Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для складача поїздів (помічника складача)

Інструкція з охорони праці для складача поїздів (помічника складача)

Інструкція з охорони праці для складача поїздів (помічника складача)

1.Загальні положення

1 1 .Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2 По даній інструкції складач поїздів (помічник складача) (далі складач) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні З місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці"; в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи інструктуючого та складача.

1.3 Власник повинен застрахувати складача від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я складача з вини власника, він (складач) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4,За невиконання даної інструкції складач (помічник складача) несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1 5 До роботи складачем поїздів (помічником складача) допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і не мають медичних протипоказань, пройшли навчання по спеціальній програмі і отримали відповідне посвідчення, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.6.Після отримання посвідчення перед допуском до самостійної роботи складач поїздів (помічник складача) повинен пропрацювати не менше шести чергувань разом з досвідченим складачем під його наглядом і відповідальністю.

Допуск до самостійної роботи оформляється наказом власника (начальника станції).

1.7.Перед допуском до самостійної роботи, а також при кожному переміщенні на іншу станцію чи в інший маневровий район складач (помічник складача) повинен бути проінструктованим начальником станції (його замісником, інженером) про особливості маневрової роботи на даній станції чи в даному районі.

1.8.Під час роботи у складача повинно бути видане посвідчення,

1.9.Складач повинен:

1.9.1В  межах установленого  району  меневрової  роботи  знати розташування, нумерацію та призначення колій, їх профіль,   вміст кожної колії в вагонах, порядок закріплення рухомого складу від   уходу та вилучення гальмівних башмаків з-під колес, а також    розташування стрілочних переводів, постійних    сигналів,  постів централізації, стрілочних постів, райони їх дії і порядок обслуговування.

1..9.2.Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.9.3.Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.9.3.Користуватись спецодягом, спецвзуттям та сигнальним приладдям.

1.9.4.Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.9.5.Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.9.6.Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.10.Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на складача;

1.10.1 Незадовільні метеорологічні умови.

1.10.2.Виступаючі частини платформ, рухомого складу та інше.

1.10.3.Падіння.

1.10.4.Ураження електричним струмом.

1.10.5.Загазованість, запиленість робочої зони.

1.11 .Складач поїздів (помічник складача) забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту: плащ непромокальний, комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням, черевики  шкіряні, рукавиці брезентові; взимку додатково: куртка, брюки на теплій прокладці, валянці.

1.12.Крім того йому видаються на час роботи сигнальні приладдя: носиму радіостанцію, сигнальний свисток і в залежності від часу доби - жовтий сигнальний прапорець (вдень) чи сигнальний ліхтар (вночі), жилет оранжевого кольору.

1.13.Під час чергування складач поїздів безпосередньо підпорядкований тільки одному працівнику, який розпоряджається на даній станції чи в даному районі станції маневровою роботою - черговому по станції, маневровому диспетчеру, черговому по сортувальній гірці чи парку, а на дільницях, обладнаних диспетчерською централізацією - поїздному диспетчеру.

Помічник складача підпорядковується безпосередньо складачу поїздів.

1.14.Складач поїздів несе відповідальність за дотримання правил охорони праці кожним підлеглим йому працівником, який бере участь в маневровій роботі

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Порядок обліку і появи складача і його помічника на чергування встановлюється власником (начальником станції) згідно з умовами роботи на станції.

2.2.Перед вступом на чергування складацька бригада повинна ознайомитися з наявністю і розташуванням рухомого складу на коліях свого району, перевірити надійність його закріплення, впевнитись в наявності встановлених для района засобів його закріплення, про результати перевірки доповісти черговому по станції.

2.3.При прийомі чергування складач  поїздів (помічник складача) повинен  прийняти встановленим на станції порядком інвентар суворого обліку.

2.4.Завдання на маневрову роботу складач повинен отримувати від однієї особи, який керує маневрами в даному районі станції.

Отримане завдання складач поїздів повинен довести до кожного причетного працівника.

