплексу

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про спортивний комплекс, Посадова інструкція директора спортивного комплексу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки директора спортивного комплексу

4.1. Забезпечує керівництво спортивною спорудою відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Держкомспорту України та органів державних адміністрацій на місцях, та власного Статуту або Положення про спортивну споруду.

4.2. Організовує роботи з підготовки спортивної споруди для проведення навчально-тренувальних занять з фізичної культури і спорту, спортивно-масових та оздоровчих заходів, спортивних свят та інших видовищних та громадських заходів.

4.3. Забезпечує проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, упровадження науково-технічних розробок.

4.4. Забезпечує створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази, соціальної сфери.

4.5. Забезпечує виконання вимог Закону про охорону праці, правил та норм виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.6. Проводить роботу з підбору і розстановки кадрів.

4.7. Вирішує питання в межах своєї компетенції і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам.

 1. Права директора спортивного комплексу

Директор спортивного комплексу має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність директора спортивного комплексу

Директор спортивного комплексу відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи директора спортивного комплексу

Режим роботи директора спортивного комплексу визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці директора спортивного комплексу

Умови оплати праці директора спортивного комплексу визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Директор спортивного комплексу структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00