Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача

Інструкція з охорони праці для водія автонавантажувача

ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ №

ДЛЯ ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства  та встановлює загальні вимоги з охорони праці для водія елктронавантажувача (далі - водій).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

1.3 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, наркологічний огляд (згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;

- мають повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві, мають посвідчення на право керування автонавантажувачем;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.4 Повторний інструктаж з питань охорони праці (за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.5. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.6 Водій має постійне робоче місце (кабіна автонавантажувача), до складу робіт, які він повинен виконувати, входять наступні:

- керування автонавантажувачем та усіма спеціальними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями під час навантаження, розвантаження, переміщення та укладання вантажів у штабелі і відвали;

- здійснення технічного обслуговування автонавантажувача та поточного ремонту усіх його механізмів;

- визначення несправностей в роботі автонавантажувача;

- встановлення та заміна знімних вантажозахоплювальних пристроїв і механізмів;

- участь у проведенні планово-попереджувального ремонту автонавантажувача і вантажозахоплювальних механізмів, пристроїв і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.8. Водій повинен:

-   піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я
оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на
території підприємства;

-   знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму
робочому місці;

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежегасіння;

- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

-  вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу
технологічної й обідньої перерв;

- не допускати до керування автонавантажувачем сторонніх осіб;

-  не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

- не працювати на автонавантажувачі у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;

- проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

-  співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.

1.9. В процесі роботи на водія автонавантажувача можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- машини і механізми, що рухаються, рухомі частини підйомно-транспортного устаткування;

- обвалювання штабелів вантажів;

- виліт замкового кільця при накачуванні чи підкачуванні шини;

- розрив покришки при накачуванні шини;

- самовільний рух автонавантажувача;

- падіння колеса чи шини;

- падіння вивішеної частини автонавантажувача;

- загоряння при наливанні або зливанні палива;

- знижена температура повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- підвищений рівень вібрації на робочому місці;

- підвищена рухомість повітря;

- токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які проникають в повітря робочої зони при навантаженні (розвантаженні), що може спричинити подразнення слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;

- недостатня освітленість робочої зони;

- нервово-психІчні перенавантаження.

1.10. Згідно з ДНАОП 0.00-3.06-98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту» водієві автонавантажувача повинні бути видані:

- костюм бавовняний (термін носіння - 12 місяців);

- рукавиці комбіновані (термін носіння - 1 місяць);

- жилет сигнальний (термін носіння - 12 місяців).

Постійно зайнятим на зовнішніх роботах взимку додатково:

- куртка бавовняна на утеплювальній прокладці (термін носіння - 36 місяців).

В залежності від конкретних умов праці водію можуть видаватися і інші засоби індивідуального захисту (для захисту органів дихання і т.п.).

1.11. Водій зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- утримувати в чистоті і порядку робоче місце;

- дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

- мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- палити у спеціально відведених для цього місцях;

- приймати їжу у відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти в холодильниках, які для цього призначені.

1.12. При захворюванні або травмуванні як на роботі, так і поза нею необхідно повідомити про це керівника і звернутися в лікувальний заклад.

1.13. При нещасному випадку потрібно надати допомогу потерпілому відповідно до інструкції по наданню долікарської допомоги, викликати працівника медичної служби. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці такою, якою вона була в момент випадку, якщо це не загрожує життю і здоров`ю присутніх і не призведе до аварії.

1.14. Для забезпечення пожежобезпеки прибирати в металеві ящики з щільними кришками використані обтиральні матеріали (промаслені ганчірки тощо).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Отримати від безпосереднього керівника завдання та інструктаж по безпечному виконанню робіт, розписатися в книзі нарядів. Перевірити справність та одягти засоби індивідуального захисту, мати при собі посвідчення на право керування автонавантажувачем.