2.5.Перед початком маневрової роботи складач поїздів повинен:

2.5.1.Впевнитись, що всі працівники, які беруть участь в маневрах, в тому числі і локомотивна бригада, в повному складі на своїх місцях.

2.5.2.Ознайомити машиніста і працівників станції, які беруть участь в маневрах, з планом маневрів і порядком їх виконання. Якщо в процесі маневрів намічений план їх виконання з будь-яких причин змінюється, то з характером цих змін складач повинен заздалегідь ознайомити всіх працівників, які беруть участь в маневрах.

2.5.3.Перевірити чи нема перешкод для переміщення вагонів ( гальмівних башмаків під колесами та інше) і, що важелі автозчепок встановлені в нормальне положення.

2.5.4.Складач працюючий "в одне лице", повинен перевірити надійність радіозв'язку з машиністом маневрового локомотива. В випадках виникнення несправностей радіостанції під час роботи складач повинен замінити її, попередньо повідомивши про це машиніста маневрового локомотива, а також чергового по станції чи маневрового диспетчера.

При знаходженні в зоні нестійкої дії радіозв'язку складач повинен підтримувати зв'язок з машиністом за допомогою ручних і звукових сигналів. В необхідних випадках для передачі сигналів повинні притягатись інші працівники станції.

3.Вимоги безпеки під час роботи

3.1.При виконанні маневрів складач (помічник) повинен суворо виконувати вимоги Правил технічної експлуатації, Інструкції по сигналізації, Інструкції по руху поїздів і маневровій роботі та інших інструкцій і вказівок, які торкаються роботи складача і вимагати їх точного виконання від свого помічника, машиніста маневрового локомотива, чергових стрілочних постів і чергових (операторів) постів централізації.

3.2.До місця виконання робіт і після їх виконання складач поїздів і його помічник повинні проходити по спеціально встановленому маршруту службових проходів.

3.3.В випадках виявлення порушень    габаритів чи інших порушень вимог Правил охорони праці та виробничої санітарії складач поїздів (помічник   складача) повинен доповісти  про  це     черговому     по  станції  чи  маневровому диспетчеру,   а  в  разі необхідності припинити виконання маневрових робіт.

3.4.Перебуваючи на роботі складач поїздів (помічник складача) повинен:

З 4 1 .Користуватись тільки справними засобами радіозв'язку

3.4.2.Носити спецодяг і спецвзуття встановленого зразку, жилет оранжевого кольору і бути одягненим так, щоб одяг не заважав рухам, а ґудзики були застібнуті.

3.4.3.Проходити уздовж колії тільки по узбіччю чи посередині міжпугтя і спостерігати при цьому за поїздами, що рухаються, маневровими потягами і локомотивами, відцепами вагонів, звертаючи увагу на можливу наявність в рухомому складі предметів, що виступають за межі габаритів.

3,4 4.При знаходженні на міжпутті під час руху потягів по обом суміжним коліям зупинитися, дочекатись проходу ( зупинки) потяга на одній з колій і лише після цього продовжувати рух.

3.4.5.При проходженні на території станції виконувати вимоги знаків безпеки і попереджувального фарбування, яке нанесене на спорудах, пристроях, звертати увагу на пристрої і предмети, які знаходяться на коліях (жолоба гнучких тяг, водовідводні лотки і колодязі, пристрої СЦБ, зв'язку та інше).

3.4.6.При виході на колії із-за рухомого складу, з будівель та інше, попередньо треба впевнитись у відсутності рухомого по суміжній колії рухомого складу.

3.4.7.Переходити колії під прямим кутом, попередньо впевнившись , що в цьому місці нема рухомого на небезпечній відстані рухомого складу, не становитися на рейки, між рамною рейкою і вістряком чи в жолоба на стрілочному переводі.

3.4.8.При обході групи вагонів чи локомотивів, які стоять на колії переходити колію перед ними на відстані не менше ніж на 3 м, а проходити в просторі між розчепленими вагонами на відстані між ними не менше 5 м.

3.4.9.При переході через колію, яка зайнята рухомим складом на іншу сторону користуватися тільки перехідними площадками вагонів.

