Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні молодняка великої рогатої худоби

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні молодняка великої рогатої худоби

Загальні вимоги безпеки

1.  До роботи по обслуговуванню молодняка ВРХ на вирощуванні і відгодовуванні Допускаються особи, не молодше 18 років, що не мають медичних протипоказань, пройшли вступний та на робочому місці інструктажі по охороні праці.

2.  Працюючі, що мають доступ до електрифікованого обладнання (доводиться включати і виключати гностранспортерп, електроводо­нагрівачі і т.д.) повинні пройти інструктаж по електробезпеці з при­своєнням першої групи допуску.

3. Після роботи протягом двох днів під наглядом завідуючого фермою або досвідченого працівника і освоєння ним безпечних методів роботи, завідуючий фермою допускає його до самостійної роботи.

4. Працюючий повинен виконувати правила внутрішнього розпорядку. Не допускати присутності в робочій зоні сторонніх осіб, розлиття спирт­них напоїв і куріння, роботи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

5. Працюючі повинні проявляти обережність до можливих шкідливих і небезпечних виробничих факторів: рухомі машини, незахшцені кожуха­ми та огородженням рухомі частини машин, обладнання; небезпеки ура­ження електричним страмом; підвищена загазованість; протяги; слизька підлога відкриті рідинозбирачі й колодязі; тварини і мікроорганізми; пожежна безпека.

6. Забороняється працювати несправним інструментом, обладнанням.

7. Працюючий повинен знати й суворо дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки, вміти користуватися засобами сигналізації і пожежогасіння. Не допускати використання пожежного інвентаря для інших цілей.

8. Проходи в приміщеннях, підходи до пожежного інвентаря, пускових пристроїв електрообладнання, евакуаційні виходи не повинні загромад­жуватись сторонніми предметами.

9.  Про виявлені недоліки, несправність обладнання, негайно повідомляти завідуючого фермою і вживати заходів до їх усунення крім усунення несправностей електрообладнання, що дозволяється робити тільки електромонтеру з відповідною групою допуску.

10.  Забороняється: змащувати машини і механізми без їх зупинки; запускати в роботу механізми зі знятими захисними кожухами; без зупин­ки машини знімати чи надівати привідні паси, ланцюги.

11. Працюючі повинні утримувати в чистоті робоче місце, приміщення, інвентар, обладнання. Пошкодження шкіри обробляти антисептичними розчинами (йод і т.д.), при необхідності накладувати бинтові пов'язки.

12. За порушення вимог даної інструкції працюючі несуть відповідальність згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1.  Оглянути огородження станків, обладнання, звернути увагу, щоб проходи не були завалені кормом і т.д. усунути недоліки.

2. Перевірити ворота і двері, щоб вони легко відкривались, надійність запірних пристроїв.

3. Упевнитись в наявності первинних засобів пожежогасіння.

Вимоги безпеки під час роботи

1. При підході до тварини потрібно озватися до неї спокійним голосом. Не можна бити, грубо поводитись, кричати на тварину. Таке поводження може викликати захисні реакції тварини і нанесення травм.

2. Роздавання корму проводити тільки з кормового проходу, не захо-дячи в станок. Забороняється роздавати корм стоячи на рухомих транс­портних засобах (віз, кормороздавач, кузов тракторного причепа і т.д.).

3. Користуватися тільки справним інструментом.

4. Не можна впускати в приміщення і випускати з нього тварин, коли включені в роботу гноєтранспортери, кормороздавачі і т.д.

5. Чистити станки в яких утримуються тварини, слід при відсутності в них тварин.

6. Ремонтувати обладнання в станку, коли там знаходяться тварини, повинні два працівники. Страхуючий працівник повинен мати засоби для відлякування тварин (палка і т.д.).

7. При випуску і впуску тварин двері в приміщеннях, загонах, секціях необхідно відкривати на всю ширину і фіксувати в цьому положенні. Са­мому при цьому бути збоку від дверей в безпечному місці, щоб тварини не могли нанести травму.

8. При розрізуванні дроту на тюках соломи чи сіна необхідно притри­мувати , щоб обрізані кінці, спружинивши, не нанесли травм. Звілтіп Іти дріт складати в ящик, стежити, щоб він не потрапив в корм.

9.  При приготуванні замінника цільного молока подавати пар при щільно закритих горловинах і люках агрегата.

10. Перед відкриванням кришки агрегата по приготуванню ЗЦМ не­обхідно закрити паровий вентиль на вході і знизити тиск. При відкриванні кришки остерігатись опіків паром.

11. При використанні для приготування ЗЦМ гарячої води, стежити за щільністю з'еднаня патрубків і шлангів, справністю кранів.

12. При завантаженні і обслуговуванні верхньої частини агрегату по приготуванню ЗЦМ користуватися міцними драбинами.

13.   З   дезинфікуючими  речовинами  працювати  в   засобах індивідуального захисту, не залишати дезінфікуючі засоби без нагляду.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. Не можна торкатись обірваних чи обвислих проводів — вони можуть бути під напругою.

2.  При виявленні обриву, оголених, пошкоджених провідників, повідомити завідуючому фермою і не включати електрообладнання в ро­боту до усунення несправності.

3. При щ№ пиненні подачі електроенергії, ири появі сторонніх шумів, вібрації, аварії і т.д. необхідно відключити обладнання і повідомити завідуючого фермою, чи чергового електромонтера.

4.  При травмуванні працюючих необхідно припинити роботу, ліквідувати небезпеку, надати першу долікарську допомогу потерпілому, при необхідності, викликати лікаря чи відправити потерпілого в лікарню. Про випадок повідомити завідуючого фермою, керівництво господарства і в профкомітет.

5. При виникненні пожежі повідомити начальнику ПСО, завідуючому фермою, подати сигнал тривоги і приступити до гасіння підручними засо­бами. При необхідності евакуювати тварин з приміщення.

Вимоги безпеки по закінченню роботи

1. Привести в порядок інструмент і робоче місце.'

2. Оглянути тварин, стійла, прив'язі, обладнання. Про виявлені не­доліки повідомити завідуючого фермою.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________