Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі в лабораторії

Інструкція з охорони праці при роботі в лабораторії


1. Загальні вимоги безпеки.

1.До виконання робіт допускаються працівники які пройшли медичне обстеження пройшли вступний інструктаж ,інструктаж на робочому місці з вивченням безпечних методів та прийомів виконання цих робіт та засвоїли ці прийоми роботи і були допущені до  виконання робіт самостійно.

2. Всі працівники підлягають щорічній перевірці знань з охорони праці з складанням заліків.

3. Всі працівники підлягають навчанню та перевірці знань на першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

4. Не слід виконувати розпорядження адміністрації якщо воно суперечить вимогам безпеки  праці  і може призвести до нещасного випадку.

5. На випадок травмування вжити всіх заходів по наданню потерпілому першої медичної допомоги, та повідомити про це керівника робіт

6. Працівники повинні бути ознайомлені :

  • З будовою обслуговуваних машин;
  • З призначенням захисних огороджень ,пристроїв для забезпечення безпеки при їх експлуатації;
  • З небезпечними виробничими факторами ;
  • З безпечними методами виконання робіт;
  • Способами надання першої медичної допомоги;
  • З правилами користування засобами індивідуального та колективного захисту;
  • З правилами користування засобами пожежегасіння;
  • Правилами особистої гігієни;

7. Не допускати роботи на несправному обладнанні ,машині чи агрегаті.

8. Не працювати несправним інструментом та пристроями які не відповідають вимогам безпеки.

9. Посуд з ядами повинен бути щільно закупорений та мати етикетку „ЯД”.Ні в якому разі не дозволяється залишати цей посуд на столах.

10. Забороняється зберігати в лабораторному посуді напої та продукти харчування.

11. На робочому столі необхідно підтримувати чистоту та порядок.Реактиви та апаратуру ,що не призначена для даної роботи з столу видаляти.Столи на яких виконуються роботи з використанням полум,я необхідно обшити вогнетривким матеріалом .Вхід в лабораторію постороннім особам забороняється.

12. Приміщення лабораторії повинно бути обладнане приточно-витяжною вентиляцією Ширина проходів в приміщенні повинна бути не менше 1 метра.

13. Забороняється зберігати реактиви в посуді без етикеток.

14. Категорично забороняється курити ,мити поли бензином, гасом ,зберігати змочені летучими рідинами тряпки ,полотенця.

15. Всі електроприбори повінні бути надійно заземлені.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

1. Привести в належний стан спецодяг;

2. Підготувати робоче місце до безпечної роботи, прибрати непотрібні в роботі предмети, звільнити проходи.

3. Робоче місце повинно бути забезпечено справним інструментом та пристроями.

4. Робоче місце повинно бути забезпечене  справними  засобами захисту.

5. Вимагати від керівника робіт проведення інструктажу на робочому місці при новій роботі та переведенні на іншу роботу.

6. Перевірити справність та надійність заземлення механізмів та верстатів.

7. При виявленні несправностей обладнання ,пристроїв, інструменту ,при виникненні пожежі ,порушенні норм безпеки, аварії,  негайно повідомити про це керівника робіт.

8. Перед кожним включенням верстату переконатись ,що це нікому не загрожує.

9. При роботі на холодній підлозі користуватись дерев,яними решітками.

10.У випадках коли можливе розбризкування ядовитих рідин,працівники одягають захисні окуляри.

11. При роботі необхідно користуватись захисними перчатками,а після закінчення роботи обмити їх водою та обсипати зсередини та зовні тальком.До початку роботи приміщення лабораторії необхідно провітрити 15-20 хвилин.


3. Вимоги безпеки під час роботи.

 

1. Необхідно виконувати тільки ту роботу ,що поручена вам керівником робіт.

2. Не вмішуватись в роботу інших ,якщо це не доручено адміністрацією.

3. Бути уважним  в роботі ,не відволікати  від роботи розмовами  інших та не дозволяти це робити іншим.

4. Не працювати без належного освітлення.

5. Не допускати присутності в робочій зоні присутності  посторонніх осіб.

6. Забороняється самостійно усувати несправності в тому числі і  з електрики, необхідно викликати слюсаря ,а при несправностях електричного характеру –електрика.

7. При появі сторонніх шумів ,виявленні несправностей, іскрінні електрообладнання, появі електричної напруги на деталях та частинах машини верстата ,необхідно негайно зупинити машину та визвати ремонтника.

8.  Всі роботи пов,язані з виділенням ядовитих газів,парів та диму  проводять у витяжному шкафу з опущеними дверцятами.

9. Не можна використовувати реактиви без етикеток,пробувати на язик,та вдихати хімічні елементи.

10. Розливання з бутилів кислот,розчинів,лугів та інших ядовитих речовин проводять за допомогою сифона і тільки вдвох.

11.У всіх працівників повинне бути резинове взуття  ,резинові печатки та фартух. ,а на очах захистні окуляри.