3.4.10.Перш ніж зійти з перехідної площадки вагона на міжпуття впевнитись в справності підніжки і поруччя, у відсутності сторонніх предметів на міжпутті, а також у відсутності рухомого на небезпечній відстані локомотива чи вагонів.

При сході з перехідної площадки триматися за поруччя. З.5 .Забороняється:

3.5.1.Користуватися несправними перехідними площадками, підніжками, поруччям, спускатися і підніматися на перехідну площадку ( спеціальну підніжку) в зимовий період тільки при повній зупинці рухомого складу, в літній - при його русі з швидкістю не більше З км/год.

3.5.2.При зустрічі (пропусканні) поїздів, з швидкістю більше 120 км/год, знаходитись на відстані не менше 5 м, а при швидкості 6-120 км/год - не ближче 2 м від крайньої рейки.

При русі поїздів з меншими швидкостями, а також при маневрових переміщеннях потягів і локомотивів заздалегідь відходити в безпечне місце, узбіччя чи міжпуття.

3.6.Складач поїздів і його помічник повинні:

3.6.1.Чітко і своєчасно передавати сигнали і вказівки, які стосуються маневрових переміщень.

3.6.2.Слідкувати за своєчасною,..підготовкою стрілок для маневрових переміщень, своєчасною і правильною подачею сигналів чи вказівок черговими (операторами) постів централізації; черговими стрілочних постів і машиністом локомотива.

3.6.3.При виконанні маневрів з великими поїздами на кривих дільницях колії чи в умовах недостатньої видимості (туман, метелиця, снігопад та інше) застосовувати додаткові заходи для забезпечення безпеки - частіше подавати сигнали і вказівки по радіозв'язку чи двостороннього паркового зв'язку, залучати для передачі сигналів чергових стрілочних постів, регулювальників швидкості руху вагонів та інш.

3.6.4.Не допускати пропускання рухомого складу по врізній стрілці до її огляду і ремонту.

3.6.5.Перше ніж під'їхати до поїзда треба впевнитись, що відсутні сигнали огородження.

3.6.6.Не залишати вагони незакріпленими чи з закріпленням менше встановленої в технічно-розпоряджувальному акті станції норми в незалежності від передбаченого часу стоянки цих вагонів.

3.6.7 Не допускати переміщення маневрових поїздів (локомотивом вперед чи вагонами вперед) не впевнившись в тому, що всі вагони зчеплені між собою і з локомотивом. 3.6.8.При маневруванні поштовхами    своєчасно приймати заходи, які виключають можливість руху відчепів    в зворотному напрямку чи виходу вагонів за межовий стовпчик в протилежному кінці колії.

3.6.9. Якщо при маневруванні поштовхами чи при насуванні поїздів на гірку розчіплюючі важелі по умовам роботи встановлюються в положення "на буфер", то після відділення відчепа від потягу негайно переводити ричаги в нормальне положення.

3.6.10.При заїзді маневрового локомотива (одиночного чи з вагонами) на ту чи іншу зайняту вагонами колію для відчеплення чи причеплення інших вагонів, а також при стисненні вагонів, які стоять для розчеплення не допускати виконання цих операцій, не впевнившись в надійному закріпленні вагонів з протилежної від маневрового локомотива стороні.

3.6.11.Якщо до стоячої на тій чи іншій колії групі вагонів, в тому числі і закріплених по встановленій нормі, додатково причіплються вагони, перевіряти чи не порушилась від цього правильність встановлення раніше встановлених башмаків, а також достатність цих башмаків на збільшене число вагонів.

3.6.12.Перед переміщенням маневрового поїзда в місцях навантаження і розвантаження вантажів навалом впевнитись у відсутності перешкод для руху.

3.6.13.Маневрування з вагонами, навантаження і розвантаження яких не закінчене, виконувати тільки після узгодження з працівником, який керує вантажно-розвантажувальними роботами.

