Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для оператора пробовідбірної установки

Інструкція з охорони праці для оператора пробовідбірної установки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До роботи оператора пробовідбірної установки допускаються особи, віком від 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі з питань охорони праці (вступний та первинний на робочому місці), стажування  на протязі 2-15 змін, спеціальне навчання та здали екзамени кваліфікаційній комісії з одержанням на руки посвідчення.

1.2. Повторний інструктаж оператор пробовідбірної установки проходить 1 раз у 3 місяці, повторну перевірку знань після попереднього щорічного навчання - 1 раз на рік.

1.3. Для безпечного проведення робіт оператор пробовідбірної установки повинен знати та виконувати:

-          свої обов'язки по управлінню та обслуговуванні установок РЮПРО;

-          будову та принцип роботи установок;

-          правила відбору та опрацювання проб буряків згідно методик та інструкцій;

-          інструктаж по відбору проб;

-          визначення забрудненості та цукристості буряків;

-          значення та правила застосування засобів сигналізації, знаків безпеки;

-          вимоги до організування робіт на робочому місці;

-          правила користування засобами індивідуального захисту.

1.4. Небезпечні та шкідливі фактори, що діють на оператора під час експлуатації пробовідбірної установки: падіння людини з висоти, падіння предметів (буряків), наїзд автотранспорту, незахищені рухомі елементи машин, недостатнє або надмірне освітлення робочого місця, електричний струм.

1.5. Забороняється приступати до роботи в нетверезому (хворобливому стані організму та стані наркотичного сп'яніння.

1.6. Згідно "Норм безкоштовного видавання спецодягу…" оператору пробовідбірника належить: комбінезон бавовняний, рукавиці бавовняні, черевики юхтові.

1.7. Оператор пробовідбірної установки повинен дотримуватися вимог "Правил пожежної безпеки в Україні".

1.8. При нещасному випадку прийняти заходи по наданню долікарської допомоги та повідомити керівника.

1.9. Оператор пробовідбірної установки повинен дотримуватись санітарних норм та правил особистої гігієни.

1.10. Оператор пробовідбірної установки повинен дотримуватись вимог інструкції з охорони праці та інструкції по експлуатації пробовідбірної установки.

1.11. Особи, що порушили вимоги інструкції, несуть дисциплінарну відповідальність згідно чинного законодавства за винятком випадків, коли порушення вимог тягне кримінальну відповідальність.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути засоби індивідуального захисту, що передбачаються нормами.

2.2. Провести зовнішній огляд обладнання.

2.3. При виконанні робіт по усуненню неполадок обладнання необхідно:

-          відключити напругу від обладнання в присутності слюсаря КВП сировинної лабораторії;

-          перевірити справність інструменту, призначеного для виконання робіт.

2.4. Ознайомитись з записами та розпорядженнями керівника робіт в журналі.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Проводити відбір проб буряків згідно інструкцій.

3.2. Під час руху по східцях та площадках до місця відбору проб триматись руками за поручні перильних огороджень.

3.3. Ручний відбір проб буряків з автомашин слід проводити тільки із спеціально обладнаної площадки зі сходами та перильними огородженнями, попередивши про це водія.

3.4. Для перенесення проб застосовувати спеціальні піддони для перенесення у одній руці, не перевищуючи норми перенесення вантажу вручну.

3.5. Не проводити відбір проб буряків з кагатів поблизу працюючих тракторних лопат, бульдозерів та інших вантажно-розвантажувальних машин.

3.6. Забороняється відбір проб буряків з кагатів, в яких утворились "навіси".

3.7. Відбір проб із вагонів проводити тільки при відчепленому локомотиві. Попередити машиніста, чергового по транспорту, бригадира вантажників про початок та кінець відбору проб буряків, а при вивантаженні буряків кранами - машиністів кранів.

3.8. Перед кожним відбором проб установкою типу "РЮПРО" подавати попереджувальний сигнал про пуск установки в роботу.

3.9. Дотримуватись технологічної послідовності  відбору проб на установках та їх підготовки до аналізу.

3.10. Під час роботи установки слідкувати за :

-допустимою зупинкою транспорту для відбору проб буряків;

-показниками контрольно-вимірювальних приладів на щиті управління.

3.11. Слідкувати за тим, щоб врізні ножі та ножі створок пробовідбірника були гострими.

3.12. Не допускається проводити заточку врізних ножів та ножів створок щупа пробовідбірника, строго слідкувати за тим, щоб він вводився в буряки і підіймався із відібраною пробою при повній зупинці транспортних засобів.

3.13. Перевірку леза ножів проводити кожної доби і в міру необхідності забезпечувати їх заточку, про що робити запис в журналі.

3.14. Під час регулювання окремих вузлів та механізмів скіпового підіймача, а також для його очистки, ківш повинен знаходитись внизу, привід повинен бути знеструмлений та вивішені попереджувальні таблички6”Не вмикати працюють люди”.

3.15. Перед пробним пуском відремонтованого обладнання:

-установити та закріпити всі огородження, блокування тощо;

-перевірити, чи не залишились в ньому інструменти.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. При передачі зміни перевірити стан робочого місця, обладнання.

4.2. Здати робоче місце в чистоті та порядку особі, що приймає зміну.

4.3. Оформити здачу-прийом зміни в журналі з записами виявлених та усунених неполадок.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. В разі виникнення аварійної  (перерви в постачанні електроенергії, несправність в електросхемах, заклиненні щупа, т.п.) слід відключити обладнання  за допомогою аварійного відключення згідно інструкції по експлуатації неполадок.

РОЗРОБИВ


{module 43}
  {module 28}