2.2. Провести зовнішній огляд автонавантажувача та перевірити:

- надійність кріплення деталей і механізмів;

- відсутність течі (палива, води, антифризу, мастила) в системах живлення, охолодження, змащення двигуна;

- наявність гальмівної рідини в головному циліндрі;

- відсутність пошкоджень в гнучких шлангах;

- відсутність пошкоджень ланцюгів і їх належне кріплення до рами вантажопідіймача;

- стан електрообладнання;

- заправку автонавантажувача паливом, мастилом, водою і гальмівною рідиною;

- рівень електроліту в акумуляторній батареї;

- стан шин і кріплення коліс, тиск в шинах.

2.3. Перевірити роботу:

- ножного і ручного гальмів (при необхідності відрегулювати їх);

- посилювача рульового керування;

- звукового сигналу;

- перемикача світла;

- механізмів підіймання і нахилу під час руху без вантажу.

2.4. Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника, і не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечну роботу автонавантажувача.

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Роботи по переміщенню вантажів проводити тільки за вказівкою особи, в розпорядження якої виділений автонавантажувач.

3.2. При русі дотримуватися Правил дорожнього руху для водіїв транспорту. Експлуатувати навантажувач на робочих горизонтальних майданчиках з твердим і рівним покриттям, обчищеним в зимовий час від льоду і снігу, а при ожеледі - посипаних піском.

3.3. Під час укладання (розбирання) штабелів вантажів навантажувачами в зоні їх роботи не повинні проходити шляхи ручного перенесення і перевезення вантажів, а також не повинні проводитися перевантажувальні роботи.

3.4. Дотримуватися встановленої швидкості руху в залежності від умов руху і стану дорожнього покриття. Зменшувати швидкість в місцях пересічення пішохідних доріжок, у входів та виходів у виробничі приміщення.

При будь-якій зупинці ставити навантажувач на ручне гальмо.

3.5. Не перевищувати на території підприємства швидкість 5 км/год.; у вузьких, захаращених місцях, в приміщеннях і на поворотах, при русі мимо воріт, дверей, штабелів - З км/год.

3.6. При зустрічі з пішоходами по шляху руху попереджати їх сигналом, знаходячись на відстані не менше 5 м; якщо пішоходи не сходять з дороги, зупинити навантажувач.

3.7. При перевезенні вантажу без тари стежити за тим, щоб вантаж був надійно укладений на вилочному захваті і не торкався поверхні шляху руху.

3.8. Подавати попереджувальний звуковий сигнал перед початком руху уперед або назад, підйомом і опусканням вантажу, а також у всіх випадках, коли є можливість несподіваного наїзду на людину.

3.9. При подачі навантажувача заднім ходом, особливо у вузьких проїздах, заздалегідь пересвідчитися у тому, що руху нічого не заважає.

3.10. Дотримуватися дистанції, щоб уникнути наїзду при раптовій зупинці. Відстань до транспорту, що йде попереду, повинна бути не менше 10 м, а на схилах - не менше 20 м.

3.11. Враховувати габарити отвору при в`їзді і виїзді через ворота, двері.

3.12. Зберігати при собі ключ від головного вимикача і коробки контролера, не передавати ключ стороннім особам.

3.13. Постійно стежити за станом акумуляторів, не допускати їх розряду нижче допустимих норм.

3.14. Постійно стежити за гальмовою системою, користуватися гальмом як можна рідше, заздалегідь при цьому вимикаючи двигун.

3.15. Перш ніж перейти на задній хід, необхідно загальмувати навантажувач до повної зупинки.

3.16. Перевозити вантаж через рейкові шляхи по залізничному переїзду при піднятому шлагбаумі і дозволяючому сигналі світлофора.

3.17. Під`їжджати до місця вантаження (вивантаження) на першій передачі, не гальмувати різко при ожеледі і мокрій, слизькій дорозі.

3.18. Під`їжджати вилочним захватом під тару або вантаж на малій швидкості, вила підводити так, щоб вантаж розташовувався відносно їх рівномірно.

3.19. Підводити вила вантажного захоплювача під піддон слід обережно. Не проводити одночасний підйом і висунення піддону з осередку стелажу і навпаки.

3.20. Укладати довгомірні вантажі спареними навантажувачами під керівництвом спеціально виділеної особи.

