Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі на круглопильних верстатах для повздовжнього розпилювання деревини

Інструкція з охорони праці  при роботі на круглопильних верстатах для повздовжнього розпилювання деревини

1. Загальні вимоги безпеки

1.1.Небезпечні і шкідливі виробничі фактори: рухомі машини і механізми, частини виробничого обладнання, виробів, заготівок, матеріалів; підвищений рівень шуму на робочому місці. Джерело виникнення факторів: дискові пилки, що обертаються, механізми подачі заготовок, пиляльні матеріали. Дія факторів: можливе доторкання рук працюючих до дискових пилок, що обертаються. Попадання рук під затискувачі механізму подачі, дотик до частин верстата, що рухаються та обертаються; зворотній виліт оброблюваного матеріалу, виліт малих обрізків, сучків, негативна дія на органи слуху.

1.2.Круглопильні верстати для повздовжнього розпилювання деревини повинні мати частоту обертання пиляльних валів меншу, ніж максимально допустимі значення частоти обертання пилок

1.3. Ширина щілини для пилки у столі верстата не повинна перевищувати 10мм. Установлені на одному валу пилки повинні мати однакові номінальний діаметр, товщину, профіль зубів, розвід або плющення. Допускається установлення пилки діаметрами, що відрізняються не більше ніж на 5 мм.

1.4. Верстати повинні мати реверсування подавання на пилки оброблюваного матеріалу, а також пересування пилки.

1.5. Однопильні верстати повинні мати розклинювальний ніж, установлений позаду пилки в одній площині з нею. На двопильних верстатах (верстатах з двома пильними валами) розклинювальні та напрямні ножі повинні розміщуватися позаду пилок, установлених на задньому по ходу подавання деревини пиляльному валу. На багатопильних верстатах розклинювальні та напрямні ножі повинні установлюватися позаду пилок в одній площині. Розклинювальні ножі повинні установлюватися позаду крайніх пилок так, щоб товщина ножа перевищувала ширину пропилу і щоб це перевищення припадало на зовнішній бік від площини пропилу з боку рейки, а напрямні – позаду пилок, розміщених між крайніми пилками.

1.6.Розклинювальні та напрямні ножі повинні задовольняти такі вимоги:

-         товщина розклинювального ножа повинна перевищувати ширину пропилу на 0,5 мм – для пилок діаметром до 600 мм і на 1-2 мм – для пилок діаметром більше 600 мм;

-         товщина напрямних ножів повинна дорівнювати розрахунковій ширині пропилу (товщині пилки плюс розмір розведення або плющення зубів);

-         ширина скосу загостреної частини ножів повинна бути не менше 5 мм і не повинна перевищувати 1/5 частини їхньої ширини;

-         висота ножів повинна бути не менша, ніж висота робочої частини пилки;

-         проріз між ножем по всій довжині його загостреної частини та лінією вершин зубів пилки не повинен перевищувати 10 мм;

-         конструкція кріплення ножів повинна бути такою, щоб забезпечувалося швидке змінювання пилок різного діаметра та достатня сталість у площині пропилу;

-         конструкція ножів повинна забезпечувати переміщування їх у вертикальній та горизонтальній площинах та надійне закріплення відносно установленої пилки.

1.7. На круглопильних верстатах (незалежно від застосування розклинювальних та напрямних ножів) по всій ширині прорізу перед пилками необхідно установити не менше двох зв’язаних між собою завіс з рухливих запобіжних упорів, виготовлених із сталевих прямих або зубчатих пластинок криволінійної форми, - для забезпечення зберігання постійного кута заклинювання від 55 градусів до 65 градусів під час обробки деревини будь-якої товщини (на верстати з подаванням оброблюваного матеріалу за допомогою візків та каретки ця вимога не розповсюджується).

Упори повинні бути щільно насаджені на валики, міцно закріплені в опорах з таким розрахунком, щоб вони піднімались під дією матеріалу, що подається до верстата. Та вільно опускались у початкове положення тільки в одній площині перпендикулярно до робочої поверхні стола верстата. Упори повинні бути гострими. Проріз між нижніми кромками упорів та поверхнею подавального пристрою верстата не повинен перевищувати 2 мм, між пластинами упорів – 1 мм.

