Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для верстатників при роботі на довбальних деревообробних верстатах

Інструкція з охорони праці для верстатників при роботі на довбальних деревообробних верстатах

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1. Різальні інструменти довбальних верстатів необхідно обгороджувати.

1.2. Огородження під час заглиблення різальних інструментів у заготівку повинно закривати незаглиблену в заготівку частину інструмента, а під час виходу інструмента із заготівки – повністю обгороджувати його.

1.3. Супорт довбального верстата повинен мати обмежувальні упори або кінцеві вимикачі.

1.4. Різальний ланцюг ланцюгодовбальних верстатів під час виконання робіт повинен бути натягнений так, щоб зазор між лінійкою та ланцюгом, відтягнутим із зусиллям 5 кг від лінійки по її середині, був від 3 до 5 мм.

1.5. Пусковий пристрій механізму подавання заготівок верстата повинен бути зблокованим з пусковими пристроями механізмів різання так, щоб у разі виходу заготівки у верстат припинялось.

1.6. Конструкція верстатів та обладнання майстерні повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 та ГОСТ 12.2.007.0, а усі види верстатних пристроїв повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.026.0

1.7. Засоби захисту виробничого обладнання повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.062.

1.8. На кожному верстаті необхідно зазначити його інвентарний номер.

1.9. Біля верстата або групи верстатів необхідно вивісити список працівників, які мають право виконувати роботу на ньому або на них, а також табличку з зазначенням посадової особи зі складу спеціалістів, яка відповідає за утримання у справному стані верстатного обладнання в цеху (на дільниці) та за його безпечну експлуатацію.

1.10. На робочому місці біля верстата необхідно вивісити інструкцію з охорони праці, в якій повинні зазначатись вимоги щодо безпечного виконання робіт.

1.11. Не дозволяється працювати на несправних верстатах та обладнанні, а також на верстатах з несправними або незакріпленими засобами захисту.

1.12. Струмоведучі частини обладнання повинні бути: або ізольовані, або огороджені, або розміщені у місцях, недоступних для дотику до них. Металеві частини ізоляції, які можуть внаслідок пошкодження ізоляції потрапити під напругу необхідно заземлити (занулити) відповідно до вимог “Правил устройства электроустановок”.

1.13. Штепсельні розетки та вилки повинні відповідати напрузі мережі. Застосування рубильників відкритого типу або рубильників з проріззю у кожухах для рукоятки або ножів не допускається.

1.14. Верстат необхідно вимикати ввідним вимикачем ручної дії, який повинен розміщуватись у безпечному та зручному для обслуговування місці, - для можливості здійснювати вимкнення верстата з мережі живлення у таких випадках: у разі припинення подавання електроенергії; під час перерви в роботі, або в аварійній ситуації, яка може призвести до травмування працівників, пошкодження обладнання, псування оброблювальної заготівки; у разі закріплювання або установлювання на верстат оброблювальної деталі та знімання її, а також у разі прибирання тирси та стружки, чищення і змащування.

1.15. До самостійної роботи на обладнанні допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, стажування та мають посвідчення для роботи на деревооброблювальних верстатах.

1.16. Працівники зобов’язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку та не порушувати трудову дисципліну.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перевірити наявність і справність огороджувальних та захисних пристроїв, засобів індивідуального захисту, привести їх в порядок. Одягнути спеціальний одяг, застебнути на всі ґудзики, волосся заправити під головний убір. Спецодяг і взуття повинні бути чистими, не стримувати рухів, відповідати розміру.

2.2. Перевірити стан робочого місця. Якщо воно не прибрано чи захаращено, вжити заходів по його очищенню, впевнитися в вільному доступі до пускових засобів; в наявності вільних проходів і проїздів; справності підлоги, дерев’яних стелажів під ноги; справності візків і інших транспортних засобів, необхідних при роботі.

2.3. Оглянути верстат, впевнитись в повній його справності, в наявності і справності заземлюючих пристроїв.