3.21. При розміщенні вантажу на вилочному навантажувачі потрібно дотримуватися наступних вимог:

- вантаж повинен розміщуватись на захватній вилці таким чином, щоб не виникав перекидний момент; при цьому вантаж повинен бути притиснутий до рами вантажопідйомника;

- вантаж повинен розміщуватися рівномірно на обидві лапи і може виходити уперед за межі вилки не більше, ніж на 1/3 довжини лап;

- великогабаритні вантажі дозволяється укладати вище захисного пристрою, але не більше одного місця.

3.22. Проводити захоплення вантажу вилочним захватом при нахилі рами “від себе”, підіймати вантаж - при нахилі рами “на себе”.

3.23. Проводити нахил вилочного захвата з вантажем повільно, плавно переміщуючи важіль управління.

3.24. Підхоплювати і оставляти вантаж тільки при наявності просвіту під вантажем, що забезпечує вільний хід і вихід вилочного захвата.

Захватний пристрій повинен забезпечувати висоту підіймання вантажу від землі не менше величини дорожнього просвіту навантажувача і не більше 0,5 м для навантажувача на пневматичних шинах і 0,25 м – для навантажувача на вантажошинах.

3.25. При роботі навантажувача зі стрілою необхідно спочатку підняти вантаж, а потім проводити його транспортування.

Забороняється зіштовхувати вантаж зі штабеля та підтягувати його.

3.26. Перед підйомом і опусканням вантажу загальмувати навантажувач і оглянути місце, звідки підіймати або куди опускати вантаж.

3.27. Підйом і складування вантажу проводити за умов, що навантажувач стоїть на рівній горизонтальній поверхні.

3.28. Підіймати і транспортувати вантаж відповідно до вантажопідйомності машини і таблиці допустимих навантажень на вилах електронавантажувача в залежності від положення центра ваги вантажу.

3.29. Вести навантажений навантажувач при спуску під ухил понад 3° тільки на задньому ходу та з малою швидкістю.

3.30. При транспортуванні вантажу підіймати його на висоту не більше 200-300 мм від поверхні шляху, а нахил підйомника “на себе” проводити не повністю.

3.31. Виявляти особливу обережність при транспортуванні вантажів у вузьких проїздах. Не зачіпати штабелі вантажів при повороті.

Перед в`їздом навантажувача у вузьке місце між штабелями, обладнанням, елементами конструкцій будівель і споруд водій зобов`язаний зупинити навантажувач і пересвідчитися у відсутності людей в зоні його роботи.

3.32. Ставити навантажувач перед підйомом і опусканням вантажу на стоянкове гальмо.

3.33. Встановлювати ящики в штабель по одному або готовими пакетами.

3.34. Під час роботи забороняється:

- проводити профілактичне обслуговування або ремонт навантажувача при піднятих вантажозахватних пристроях (без страховки);

- працювати на машині зі знятим щитком, що закриває панель з електроапаратурою, знятою кришкою акумуляторного ящика;

- укладати вантаж вище захисного пристрою, що захищає робоче місце водія від падіння вантажу;

- укладати вантажі краном безпосередньо на захватний пристрій навантажувача;

- проводити підйом і переміщення вантажу за допомогою тільки одного захоплювача навантажувача;

- торкатися неізольованих, пошкоджених проводів і електророзподільних пристроїв, наїжджати на електричні проводи, що лежать на землі;

- опускати вантаж на труби газо-, паропроводів, електричні кабелі, тимчасові перекриття;

- підіймати та перевозити вантаж невстановленої маси, підіймати затиснутий та примерзлий вантаж;

- підіймати, опускати і перевозити людей на вилочному захваті навантажувача;

- допускати присутність людей під піднятим вантажем; перевозити вантажі в несправній тарі, ящики вгору дном, на бічних або торцевих стінках;

- виїжджати на схили понад 14° і допускати різке гальмування навантажувача;

- працювати поблизу лінії електропередач та під ними;

- знаходитися і проїжджати під піднятим вантажем;

- перевозити на електронавантажувачах легкозаймисті рідини, а також кислоти, якщо акумуляторна батарея розташована під вантажною платформою;

- залишати навантажувач включеним, ставити його в місцях руху автомобілів і на полотні залізниці;

- покидати пост управління при піднятому вантажі.