12.Забороняється переливати вогненебезпечні рідини в приміщеннях,де використовують відкритий вогонь, а також тримати горючі речовини поблизу горілок та інших нагрівальних пристроїв.

13. При розведенні водою мінеральних кислот ,Їдких лугів, та деяких інших речовин ,що виділяють тепло ,необхідно вливати їх тонкою цівкою в холодну воду при одночасному помішуванні.

Розчиняти їх необхідно  в фарфоровому посуді. Всі роботи необхідно проводити в спецодязі та спецвзутті ,окулярах.

14. При заповненні твердими лугами окремих вузлів приборів, необхідно користуватись пінцетом.

15. Не можна при вливати концентровані кислоти до концентрованих лугів та навпаки.

16. Використання етилового бензину для пального горілок та паяльних ламп

розчинника при лабораторних роботах ,а також для миття рук та посуду категорично забороняється.

17. Забороняється зливати в каналізаційну яму ядовиті речовини, Ці залишки необхідно зливати в спеціально закриті бочки.

18.Для підігрівання речовин ,що самозагораються ,необхідно використовувати електропристрої з закритою спіраллю.

19.При користуванні електроприладами в лабораторії забороняється :

 • Відкривати електричні щити та робити будь які справляння в них.
 • Залишати ввімкнутими будь які електроприлади
 • Працювати з електроприладами без підкладених під них термоізоляційних підкладок.
 • Працювати з незаземленим обладнанням.
 • Торкатись до електропроводів з пошкодженою електроізоляцією.

 

4. Вимоги безпеки по закінчення роботи.

1. Вимкнути електроприлади ,вентиляцію ,зняти робочий одяг.

2 .Прибрати робоче місце.

3. Вимити руки та обличчя з милом чи прийняти душ.

4. Повідомити керівника робіт про всі несправності що виникали в процесі роботи.

5. Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях.

1. Надання долікарської допомоги.

2. Якщо потерпілий  не втратив свідомість та продовжує дихати та в нього нормально працює серце ,необхідно вкласти його , розтебнути одяг, та надати повний спокій до прибуття медичної допомоги.

3. При відсутності у потерпілого  дихання та пульсу необхідно проводити йому штучне дихання та закритий масаж серця. Під час долі карської допомоги необхідно слідкувати за зіницями очей ,широкі зіниці вказують на різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно оживлення розпочинати негайно.

4. Якщо в потерпілого відсутнє дихання ,пульс то оживлення необхідно робити в такому порядку :

 • Покласти потерпілого на спину і під його локті підкласти валік  з звернутого одягу.
 • Присісти з лівої сторони від потерпілого, свою ліву руку піднести під        потилицю та відкинути голову потерпілого назад.
 • Відкрити потерпілому рот ,звільнити його від слизу при допомозі марлі чи носового платка і зробивши 2-3 вдоха  вдувати через марлю чи платок повітря з свого рота в рот потерпілого.
 • Звільнити рот та ніс потерпілого по закінченню вдування, щоб не заважати вільному видоху. Після видоху надаючий допомогу знову повинен зробити 2-3 глибоких  штучних    вдохів  потерпілому.Частота штучного дихання не повинна перевищювати 12-16 разів в хвилину

5. При появі перших слабких вдохів у потерпілого самостійного дихання, деякий час необхідно продовжувати штучний вдох в момет початку самостійного вдоха потерпілого.

6. При відновленні у потерпілого самостійного дихання  ,деякий час необхідно продовжувати робити штучне дихання до повного приведення потерпілого в свідомість чи до прибуття лікаря.

7. Зовнішній(прямий)масаж серця необхідно проводити шляхом ритмічного зжаття серця через передню стінку грудної клітки при надавлюванні на відносно подвижну нижню частину грудини з частотою 60-70 разів на хвилину,це забезпечує достатній кровообіг в організмі при відсутності роботи серця.

8. Оживлення не можна  зупиняти навіть якщо потерпілий не подає ознак життя.Тільки лікар може вирішити чи помер потерпілий.

9. При наданні допомоги потерпілому не можна допускати охолодження тіла, залишати його на сирій землі, на кам’яному, бетонному чи металевому полу. Під потерпілого необхідно підстелити щось тепле та при можливості зігрівати його.

10. Необхідно вивчити прийоми надання першої допомоги при ураженні електрострумом та вміти їх надавати.

11. При задусі та  отравленні необхідно поперед всього  не допускати дальнійшу дію газу на потерпілого, швидко вивести чи винести його з загазованого приміщення на чисте повітря  чи провітрюєме приміщення.

12. До приходу лікаря у випадках гострого отруєння чи задухи газом необхідно освободити потерпілого  від стискуючого одягу.

13. Якщо потерпілий втратив свідомість ,його необхідно вкласти на рівне місце дати понюхати нашатирний спирт ,коли він прийде до свідомості надати йому спокій.

