Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці під час виконання ковальських робіт на молотах і гідропресах

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД  ЧАС  ВИКОНАННЯ  КОВАЛЬСЬКИХ РОБІТ

НА  МОЛОТАХ І ГІДРОПРЕСАХ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За даною інструкцією робітник, що виконує ковальські роботі роботи на молотах та гідропресах (далі штампувальник) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та штампувальника.

1.3. Власник повинен застрахувати штампувальника від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я штампувальника з вини власника, він (штампувальник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції штампувальник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До самостійного виконання штампувальних робіт допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд та спеціальне навчання для роботи на пресах, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з питань пожежної безпеки.

Інструкція з безпечної експлуатації преса повинна бути вивішеною на робочому місці.

1.6. Штампувальник повинен:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.

1.6.3. Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.6.4. Виконувати тільки ту роботу по якій проінструктований та яка доручена керівником робіт.

1.6.5. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

1.6.6. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.6.7. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.6.8. Утримувати в чистоті своє робоче місце.

1.6.9. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам безпеки.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть діяти на штампувальника.

- захаращення робочого місця;

- відсутність спеціальних пристроїв, інструменту, пристосувань;

- частини металу, що відлітають;

- гострі кромки, краї, задирки заготовок, деталей та виробів;

- термічні фактори;

- підвищені рівні шуму, вібрації.

1.8. Місце виконання штампувальних робіт повинно бути оснащено устаткуванням, пристроями та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією.

1.9. Штампувальник забезпечується спецодягом:

- костюм бавовняний;

- рукавиці комбіновані.

1.10. Поверхня пускової педалі повинна бути плоскою і неслизькою. Висота педалі над рівнем підлоги не повинна перевищувати 120 мм.

1.11. Пускова педаль повинна мати огородження чи інший запобіжний пристрій, який запобігає випадковому включенню преса.

1.12. Електродвигун для індивідуального приводу преса повинен мати кнопкове пускове пристосування і пристосування для зупинки і, крім того індивідуальний рубильник для включення преса під час ремонту, доведення штампу і в інших випадках.

1.13. Преси повинні мати спеціальні запобіжники, які зупиняють прес при його         перевантаженні в любому положенні.

1.14. Преси повинні також мати запобіжні пристрої, які б не допускали пошкодження рук діючими штампами.

1.15. Преси повинні мати гальмівні пристрої, які б запобігали самовільному опусканню повзуна після виключення преса.

1.16. Штампи повинні бути закритого типу в усіх випадках, коли це можливо по умовам обробки деталей, щоб між матрицею і пуансоном не попадали пальці працюючого.

1.17. Подача заготовок і стрічки повинна бути в усіх випадках механізованою, коли це можливо по умовам виробництва.

1.18. Під час механізованої подачі стрічки і заготовок на матрицю необхідно обладнати огородження чи інше пристосування для запобігання попаданню рук під пуансон.

1.19. Штампи відкритого типу можуть допускатися в експлуатацію, як виняток. Небезпечна зона цих штампів повинна мати огородження, для запобігання попадання рук в цю зону.

1.20. Встановлення на преси штампів з направляючими колонками, які виходять з втулок забороняється.

1.21. Штампи повинні надійно закріплюватись на столах пресів за допомогою спеціальних болтів, скоб і мірних підкладок.

1.22. Всі обертаючі частини преса, які знаходяться на висоті 2,5 м від підлоги і нижче, повинні бути надійно огороджені.

1.23. Під час роботи штампувальник крім даної інструкції повинен керуватися інструкцією з безпечної експлуатації преса заводу-виготовлювача.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг і застібнути його на всі ґудзики. Волосся сховати під головний убір.

2.2. Одержати завдання від керівника робіт.

2.3. Перевірити і впевнитись в справності:

2.З.1. Всіх частин преса і правильності їх взаємодії.

2.3.2. Дії зупиночно-пускових пристроїв (важелів, пускових кнопок, педалей та інше).

2.3.3. Дію гальм і муфти зчеплення.

2.3.4. 3аземлюючого проводу і контактів його з'єднання.

2.3.5. Впевнитись в правильності встановлення штампа при штампуванні деталей на провал; в цьому випадку в плиті стола преса повинен бути отвір для виходу деталей та відходів.

2.4. Перевірити наявність огороджень на обертаючих механізмах, особливо звернувши увагу на наявність захисного огородження небезпечної зони преса чи штампа (рухомі і нерухомі решітки, щитки та екрани).

2.5. Перевірити справність ручного інструменту (пінцетів магнітних і простих, гачків та інше), який передбачений технологією для виконання даної операції.

2.6. Перевірити роботу преса на холостому ході.

2.7. Перевірити плавність руху повзуна і роботу педалі, справність гальмівного пристрою, правильність роботи запобіжних пристроїв, встановлення штампів (надійність кріплення його на столі преса, щоб направляючі втулки не виходили за межі направляючих колонок при верхньому положенні повзуна; якщо це неможливо, то необхідно прослідкувати наявність телескопічного огородження колонок і втулок).

