Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція теслі

Посадова інструкція теслі

І Загальні положення

1. Тесля призначається та звільняється із займаної посади наказом керівника підприємства.

2. Тесля безпосередньо підпорядковується головному механікові, головному інженеру, механіку та керівнику підприємства.

3. У своїй роботі тесля керується наказами керівника підприємства та цією посадовою інструкцією.

4. Кваліфікаційні вимоги: на посаду теслі 3 розряду може бути призначений працівник із професійно-технічною освітою та стажем роботи за професією 2 розряду не менше 1 року. На посаду теслі 4 розряду може бути призначений працівник із професійно-технічною освітою та стажем за професією 3 розряду не менше 1 року.

5. Тесля повинен знати:

- побудову, призначення та принципи роботи столярного обладнання та столярного інструменту, пристосувань та засобів користування ними;

- технологічну послідовність ремонту та збирання дерев’яних конструкцій;

- властивості деревини, що застосовуються при ремонті;

- правила користування електроінструментом та переносним освітленням;

- норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

- правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

ІІ Обов’язки

Тесля зобов’язаний:

- виконувати ремонт дерев’яних конструкцій;

- виявляти та усувати дефекти в дерев’яних конструкціях;

- проводити невідкладні роботи по заміні не придатних для використання конструкцій;

- дотримуватися норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

ІІІ Права

Тесля має право:

- вносити пропозиції безпосередньому керівництву щодо зупинки обладнання на планово-профілактичний ремонт;

- доповідати керівництву про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції;

- вносити пропозиції щодо удосконалення роботи пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язків.

ІV Відповідальність

Тесля відповідає за:

- якість та своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.


{module 43}
  {module 28}