3.7.В місцях навантаження і вивантаження маневрова робота може виконуватись при додержанні габарита вивантажених чи підготовлених до навантаження вантажу тобто при розташуванні вантажу висотою до 1200 мм на відстані не менше 2 м від ближньої рейки, а при більшій висоті - не ближче 2,5 м і при дотриманні умов видимості складача поїздів (помічника складача) машиністом.

3.8.Під час маневрів проїзд складача і його помічника на рухомому складі дозволяється тільки на справних перехідних площадках чи спеціальних підніжках чи площадках локомотивів, при цьому складач чи його помічник повинні триматися за поруччя.

3.9.При русі маневрового потягу вагонами вперед складач поїздів (помічник складача) повинен знаходитись в голові осаджуємого поїзда.

В випадках неможливості проїзду на першому по ходу руху вагоні (відсутні чи несправні спеціальні підніжки, поруччя, перехідні площадки, закриті двері тамбурів пасажирських вагонів та інше) складач поїздів (помічник складача) повинен знаходитись на ближньому до голови осаджуємого поїзда вагоні, який має справні пристрої для проїзду.

При цьому повинна забезпечуватись видимість колії попереду осаджуваного поїзда.

Якщо ця вимога не дотримується складач поїзда (помічник складача) повинен супроводжувати поїзд пішки по узбіччю на безпечній відстані.

3.10 При русі маневрових поїздів чи одиночних локомотивів біля високих платформ чи по коліям розташованим поряд з спорудами, на яких встановлено знак "негабаритне місце", спорудах, які мають попереджувальне фарбування в вигляді чередуючих жовтих і чорних смуг і в місцях, де виникла загроза, знаходження робітників складальних бригад на спеціальних підніжках вагонів і підніжках локомотивів, а також на східцях тамбурів пасажирського вагона, забороняється.

В цьому випадку складач чи помічник складача повинні пройти це місце по узбіччю, чи проїхати його на площадці локомотива чи вагона.

3.11.При русі одиночного локомотива чи маневрового поїзда локомотивом вперед на відстань більше 1 км, коли в поїзді відсутні вагони з перехідними площадками чи відкритими дверима тамбурів пасажирських вагонів, складальній бригаді дозволяється знаходитись на локомотиві.

При цьому відповідальність за своєчасне подавання сигналів при наближенні до переїздів, працюючих шляхових бригад і в усіх випадках, коли виникає необхідність забезпечення проїзду локомотива з особливою пильністю, покладається на машиніста маневрового локомотива.

3.12.При знаходженні складача поїздів чи його помічника на спеціальній підніжці (не на перехідній площадці) швидкість руху поїзда повинна бути не більше 40 км/год.

Забороняється проїзд на автозчепці, буксі, гільзах контрштоків паровоза, стоячи на платформі чи сидячи на її бортах.

3.13.Забороняється сідати на перехідні площадки, спеціальні підніжки і сходити з них під час руху маневруючого поїзда на стрілочних переводах, переїздах та інших небезпечних місцях; при несприятливих метеорологічних умовах (ожеледі, тумані, снігопаді та інше); в недостатньо освітлених місцях; біля високих платформ, вантажних платформ, вантажних складів, а також в інших негабаритних місцях. 3.14.Під час руху маневрового поїзда забороняється входити в простір між вагонами, розчепляти вагони в межах стрілочних переводів, настилів переїздів, гальмівних сповільнювачів, в негабаритних місцях, а також в місцях навантаження і розвантаження навалочних вантажів.

3.15.Огляд несправного зчіпного пристрою виконувати тільки після розчеплення і встановлення вагонів на відстані не менше 5 м один від одного, закріплення їх гальмівними башмаками і попередження машиніста, чергового по станції чи маневрового диспетчера про перебування складача поїздів (помічника складача) усередині колії.

Рух маневрового локомотива (одиночного чи з вагонами) в цьому випадку дозволяється тільки після отримання машиністом особистої команди складача поїздів (помічника складача) після його виходу з міжвагонного простору на міжпуття чи узбіччя колії, попередньо поставивши до відома про закінчення роботи чергового по станції чи маневрового диспетчера.