14. Якщо потерпілий в свідомості ,дати йому міцний чай  чи кофе. Якщо тіло холодне, зігріти грілками чи розтиранням .Слідкувати щоб потерпілий не заснув.

15. Необхідно вміти надавати першу медичну допомогу при опіках тому ,що всякий опік-це рана в яку легко потрапляє інфекція .Для попередження цього на опік накладається стерильна пов’язка.

16. Не можна знімати з обпеченого місця одяг та  обдирати прилипший натільний одяг

17. При тяжких обширних  опіках ,при котрих може наступити шок,  необхідно загорнути потерпілого в чисту просиню,  вкласти та забезпечити максимальний спокій та до прибуття лікаря давати потерпілому  пити солодкий чай чи кофе.

18. При опіку очей електричною дугою необхідно робити холодні примочки розчином борної кислоти.

19. При обмороженні необхідно відігріти потерпілому обморожену частину тіла до +37 градусів шляхом розтирання теплою суконкою чи теплою рукавичкою до покрасніння  кожного покрову ,потім змазати обморожену частину тіла несолоним жиром чи вазеліном.

20. Надавати першу медичну допомогу при переломах та вивихах в першу чергу потрібно придати потерпілому удобне положення, що запобігає пошкодженню частини тіла .Це може бути досягнено  при допомозі накладення шин.

21. При відсутності шин використовувати  любі підручні засоби-доски ,палки ,шматки картону,фанери і т.д. Шини необхідно прикріплювати до кінцівок бинтом ,ременем чи вірьовкою.

22. Для попередження засорення рани при відкритому переломі ,поверхню кожного покриву навколо рани слід змазати йодною настойкою ,накласти стерильну пов’язку та відправити потерпілого до лікарняного закладу.

23. Надаючий першу медичну допомогу при пораненнях повинен чисто вимити руки з милом, чи протерти пальці йодною настойкою.

24. На можна очищати рану від грязі ,пилу ,землі крові ,та промивати водою ,це може зробити тільки лікар .Пам,ятай ,що кожне поранення небезпечно можливою втратою крові, та зараженням рани.

25. Для надання допомоги необхідно відкрити індивідуальний стерильний перев,язувальний пакет ,покласти стерильний матеріал на рану та зав’язати бинтом.

26. У випадку відсутності індивідуального пакета перев’язати рану  бинтом. ,марлею, чи чистою тряпкою.Поверхню кожного покриву змазати йодною настойкою.

27. Кровотечу необхідно зупиняти при допомозі давлючої пов’язки,   для цього рану закривають стерильним матеріалом та щільно забинтовують.

28. При сильній кровотечі необхідно здавлювати кровоносні судини при допомозі жгута ,при цьому необхідно пам’ятати ,що жгут більш 1,5-2 години не можна тримати.

29. Оберігатись електропроводів що можуть звисати з стіни(підлоги.)

30. При виявленні обриву чи ненадійного кріплення заземлюючого провода, пошкоджених електроустановок,оголених проводів,повідомити керівнику робіт і не включати електроустановки в роботу до усунення несправності.

Категорично забороняється усувати несправності електрообладнання чи електропроводки самому,ремонт та технічне обслуговування електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персоналу.

31.При виникненні пожежі зняти вогнегасник та привести його в робочий стан та направити на   місце загорання.

32. При припиненні подачі електроенергії,при появі сторонніх шумів вібрації,диму,аваріїї і т.д.негайно відключити  обладнання і повідомити керівника робіт.

33. При виникненні пожежі негайно повідомити про це керівника робіт чи іншу адміністративну особу підприємства,подати сигнал тревоги і приступити до гасіння пожежі.

34. При гасінні пожежі в першу чергу необхідно гасити вогнище з допомогою вогнегасника,направляючи струмінь під кутом 10-45 градусів, гасити з одного краю вогнища переміщюючись до іншого.

35. Електрообладнання що загорілось,слід негайно відключати і гасити піском,порошковим та вуглекислотним вогнегасником.

36. При загоранні одягу його необхідно зірвати та погасити..При загоранні значної частини одягу людину загортають у ковдру чи іншу тканину (але не з головою) і гасять полум’я.

37. При пожежі в першу чергу  закрити доступ палива до місць пожеж.

38. При загоранні проводів  ,відключити ,відірвати палаючий провід від  джерела струму.

39. У випадку торкання людини до струмонесучих частин ,попадання її під дію напруги ,необхідно освободити його від дії електроструму шляхом відключення електроустановки від джерела струму а при неможливості  відключення- відтягнути від струмонесучих частин за одяг чи примінити підручний ізоляційний матеріал.

40. Якщо бутиль чи інший сосуд з вогненебезпечними рідинами розіб,ється, то перед тим як збирати осколки,розлиту рідину необхідно присипати піском.

 

Склав _______

Погодив _______

Ознайомлений ________