Якщо необхідно відлучитися від навантажувача, то опустити вилочний захват, вийняти ключ з електричного замка, поставити навантажувач на стоянкові гальма.

3.35. Припинити роботу, якщо по будь-якій причині каретка рухомого механізму перестає рухатися по сковзалках, і вилочний захват не опускається і не підіймається, і повідомити про це особу, у ведення якої виділений навантажувач. Ці несправності усувати самому водієві не дозволяється.

3.36. У разі втрати навантажувачем стійкого положення (коли задні колеса почнуть відриватися від ґрунту) негайно опустити вантаж вниз.

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Поставити автонавантажувач у відведене для нього місце (у випадку змінної роботи - місце здачі зміни). Опустити вилковий захоплювач в нижнє положення, поставити автонавантажувач на гальма, витягти ключ із системи запалювання.

4.2. Провести огляд автонавантажувача, очистити машину від бруду, пилу, перевірити кріплення болтів, переконатися у відсутності підтікання пального, мастила і ін. Підготувати автонавантажувач до наступного робочого дня, а у випадку змінної роботи - до здачі зміни та здати зміну у встановленому на підприємстві порядку.

4.3. Зняти та прибрати у відведене для цього місце спецодяг і інші засоби індивідуального захисту, що використовувалися в процесі роботи.

4.4. Вимити лице і руки теплою водою з милом або прийняти душ. Не допускається використовувати для миття рук гас, бензин, а також витирати руки ганчір'ям, забрудненим ошурками.

4.5. Повідомити безпосереднього керівника про виконану роботу та про виявлені в процесі роботи недоліки.

4.6. Розписатися в книзі нарядів про вихід додому.

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1 До аварійних ситуацій відносяться:

-  поломка або несправність автонавантажувача, що загрожують безпеці водія або безпеці людей, що знаходяться поблизу нього (несправності гальм, рульового керування, звукового сигналу і ін.);

-  поява шумів, тріску, скреготу і інших незвичайних явищ в гідросистемі і інших вузлах;

-  зіткнення під час руху з іншими транспортними засобами, наїзди на пішоходів та інші дорожньо-транспортні пригоди (ДТП);

-  загоряння, вибухи при подачі палива в карбюратор двигуна самопливом або при перевірці наявності палива в баці з використанням відкритого полум'я  та ін.

5.2 У випадку ДТП водій повинен діяти у відповідності з вимогами Правил дорожнього руху, а при інших аварійних ситуаціях - негайно зупинити автонавантажувач, повідомити безпосереднього керівника про те, що сталося, та діяти за його вказівками.

5.3. При пожежі необхідно припинити роботу, повідомити  за телефоном 101 (міська пожежна охорона) та начальника ДПД підприємства.і почати гасіння наявними засобами пожежегасіння, діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства. Пам`ятайте, що загашувати електроустановки слід вуглекислотними вогнегасниками, сухим піском, щоб уникнути ураження електричним струмом.

5.4. При нещасних випадках необхідно викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103,  при необхідності  доставити в лікарняний заклад.  До прибуття швидкої медичної допомоги надати першу допомогу потерпілому.

5.5.Послідовність надання першої допомоги:

n усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які погрожують здоров»ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);

n визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та заходів щодо його врятування;

n виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов»язку тощо);

n підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

n викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи для транспортування постраждалого у найближий лікарський заклад.

Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.

5.6.Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних ураженнях описані в інструкції №  «Про надання першої ( долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках», яка вивчається  робітниками підприємства при проходженні первинного та послідуючих інструктажів з питань охорони праці.

5.7. У разі виникнення інших аварійних ситуацій слід припинити роботу і повідомити про це керівника робіт.

РОЗРОБИВ:

Головний механік

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Начальник юрвідділу


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.