Забороняється підкладати сторонні предмети під автозчепки для усунення різниці по висоті між їх продольними осями.

Різницю по висоті усувати тільки перекидкою вагонів.

3.16.Перед розчепленням вагонів необхідно перекривати кінцеві крани суміжних вагонів і тільки після цього роз'єднувати гальмові рукава.

Ця робота виконується тільки при повній зупинці вагонів.

Зчеплення і розчеплення вагонів, з'єднання і роз'єднання гальмових рукавів дозволяється тільки в рукавицях.

3.17.Під час розпуску поїзда з гірки, вагони розчіпляють тільки у встановленому місці.

При несправності розчіплюючого пристрою для розчеплення вагонів застосовують спеціальні вилки.

Місця розчеплення вагонів перед горбом гірки повинні мати рівну поверхню, ретельно очищену від сміття і сторонніх предметів.

В необхідних випадках ці місця покривають асфальтом чи на них улаштовують дерев'яні настили.

Забороняється в місцях розчеплення вагонів встановлювати світлофори, приводи стрілочних переводів та інших будь-яких пристроїв.

3.18.Під час роботи по гальмуванню вагонів повинні виконуватись наступні правила: 3,18.1.Виконувати роботу в рукавицях.

3.18.2.При роботі не відволікатись сторонніми розмовами.

3.18.3.До початку розпуску знаходитись на обслуговуємих коліях.

3.18.4.Уважно слухати повідомлення по гучномовному зв'язку про хід відчепів, а також сигналів, які подає складач, черговим стрілочних постів і локомотивів.

3.18.5.Брати гальмівний башмак тільки за ручку.

3.18.6.Укладати башмак на рейку заздалегідь, перебуваючи на безпечній відстані від наближаючого відчепа чи вагона; після укладання башмака відійти в сторону від колії на відстань до 1,5 м, маючи на увазі можливість викиду башмака.

3.18.7.При укладанні башмака на рейку слід дотримуватись обережності, щоб не бути зачепленим підніжками, відкинутими бортами платформ, розчепними ричагами вагонів наближаючих відчепів.

3.18.8.При слідуванні з гірки вагонів, обладнаних роликовими підшипниками, дотримуватись особливої обережності, враховуючи, що такі вагони мають більшу швидкість, ніж вагони на підшипниках ковзання, і для їх башмак треба укладати на більшу гальмівну дистанцію, ніж та яка застосовувалась для гальмування вагонів на підшипниках ковзання.

3.18.9.Брати башмак, вибитий з-під колес вагонів, тільки після проходу відчепа..

3.18 10.Зберігати гальмівні башмаки на спеціальних тумбочках (стелажах), не допускаючи їх розкидання по міжпуттю.

3.18 11.При вилученні заклинених башмаків з-під колес вагона користуватися спеціальним ломом і аншпугом, при цьому, щоб  уникнути ковзання слід   під   носок лома насипати пісок.

3.18.12.Башмаки під другі колеса рухомих вагоиів-відчепів повинні укладатись тільки спеціальним пристосуванням (вилкою чи башмаконакладачем).

З ] 8.13.Забороняється користуватися несправними гальмівними башмаками (лопнувша   головка, пожолоблена чи зігнута підошва, лопнувший, зігнутий, надломлений, розплющений носок підошви; послаблене кріплення головки  з підошвою, злам, згиб чи відсутність рукоятки; пошкодження чи значне зношення бортів   підошви та інше), а також застосовувати цеглу, каміння та інші   предмети замість гальмівних башмаків для гальмування вагонів.

3.19.Старший    регулювальник    швидкості    руху    вагонів,    як    керівник    бригади регулювальників швидкості руху вагонів повинен забезпечити:

3.19.1.Інструктаж підлеглих регулювальників швидкості руху вагонів про план робіт.

3.19.2.Наявність справних сигналів і гальмівних башмаків в необхідній для роботи кількості.

3.19.3.Правильне розміщення регулювальників швидкості руху вагонів і гальмівних башмаків по коліям згідно з погодою та об'ємом роботи.

