Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста компресорної установки

Програма проведення стажування на робочому місці для машиніста компресорної установки

Стажування проводиться під безпосереднім керівництвом досвідчених та кваліфікованих працівників і спеціалістів підприємства,що призначаються наказом по підприємству.

Працівник в процесі стажування повинен вивчити:

1. Принцип дії поршневих компресорів, парових машин і електродвигунів.

2. Способи запобігання та усунення неполадок у роботі компресорів і двигунів.

3. Призначення і способи застосування контрольно-вимірювальних приладів та автоматики керування.

4. Схеми трубопроводів компресорної станції.

5. Робочий тиск за ступенями і відповідну температуру повітря.

6. Допустиму температуру нагрівання вузлів обслуговуваних агрегатів, заходи щодо запобігання і ліквідації перегріву.

7. Сорти і марки масел, що застосовуються для змащування механізмів.

Повинен знати:

 • Дію на людину небезпечних та шкідливих умов праці;
 • Вимоги виробничої санітарії та електробезпеки;
 • Місце розташування аптечок першої медичної допомоги;
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві;
 • Вимоги даної інструкції;
 • Інструкції про міри пожежної  безпеки;
 • Призначення засобів індивідуального і колективного захисту;
 • Як  надавати долікарську допомогу потерпілим ,користуватись засобами пожежогасіння, при виникненні пожежі викликати пожежну допомогу .

Працівник в процесі стажування, під керівництвом кваліфікованого працівника освоює:.

1. Обслуговує стаціонарні компресори і турбокомпресори тиском до 1 МПа (до 10 кгс/см2), з поданням до 5 м3/хв. кожен під час роботи на безпечних газах з приводом від різних двигунів.

2. Здійснює пуск, регулювання та зупинку компресорів.

3. Спостерігає за роботою компресорів і допоміжного устаткування.

4. Виконує змащування і охолодження тертьових частин механізмів компресорів.

5. Запобігає та усуває несправності в роботі компресорів і контролює роботу його запобіжних пристроїв.

6. Обслуговує приводні двигуни.

7. Заправляє і відкачує масло у видаткові та аварійні баки.

Крім цього програма стажування включає в себе ознайомлення працівника:

 • З робочим місцем.
 • Прилеглою до робочого місця територією.
 • Наявним обладнанням,пристроями ,інструментом ,що використовується в роботі.
 • Інструкціями з вимог безпеки заводів виготовачів обладнання на якому буде працювати працівник.
 • Основними виробничими факторами,що виникають при цьому технологічному процесі.
 • Небезпечними зонами машин,механізмів на участку.
 • Інструкціями підприємства з охорони праці.
 • Інструкціями підприємства з пожежної бехпеки.
 • Інструкціями підприємства з електробезпеки.
 • Наявними засобами індивідуального та колективного захисту.
 • Вимогами внутрішнього трудового розпорядку.
 • Місцем знаходження та наявними засобами пожежогасіння.
 • Місцем знаходження медичної аптечки.
 • Місцями аварійного вимкнення обладнання від електромережі.
 • Вимогами безпеки при поботі з вантажо-розвантажувальними засобами.

Працівник при стажуванні також повинен :

 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи підготовки робочого місця до роботи.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи в процесі виконання робіт.
 • Вивчити та засвоїти на практиці безпечні прийоми та методи роботи після закінчення основної роботи.
 • Вивчити та засвоїти безпечні прийоми та методи своїх дій при винекненні пожежі та аварійних ситуацій.
 • Вивчити за засвоїти безпечні методи та прийоми звільнення потерпілого від дії електроструму та надання першої медичної

допомоги .

 • Вивчити будову та засвоїти принципи роботи первинних засобів пожежогасіння та навчитись користуватись ними.
 • Практично засвоїти безпечні прийоми та методи праці без порушень вимог охорони праці.

Крім того програма стажування включає в себе вивчення працівником,що проходить стажування по цій профессії