2.8. Перевірити правильність регулювання захисних решіток відповідно з висотою площини матриці чи пуансона на столі преса; перевірити точність встановлення матриць і пуансонів при відсутності на штампі колонок.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Включати прес на робочий хід тільки після того, як заготовка буде правильно вкладена в штамп, а руки виведені з небезпечної зони.

Під час руху преса не можна поправляти заготовку.

3.2. Під час штампування деталей з довгих стрічок, необхідно користуватися технологічними підставками і авто подавальниками для стрічок.

3.3. Під час укладання заготовки, знятті відштампованої деталі і відходів за допомогою пінцета, пінцет необхідно тримати по можливості ближче до кінця рукоятки, щоб рука знаходилась за межею небезпечної зони штампа.

3.4. Якщо деталь застрягла в штампі необхідно виключити прес і повідомити про це керівника робіт.

3.5. Під час укладання заготовки і зняття деталі з штампа не тримати ногу на педалі включення преса.

3.6. Необхідно слідкувати за тим, щоб педаль преса була огороджена і не виникло самовільне включення преса від випадково упавших на неї деталі чи інструмента.

3.7. Включення пускової кнопки чи педалі преса необхідно виконувати до відказу, щоб не викликати подвоєного ходу повзуна.

3.8. Укладання виробів на штамп і зняття їх з штампа виконувати тільки при повній зупинці повзуна в верхньому положенні.

3.9. Не можна самовільно переключати роботу преса з встановленого керівником робіт режиму.

3.10. Заклинювати пускові кнопки включення забороняється.

3.11. Ручна подача матеріалу на матрицю при штампуванні окремих заготовок допускається у разі:

3.11.1. Наявності штампа закритого типу.

3.11.2. Відсутності необхідності під час роботи вводити руки в відкриту робочу зону під час руху пуансона (що достигається відповідними розмірами і конфігурацією заготовок, наявність висувних чи відкидних матриць, блокованих з включенням преса та інше).

3.11.3. Наявності захисних пристроїв, які не допускають пошкодження рук робітника.

3.11.4. Застосування спеціального інструмента, що виключає можливість введення рук працюючого в зону руху пуансона (пінцети, щипці, гачки і інше).

Застосування вказаних інструментів допускається тільки в тих випадках, коли виконання вищевказаних заходів технічно не можливе.

3.12. Під час штампування з окремих заготовок з ручною подачею їх на матрицю, робота преса самоходом (безперервна робота) не допускається.

3.13. Під час штампування з листового матеріалу ручне подавання матеріалу на матрицю допускається тільки при наявності направляючої лінійки і упорів на штампі.

Для довгих листів крім того повинні застосовуватись роликові столи (рольганги).

3.14. Під час штампування з стрічкового матеріалу ручне подавання смуги на штамп відкритого типу допускається за умов нерухомого огородження небезпечної зони, наявності столика з направляючою лінійкою і роликами чи направляючих скоб.

3.15. Під час ручного подавання листа і смуги на штампи відкритого типу робота повинна бути організована таким чином, щоб в кінці подачі листа і смуги не було необхідності вводити руки працюючого в небезпечну зону.

3.16. Не дозволяється самовільно виконувати налагодження та інші будь-які виправлення у преса чи штампа.

3.17. Технічне змащення робочих частин штампа і листового металу виконувати тільки спеціальними щітками без введення рук в небезпечну зону штампа і тільки після зупинки преса.

3.18. Не дозволяється залишати інструмент та інші предмети на столі преса; спиратися на прес; передавати чи приймати будь-що через небезпечну зону штампа.

3.19. Не дозволяється застосовувати для сидіння ящики та інші випадкові предмети. В необхідних випадках працювати сидячи, треба користуватися гвинтовим сидінням з спинкою.

3.20. Прибирання преса і штампа, а також змащення механізмів преса виконувати тільки при виключеному електродвигуні і повній зупинці маховика.

3.21. Під час роботи в вечірню і нічну зміну освітлення робочого місця повинно бути направлене справа від себе.

3.22. Відходи від штампування необхідно складати в відповідну тару.

3.23. У разі необхідності відлучення з робочого місця необхідно зупинити прес і виключити електродвигун.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити прес; відключити електродвигун від електромережі.

4.2. Прибрати робоче місце; інструменти, пристосування покласти у відведене для них місце.

4.3. Зняти спецодяг і покласти у відповідне місце.

4.4. Помити руки, обличчя з милом; при можливості прий­няти душ.

4.5. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація та нещасні випадки при штампувальних роботах можуть бути у разі: відсутності необхідних огорож та запобіжних пристосувань, несправності блокувань, несправності важелів управління, ураження електричним струмом та інше.

5.2. Під час виникнення такої ситуації необхідно відключити прес від електромережі, огородити небезпечну зону; не допускати в неї сторонніх осіб; повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі надати їм першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівковою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оптової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.4.5. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та обв'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-  підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.   5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.


________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт            ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог     ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)