1.8. Верстати повинні мати пристрій для відведення завіс із рухливих запобіжних упорів. Піднімання по ходу подавання завіси повинно виконуватись органом керування, зблокованим з пусковим пристроєм верстата. В той момент, коли завіси з рухливих запобіжних упорів відводяться, механізми різання та подавання матеріалу повинні бути у вимкненому положенні: пилки не повинні обертатись.

1.9. Необхідно забезпечити легке переміщення напрямної лінійки по столу, установлення її паралельно пиляльному диску і міцне закріплення у потрібному положенні. Конструкція напрямної лінійки повинна бути такою, щоб унеможливлювалось заклинювання між лінійкою та пилкою деревини, що розпилюється.

1.10.  Пачку заготовок необхідно розпилювати із застосуванням спеціального пристосування, що забезпечує притиснення їх до напрямної лінійки і стола.

1.11.  Нижню частину пилки під столом верстата  у разі відсутності приймача тирси, що її закриває, необхідно обгородити з обох боків металевими щитками, розміщеними на відстані не більше 100 мм один від одного. Ці щитки повинні перекривати пилку найбільшого діаметра для даного верстата не менше ніж на 100 мм. У верстатів з глухою станиною, яка повністю унеможливлює доступ під верстатом до пилок, для заміни або огляду Їх повинні установлюватись дверцята, що замикаються на замок. Дверцята повинні бути зблоковані з пусковим пристроєм верстата.

1.12. Дискові пилки повинні мати профіль зубів, що відповідає виду розпилювання та фізико-механічним властивостям деревини, що розпилюється, за твердістю та вологістю. Диск пилки верстата не повинен мати биття.

1.13. Швидкість різання пилки під час повздовжнього розпилювання повинна бути не менше 50 м/с.

1.14. У верстатів з гусеничним подаванням деревини, що розпилюється, зірочки та неробочі частини подавальної гусениці повинні огороджуватися. На таких верстатах необхідно також додатково установлювати нижній ряд упорів.

1.15. У верстатів з ланцюговим подаванням заготівок прорізи між подавальним ланцюгом і столом, а також між кільцями ланцюга не повинні перевищувати 5 мм.

1.16. У ребрового верстата запобіжні упори повинні бути притиснені до бокових поверхонь оброблювального матеріалу. Конструкція цього верстата повинна бути такою, щоб забезпечувалось примусове обертання і утримання пилки у початковому положенні. Зуби пилки, яка перебуває у початковому положенні, повинні перекриватися огородженням не менше ніж на 50 мм.

1.17. Розпилювати на верстатах з ручним подаванням матеріал коротше 400 і вужче 30 мм необхідно із застосуванням спеціальних шаблонів, а матеріал круглого перерізу – із застосуванням каретки з надійним затискачем.

У разі ручного подавання матеріалу – допилювати його слід за допомогою штовхача.

1.18. До самостійної роботи на деревообробних верстатах допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, стажування і мають посвідчення для роботи на верстатах.

1.19. Працівники забовтані дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку та не порушувати виробничу дисципліну.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Провірити гостроту загострення і рівномірність розводу зубів пилки, впевнитися у відсутності тріщин, зламаних зубів, погнутого полотна пилки. Дискові пилки не допускаються до експлуатації за відсутності хоча б одного зуба.

2.2. Провірити правильність установки, кріплення пиляльного дичку. Короткочасним включенням провірити напрям обертання пилки. Пиляльний диск повинен обертатися назустріч подавальному матеріалу. У верстатах з нижнім розміщенням пиляльного валу вершини зубів пилки повинні виступати над площиною столу на відстані рівній висоті пропилу плюс не менше 10 мм, а верстатах з верхнім розміщенням пиляльного валу – повинні бути не нижче площини столу на 3-5 мм.

2.3. Перевірити наявність і справність огороджень пиляльних дисків і приводу верстату. Пиляльні диски не повинні торкатись огороджень. Упори повинні бути гострими, не прокручуватися у напрямку, зворотному подачі матеріалу.