2.4. Перевірити надійність кріплення і стан різального інструменту. Використання різального інструменту з тріщинами, вищербленнями, відсутністю зубів не допускається.

2.5. Впевнитися, що матеріали (заготовки, напівфабрикати) на складальних місцях складені стійко на висоту не більше 1.5 м від рівня підлоги, не можуть впасти і зручно для зняття деталей з верхнього ряду штабеля.

2.6. Впевнитись в справності дії місцевих відсмоктувачів і їх блокування з пусковим устаткуванням верстата (при вимиканні місцевих відсмоктувачів обладнання не повинно виключатися); в достатньому освітленні робочого місця (освітлення повинно бути рівномірним, оброблювальні деталі, заготовки і різальний інструмент повинні бути чітко видні).

2.7. При виявлених порушеннях доповісти майстру. Приступати до роботи можна тільки після ліквідації порушень.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Виконання робіт проводити відповідно технологічної документації.

3.2. Перед кожним включенням обладнанням переконатися, що його пуск нікому не загрожує небезпекою.

3.3 Вимикати верстат від електричної мережі: при регулюванні і наладці верстата чи обладнання навіть на незначний час; при тимчасовій зупинці роботи; при припиненні подачі електроенергії; при виявленні несправності; при затягування болтів, гайок і інших з’єднувальних деталей верстата; при заміні інструменту; при регулюванні і заміні огороджувальних приладів, чистці верстата.

3.4. Не складувати сторонні предмети, деталі і заготівки на огородження і окремі частини обладнання.

3.5. Не перевантажувати візки для перевезення деталей і заготівок вантажу, не розрахованим на їх навантаження.

3.6. Не штовхати візок спиною і не тягти його на себе. Своєчасно подавати сигнал особам, які находяться на шляху руху візка.

3.7. Не розганяти візок, гальмувати при русі під уклін.

3.8. Слідкувати за надійністю кріплення противаг.

3.9. Регулювання і кріплення кулачків обмежувача руху проводити тільки після вимкнення верстата і зупинки рухомих частин.

3.10. Перевірку стружки по розмітці проводити тільки після вимкнення верстата і зупинки рухомих частин.

3.11. Тримати руки на барабані регулювання подачі різця забороняється.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

4.1. Для попередження вибуху чи пожежі: не палити і не застосовувати відкритий вогонь в пожежонебезпечних цехах, використані обтирочні промаслені матеріали прибрати в металевий ящик з кришкою, не допускати накопичення пилу на обладнанні і робочому місці, не сушити спецодяг і взуття на нагрівальних приладах, забезпечувати вільний доступ до засобів пожежегасіння.

4.2. При виявленні пожежі чи загоряння негайно доповісти в пожежну охорону, приступити до її ліквідації наявними засобами пожежегасіння (вогнегасник, пісок і інше).

4.3. Виключити обладнання.

4.4. Вивісити табличку про несправність обладнання і доповісти керівникові цеху.

4.5. Не приступати до роботи на обладнанні до повної ліквідації несправностей.

4.6. При одержанні травми, отруєнні і раптовому захворюванні негайно сповістити майстра, керівника робіт, які невідкладно організовують першу долікарську допомогу і направлять потерпілого в медпункт.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

5.1. Вимкнути обладнання. Дочекатися повної його зупинки. Привести в порядок робоче місце: прибрати інструмент, пристрої; почистити станок від бруду і пилу; витерти і змастити рухомі частини верстата; скласти готові деталі та матеріали, що залишилися.

5.2. Прибирання відходів (тирси, стружки, пилу) з поверхні обладнання та спецодягу провести щіткою чи за допомогою пневмотранспортного пристрою. Недопустима обдування верстата і одежі стиснутим повітрям.

5.3. Вимити руки теплою водою з милом.

5.4. Про всі виявлені недоліки в роботі обладнання доповісти майстрові.

РОЗРОБИВ