Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці при роботі на свердлильному деревообробному верстаті

Інструкція з охорони праці при роботі на свердлильному деревообробному верстаті

Інструкція з охорони праці при роботі на свердлильному деревообробному верстаті

І. Загальні вимоги.

1.1. Різальні інструменти свердлильних верстатів необхідно обгороджувати.

Огородження під час заглиблювання різальних інструментів у заготовку повинно закривати незаглиблену в заготовку частину інструмента, а під час виходу інструмента із заготовки – повністю обгороджувати його. Свердло необхідно обгороджувати разом з патроном.

1.2. Конструкція кріплення різального інструменту свердлильного верстату повинна забезпечувати точне його центрування.

1.3. Пусковий пристрій механізму подавання заготовок верстату повинен бути зблокований з пусковим пристроєм механізму різання так, щоб у разі виходу з ладу хоча б одного з механізмів різання подавання заготовки у верстат припинялось.

1.4. Конструкція свердлильного деревообробного верстату та обладнання майстерні повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 та ГОСТ 12.2.026.0. Засоби захисту виробничого обладнання повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.062.

1.5. На верстаті необхідно зазначити його інвентарний номер.

1.6. Біля верстату необхідно вивісити список працівників, які мають право виконувати роботу, а також табличку із зазначенням посадової особи зі складу спеціалістів, яка відповідає за утримання у справному стані верстатного обладнання в майстерні та за безпечну експлуатацію.

1.7. На робочому місці біля верстату вивішується інструкція з охорони праці, в якій визначаються вимоги щодо безпечного виконання робіт.

1.8. Не дозволяється працювати на несправному верстаті та обладнанні, а також на верстаті з несправними або незакріпленими засобами захисту.

1.9. Металеві частини обладнання, які можуть внаслідок пошкодження ізоляції потрапити під напругу, необхідно заземлити (занулити) відповідно до вимог „Правил устройства электроустановок».

1.10. Процес видалення відходів деревини від деревообробного верстата повинен бути механізований.

1.11. У разі обробки деревини вологістю до 20% для видалення тирси, стружок та пилу, необхідно застосовувати пневмотранспортні установки; у разі відсутності таких установок під час виконання робіт на верстатах необхідно застосовувати захисні окуляри.

1.12. Матеріали, заготовки та вироби біля деревообробних верстатів і робочих місць повинні укладатись в стопи (штабелі, пакети) заввишки до 1,7 м від рівня підлоги.

1.13. До самостійної роботи на деревообробному верстаті допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці та стажування і мають посвідчення за відповідною професією.

1.14. Працівники зобов‘язані додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, не порушувати вимог інструкцій з охорони праці.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перевірити  стан загострення свердла, впевнитись у відсутності тріщин та зазубрин.

2.2. Перевірити надійність закріплення свердла у патроні. Кріплення свердла повинно забезпечувати точне його центрування.

2.3. Перевірити справність електрообладнання, заземлюючі та гальмівні пристрої.

2.4. Впевнитися, що шпиндель збалансований і не має стуків у підшипниках.

2.5. Шпиндель і стіл верстату повинен рухатися вільно.

2.6. Перевірити справність затискувачів, пристроїв огороджень.

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Подачу свердла на деталь виконувати плавно, без ривків.

3.2. Стежити за надійністю закріплення оброблюваної деталі.

3.3. При обробці деталей довжиною  більше 1,5 м користуватися спеціальними пристроями, при довжині, більше 3 м роликовими столами.

3.4. Деталі розміром до 15 Х 50 Х 100 мм обробляти у спеціальних пристроях, які забезпечують точну установку і подачу до свердла.

3.5. Не працювати без огороджень свердла, шківів і пасових передач.

3.6. Не обробляти заготовки з великими тріщинами, гниллю, випадаючими сучками.

3.7. Не гальмувати шпиндель натиском деталі. Гальмування проводити за допомогою гальмового пристрою.

3.8. Стружку з висвердленого гнізда прибирати за допомогою щітки.

3.9. Огляд, чистку, обтирання, перевірку якості обробки деталей, закріплення огороджень, ручне прибирання відходів з верстата виконувати тільки при повній зупинці верстата.

3.10. При появі стуків, вібрації, шуму, перегріву різального інструменту необхідно виключити верстат і доповісти майстрові.

ІV. Вимоги безпеки при аварійній ситуації.

4.1. Виключити верстат.

4.2. Вивісити табличку про несправність обладнання і доповісти керівнику цеху.

4.3. Не допускати роботу на цьому обладнанні до повної ліквідації несправностей.

4.4. При одержанні травми, отруєнні та раптовому захворюванні терміново повідомити майстра, керівника робіт, які організовують першу долікарську допомогу та направлять потерпілого в медичний пункт.

V. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

5.1 Виключити обладнання. Почекати до його повної зупинки. Привести в порядок робоче місце: прибрати інструмент, провести чистку від бруду та пилу, протерти та змастити рухомі частини верстата, скласти готові деталі та матеріал.

5.2. Прибирання стружки, тирси, пилу з поверхні обладнання та з спецодягу виконувати щіткою чи за допомогою пилососу.

5.3. Використані під час роботи і при прибиранні ганчір’я, скласти їх в спеціальний металевий ящик з кришкою і винести за межі цеху в спеціальне відведене місце.

5.4. Вимити руки теплою водою з милом.

5.5. Про всі недоліки в роботі обладнання доповісти майстру.

РОЗРОБИВ


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.