2.4. Перевірити стан вставки з деревини в столі верстату. Вставка повинна щільно входити в проріз столу верстата, а його робоча поверхня – лежати в одній площині з робочою поверхнею столу. Пиляльний диск не повинен торкатися стінок вставки.

2.5.Перевірити наявність і правильність встановлення розклинювального ножа за диском пилки на відстані між ножем і пилкою не більше 10 мм по всій його довжині.

2.6. Провірити, щоб пилки, встановлені на одному валу мали одинаків діаметр, товщину, профіль зубів, розвід, плющення, пайку.

2.7. Провірити короткочасним включенням дію блокуючи пристроїв: аспіраційної системи; механізму для підняття завіси з упорів; механізму подачі. Провірити дію гальмових пристроїв.

2.8. Впевнитися в справності дії місцевих відсмоктувачів.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.

3.1. Перед включенням верстата попередити осіб, які працюють поряд. Подачу матеріалів проводити рівномірно, без поштовхів. Зменшувати зусилля подачі при наявності в дошці тріщин, гнилі та сучків.

3.2. Слідкувати за тим, щоб до верстату не надходити дошки з цвяхами і іншими металевими включеннями.

3.3. На верстатах з механічною подачею обробляти деталі тільки за товщиною заданого розміру, на висоту якого встановлено затискувачі.

3.4. Вилучати обрізки з щілини тільки при повній зупинці пилки за допомогою спеціального гачка.

3.5. Не гальмувати пилку, натискуючи яким-небудь предметом на поверхню диску чи зубів.

3.6. Не знаходитись в площині працюючої пилки в зоні можливого викиду оброблюваного матеріалу.

3.7. У випадку потрапляння обрізків в щілину не заглядати під огородження пиляльного диску до повної зупинки його.

3.8. Не розпилювати одночасно кілька заготовок пачкою без спеціального пристосування, яке б забезпечувало притиснення їх до напрямної лінійки столу.

3.9. Не обробляти на верстаті обледенілі дошки.

3.10. Огляд, чищення, обтирання, перевірку на точність оброблюваних деталей, закріплення огороджень, ручне прибирання обрізків і тирси із столу верстату виконувати тільки при повній зупинці пиляльного диску.

3.11. При появі стуків, вібрації, зміни характеру шуму, перегріву різального інструменту необхідно виключити верстат і доповісти майстрові.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

4.1. Для попередження вибуху чи пожежі: не палити і не застосовувати відкритий вогонь в пожежо-небезпечних цехах, використані обтирочні промаслені матеріали прибрати в металевий ящик з кришкою, не допускати накопичення пилу на  обладнанні і робочому місці, не сушити спецодяг і взуття на нагрівальних приладах, забезпечувати вільний доступ до засобів пожежегасіння.

4.2. При виявленні пожежі чи загоряння негайно доповісти в пожежну охорону, стати до ліквідації наявними засобами пожежегасіння (вогнегасник, пісок, тощо).

4.3. Виключити обладнання.

4.4. Вивісити табличку про несправність обладнання і доповісти керівникові цеху.

4.5. Не приступати до роботи на обладнанні до повної ліквідації несправностей.

4.6. при отриманні травми, отруєнні і раптовому захворюванні негайно сповістити майстра, керівника робіт, які невідкладно організують першу долі карську медичну допомогу і направлять потерпілого в медпункт.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

5.1. Виключити обладнання. Дочекатися повної його зупинки. Привести в порядок робоче місце: прибрати інструмент, почистити верстат від бруду та пилу; витерти і змастити рухомі частини верстата; скласти готові деталі та матеріали, що залишилися.

5.2. прибирання відходів (тирси, стружки, пилу) з поверхні обладнання та спецодягу провести щіткою чи за допомогою пневмопристрою. Не допустиме обдування верстата і одягу стиснутим повітрям.

5.3. Вимити руки теплою водою з милом.

5.4. Про всі виявлені недоліки в роботі обладнання доповісти майстрові.

РОЗРОБИВ