Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для електрика під час роботи в електрощитовій

Інструкція з охорони праці для електрика під час роботи в електрощитовій

Інструкція з охорони праці для електрика під час роботи в електрощитовій

1. Загальні положення

1.1.  Розміщення розподільчих щитів і пультів повинно бути виконано у відповідності з “Правилами розміщення електроустановок”.

1.2.  Струмопровідні частини в розподільчих щитах повинні закриватися суцільними дверима з замком на них.

1.3.  Корпус щита або пульта повинен бути виконаний з вогнетривких або погано займистих матеріалів.

1.4.  Всі металеві частини щитів і покриття повинні бути пофарбовані.

1.5.  Панелі щитів і пультів повинні мати чіткі написи, що вказують на призначення окремих мереж. Написи повинні бути виконані на фасадній стороні, а при обслуговуванні з двох сторін – також і на тильній стороні приладу.

1.6.  Розподільчі щити розміщуються таким чином, щоб забезпечити ширину проходу при відкритих дверцятах  не менше 0,8м. Висота приміщення повинна бути не менше 1,9 м.

1.7.  Щити і пульти повинні бути надійно закріплені.

1.8.  Вставки запобіжників, що плавляться, повинні точно відповідати значенням струму даного з’єднання , вказаним на схемі, що розміщена на внутрішній стороні дверцят щита.

2. Вимоги до електровимірювальних приладів, інструментів та засобів захисту.

2.1.  Щитові електровимірювальні прилади встановлюються на розподільчих щитах, пультах так, щоб при користуванні ними  забезпечувалось чітке бачення цих приладів.

2.2.  Щитова повинна бути забезпечена діелектричними рукавицями, ботами, килимками.

2.3.  Інструмент, що використовується в роботі повинен відповідати характеру роботи, що виконується, не мати гострих кромок.

2.4.  Для електромонтажних робіт повинен використовуватись ручний інструмент з ізольованими рукоятками.

3. Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання

3.1.  До технічного обслуговування і ремонту електрообладнання допускається тільки електротехнічний персонал, з відповідним допуском.

3.2.  При роботах повинен бути виконаний комплекс наступних заходів, у вказаній послідовності:

-            виконати необхідні відключення частини електромережі, що підлягає ремонту, забезпечити заходи щодо помилкового відключення або само відключення;

-            перевірити відсутність напруги;

-            встановлення заземлення /в необхідних випадках/;

-            виставлення попереджуючого плакату “Не вмикають – працюють люди”.

3.3.   Відключенню підлягають комунікаційні прилади з боку, який знаходиться під напругою, якщо напруга на обладнання може бути подана шляхом трансформації, відключаються трансформатори з боку нижчої напруги.

3.4.  на місці робіт відключаються струмопровідні частини, а також ті, до яких є можливість доторку при виконанні робіт.

3.5.  Перед початком всіх видів робіт необхідно перевірити відсутність напруги. Перевірка виконується між всіма фазами і кожною фазою по відношенню до землі або нульового провідника.

3.6.  Перевірка відсутності напруги виконується відповідним приладом, що перевірений на справність. Користуватися неперевіреним приладом заборонено.

3.7.  Стаціонарні пристрої, що сигналізують про відключення відповідно мережі є тільки допоміжними засобами і не можуть бути використані при перевірці відсутності напруги.

4. Організація безпечного виконання робіт

4.1. Роботи по технічному обслуговуванню і ремонту повинні використовуватись по розпорядженню адміністрації із записом у відповідному журналі.

4.2.  При проведенні робіт по технічному обслуговуванню і ремонту електрообладнання в приміщенні повинні знаходитись 2  особи, одна з яких – виконавець робіт. Виконавець повинен припинити роботу, якщо друга особа вийшла з приміщення, навіть на короткий час.

5. Особи, відповідальні за техніку безпеки при роботі в електрощитовій

5.1. Відповідальним за виконання техніки безпеки в щитовій є робітник по обслуговуванню, якщо він має ІІ електротехнічну групу.

5.2. Загальне керівництво і відповідальність за виконання техніки безпеки в навчальному закладі несе директор навчальному закладу.

5.3. Відповідальний за техніку безпеки в електрощитовій несе відповідальність за підготовку робочого місця, інструктаж і виконання працюючим електриком вимог техніки безпеки.

6. Дії в аварійних ситуаціях.

6.1. При виникненні аварійної ситуації:

-     неспрацьовування захисту при перевантаженнях і коротких замиканнях;

-     займання ізоляції;

-     попадання під напругу чого або  кого-небудь;

-     інших нестандартних ситуаціях.

Потрібно негайно виключити напругу на навчальний заклад

6.2. В залежності від характеру аварії приступити до її ліквідації:

-     надати першу допомогу потерпілим;

-     розпочати боротьбу з пожежею, при необхідності викликати пожежників.

6.3. Негайно повідомити адміністрацію навчального закладу і управління освіти району про аварію.

6.4. Роботи в аварійних ситуаціях повинні виконуватись з виконанням всіх технічних вимог, що забезпечують безпеку працюючим.

 

Розробив

Погодив


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.