Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні стаціонарного кормороздавального обладнання

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні стаціонарного кормороздавального обладнання

Загальні вимоги

1. До роботи на стаціонарному кормороздавальному обладнанні допу­скаються особи, що не мають медичних протипоказань, пройшли виробни­че навчання, вступний і первинний на робочому місці інструктаж з вимог безпеки і обов'язково повинні мати не нижче 1 групи допуску по електро­безпеці.

2..Після двох-трьох змін роботи під наглядом завідуючого фермою чи наставника, якщо працюючий засвоїв навики безпечної роботи, оформ­ляється допуск працюючого до самостійної роботи.

3. Працюючі повинні дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Не допускається: присутність в робочій зоні сторонніх осіб і в першу чергу дітей, розлиття спиртних напоїв та куріння, робота в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, а також в хворобливому стані.

4. При роботі на стаціонарних кормороздавачах слід проявляти обе­режність до можливих небезпечних і шкідливих факторів: рухомі ме­ханізми, рухомі частини обладнання, відлітаючі частини, підвищений рівень шуму, протяги, недостатня освітленість і підвищена запиленість повітря робочої зони, небезпека ураження електричним струмом, агре­сивні тварини.

5. Спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам стандартів і технічних умов, зберігатися в спеціально відведених місцях з дотриманням правил гігієни та примінятися в справ­ному стані і за призначенням.

6. Для застереження аварій і пожеж необхідно утримувати в чистоті і справності обладнання і приміщення, не захламлювати проходи і проїзди. Працюючі повинні знати розміщення сигналізації, засобів пожежогасіння та вміти користуватися ним. Суворо дотримуватись вимог інструкції про­типожежної безпеки.

7. При виявленні несправності обладнання, а також порушенні норм безпеки, пожежі, аварії, травмуванні працюючих негайно повідомити про це завідуючого фермою.

8.  Необхідно знати і вміти приміняти способи надання першої долікарської допомоги потерпілому.

9. Працюючі повинні суворо дотримуватись правил особистої гігієни. Курити, вживати їжу слід у відведених для цієї мети місцях.

10. За порушення вимог даної інструкції винні притягуються до відповідальності згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1.  Оглянути робоче місце, справність інструменту, інвентаря і при­строїв. Усунути виявлені недоліки.

2. Перевірити справність  обладнання, його технічний стан повинен відповідати вимогам завода-виготовлювача викладений інструкції по ек­сплуатації. Звернути увагу, щоб зубчаті, ланцюгові, пасові передачі були закриті захисними кожухами.

3. Перевірити наявність надійного заземлення всіх металічних частин.

4. Оглянути тягові троси і ланцюги , перевірити їх натяг.

5. Підготувати чистики і проштовхувачі кормів.

6. Упевнитися, що на робочих органах обладнання немає сторонніх предметів, що в зоні роботи немає людей і тварин, подати сигнал, після чого включити роздавач в роботу, упевнившись в його справності.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Під час роботи стаціонарного кормороздаючого обладнання не до­пускати його перевантаження та потраплення на нього разом з кормом сторонніх предметів.

2. При роботі кормороздавачів переходити через них можна лише при наявності містка з поручнями.

3.  При забиванні кормовим матеріалом кормороздавача, очищення його проводять при відключеному електроприводі, вивішеному плакаті "Не включати! Працюють люди!", з приміненням чистика з ручкою довжи­ною не менше 1 м.

4. При роздаванні сипучих кормів стежити за герметичністю облад­нання та ефективністю вентиляції, своєчасно повідомляти завідуючого фермою, інженера по механізації трудомістких процесів про несправності вентиляції.

5. Недопустима робота кормороздавача з знятим або пошкодженими засобами захисту (захисні кожухи, заземлення, блокуючі пристрої).

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При виникненні сторонніх шумів і стуків негайно зупинити кормо­роздавач і усунути причину.

2. При появі на неструмопровідних металічних частинах напруги, не­гайно відключити привод кормороздавача від електромережі і повідомити завідуючому фермою.

3. При припиненні подачі електроенергії відключити кормороздавач від електромережі та вжити заходів, щоб не сталося раптового включення в роботі'.

4. Перед включенням в роботу упевнитись, що це нікому не загрожує, подати сигнал.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

Привести в порядок робоче місце, відключити обладнання від елек­тромережі. Очистити робочі органи від залишків корму. Провести щоденне технічне обслуговування.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________