Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція токаря

Посадова інструкція токаря

І Загальні положення

1. Токар призначається та звільняється із займаної посади наказом керівника підприємства

2. Слюсар безпосередньо підпорядковується головному механікові, головному інженеру, механіку та керівникові підприємства.

3. У своїй роботі слюсар керується наказами керівника підприємства та цією посадовою інструкцією.

4. Кваліфікаційні вимоги: на посаду токаря 3 розряду може бути призначений працівник із професійно-технічною освітою та стажем роботи за професією 2 розряду не менше 1 року. На посаду токаря 4 розряду може бути призначений працівник із професійно-технічною освітою та стажем за професією 3 розряду не менше 1 року.

5. Токар повинен знати:

- побудову, призначення та принципи роботи обладнання, призначення токарного інструменту, пристосувань та засобів користування ними;

- властивості металів, що застосовуються в роботі;

- порядок обробки металів;

- правила користування електроінструментом та переносним освітленням;

- норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;

- правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

ІІ Обов’язки

Токар зобов’язаний:

- виточувати необхідні деталі, які застосовуються в ремонті виробничого обладнання а також при ремонті транспортних засобів;

- виконувати доручення керівництва;

- дотримуватися норм і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

ІІІ Права

Токар має право:

- доповідати керівництву про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції;

- вносити пропозиції щодо удосконалення роботи пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язків безпосередньому керівництву.

ІV Відповідальність

Токар відповідає за:

- якість та своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- дотримання інструкцій з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.