3.19.4.Взимку при ожеледі обов'язково   посипати піском чи мілким шлаком місця роботи регулювальників швидкості руху вагонів.

3.19 5.Постійний контроль за роботою регулювальників швидкості руху вагонів і негайне припинення неправильних прийомів в їх роботі, які можуть призвести до нещасних випадків.

З 20.На електрофікованих залізничних коліях забороняється:

3.20.1. Наближатися  (включаючи  предмети  і  конструкції)  до   проводів   контактної мережі на відстань ближче 2 м,

3.20.2.Торкатися до електрообладнання електрорухомого складу, як безпосередньо, так і через будь-які предмети.

3.20.3 Підніматися на дах вагонів і контейнерів, а також на вантажі, які перевозяться на відкритому рухомому складі.

З 20 4 Відкривати люки (кришки) цистерн та ізотермічних вагонів.

З 20 5.Наближатись на відстань менше 10 м до обірваних проводів контактної мережі і високовольтних    ліній,  а також до     звисаючих з  них     конструкцій  і  сторонніх предметів.

3.21 При виявленні обірваних проводів контактної мережі,  високовольтних ліній, прокладених по опорам контактної мережі, ліній  електропередачі, які перехрещують залізничні  колії,  а також звисаючих з  них сторонніх  предметів  чи  конструкцій необхідно  негайно сповістити про це    черговому по станції, енергодиспетчеру чи поїздному диспетчеру.

3.22.Щоб уникнути ураження людей електрострумом до прибуття бригади района контактної мережі небезпечне місце повинно бути огородженим і прийняті заходи до недопущення людей до місця обриву проводів на відстань ближче 10 м.

3.23.В випадках, якщо обірвані проводи чи інші елементи контактної мережі виходять за габарити будівель і колії і можуть бути зачіплені при проході поїзда, це місце необхідно огородити сигналами зупинки згідно Інструкції по сигналізації на залізниці.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 .Перед здачею чергування складач поїздів і його помічник повинні:

4.1.1 .Розставити рухомий склад на коліях з встановленою їх спеціалізацією.

4.1.2.Перевірити   чи   зчеплені   між   собою   вагони   на   коліях,   де   виконувалось маневрування, а також чи не виходять вони за межові стовпчики (ізольовані стики) і закріплені від уходу.

4.1.3.Забезпечити виконання завдання чергового по станції (маневрового диспетчера) по формуванню поїздів для відправлення їх вступаючою на чергування зміною

4.1.4.Здати в установленому порядку на станції інвентар   суворого обліку-гальмівні башмаки, носиму радіостанцію, сигнальні пристрої.

4.2.Зняти спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту і здати у   відведене для них місце.

4.3.Помити руки, лице теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

5.Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1.Аварійна ситуація може виникнути в разі: загорання, витіку, просипання небезпечної речовини, пошкодження тари чи рухомого складу та інші пригоди, які можуть призвести до вибуху, пожежі, отруєнню, опікам, захворюванню людей і тварин.

5.2.При виникненні такої ситуації складач поїздів (його помічник) повинен доповісти про це черговому по станції і діяти згідно з його вказівками.

5.3.Якщо є потерпілі надавати їм першу медичну допомогу.

5.4 Надання першої медичної допомоги:

5.4.1.Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообіг}' мозку. При такому стані необхідно нагайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу. 5 4.2.Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перв'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти   ганчірку   на   рану.    Особливо   важливо   застосовувати   настойку   йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3.Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4.Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пузирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При  опіках  третього  ступеня  (зруйнування  шкіряної тканини)  накривають  рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.5.Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

-підняти поранену кінцівку вверх;

-кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин: якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

-при  сильній кровотечі,  яку не  можна запинити пов'язкою, застосовується здавлювання   кровоносних   судин,   які   живлять   поранену   область,   при  допомозі згинання кінцівок в суставах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря 5.9.Виконувати вказівки чергового по станції.

РОЗРОБИВ


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.