Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці при розбиранні скирт, розвантаженні кормів з силосних і сінажних сховищ

Інструкція з охорони праці при розбиранні скирт, розвантаженні кормів з силосних і сінажних сховищ

Інструкція з охорони праці при розбиранні скирт, розвантаженні кормів з силосних і сінажних сховищ

Загальні вимоги безпеки

1. До обслуговування сінажних башт, розбирання скирт, стогів допу­скаються особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд і мають дозвіл для роботи на висоті.

2.  Всі працюючі після проходження первинного інструктажу по техніці безпеки на протязі перших двох змін повинні виконувати роботу під наглядом керівника робіт, після чого оформляється допуск до са­мостійної роботи.

3. Працюючі повинні знати і виконувати основні правила пожежови-бухобезпеки, розміщення і правила користування засобами сигналізації і пожежогасіння.

4. Не допускається робота несправним інструментом, використання його не за призначенням.

5. Розбирання скирт, брати силосну масу слід починаючи зверху. Ка­тегорично забороняється брати корм методом підкопу, коли утворюються нависаючі козирки, обвали яких призводять до нещасних випадків.

Вимоги перед початком роботи

1.  Перед вантаженням кормів і траншей і наземних сховищ — пе­ревірити  справність машин,  обладнання, спецодягу і засобів індивідуального захисту, наявність і справність захисних огороджень і пристроїв, комплектність медаптечки.

2. Перед початком роботи на фуражирі оглянути диски з сегментами, перевірити кріплення приводного шківа, відсікаючих дисків підшипників і т.д.

3. Обгородити силосну траншею і поставити попереджуючі знаки.

4. Перевірити освітлення, стан блискавкозахисту, занулення (зазем­лення) обладнання сінажних башт.

5.  Після перевірки електрообладнання для розвантаження башти вивісити плакати "Не включати! Працюють люди!", підняти розвантажу­вачі під купол. Закріпити ручку лебідки ланцюгом з замком.

Забороняється будь-кому знаходитись під піднятим розвантажува­чем.

6. Перед розвантаженням сінажу необхідно впевнитись у відсутності людей в башті, відкрити вантажні люки вище рівня сінажної маси і двері на куполі, включити вентилятор пневмотранспортера і провентилювати башту протягом 1 години; при наявності приладів контролю газового скла­ду, стежити за їх показниками; зняти герметизуючу плівку; опустити розвантажувач.

Вимоги безпеки під час роботи при вивантаженні кормів з траншей і наземних сховищ

1.  Під час роботи фуражира забороняється: знаходитись перед подрібнюючим барабаном і в зоні його роботи; включати агрегат без по­дання попереджувального сигналу; проводити огляд і регулювання робо­чих органів.

2. При розвантаженні силосної маси грейферним навантажувачем забороняється знаходитись в радіусі повороту стріли навантажувача, на­бирати вантажу більше його вантажопідйомності.

—    при вантаженні кормів з башти

3. Зняття захисної плівки з поверхні маси проводити в протигазі під наглядом іншого оператора, при вентиляції з допомогою вентилятора пневмотранспортера при відкритих люках розвантажувальної труби і дверей купола.

4. Всім працюючим при пневматичному способі розвантаження не­обхідно знаходитись на безпечній відстані від потоку падаючої маси.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. При загоранні рухомої машини (трактора, автомобіля, цистерни) відбуксирувати її в безпечне для інших об'єктів місце, повідомити працівників пожежної охорони, керівника робіт, подати сигнал тривоги і приступити до гасіння.

2. При несприятливих погодних умовах (сильний вітер, пурга і т.д.) зупинити роботу, виключити обладнання і пройти в сховище. Підчас грози слід відійти від башти на відстань не менше 50 м.

3. В темний час доби при відключенні електроенергії дозволяється користуватися фонарями з акумуляторним чи батарейним живленням. Фонарі "літуча миша" і стеаринові свічки без пожежозахисних корпусів приміняти забороняється.

4.  При несправності обладнання, приладів і інструментів, а також порушені норм безпеки, пожежі, аварії чи травмування працюючих не­обхідно зупинити роботу і негайно повідомити про це адміністрацію.

Забороняється самим усучати несправності електропроводки і елек­трообладнання. Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання по­винні проводити електромонтери, які мають кваліфікаційну групу допуску не нижче третьої.

5. При нещасному випадку необхідно надати допомогу потерпілому, повідоглити керівнику робіт тіро пригоду, при необхідності, викликати лікаря. Місце нещасного випадку слід зберегти беч змін до повного розслідування, якщо це не загрожує життю і здоров'ю драцюючих.

6. Роботу по усуненню аварії в заповненій кормом бат І і виконувати по наряду- допуску.

7. Пожежу в башті гасять в слідуючому порядку: з майданчика обслу­говування через двері купола необхідно подати, в залежності від інтенсивності горіння 5-Ю м3 розпиленої води; здійснювати вентиляцію башти; з використанням засобів захисту і страховки з драбин звільнити башту від сінажу.

Вимоги безпеки по закінченню роботи

1. Відключити все обладнання і механізми від електромережі, зажа­дати від електротехнічного персоналі' відключення башти на підстанції господарства.

2.  Очистити механізми, пристрої, обладнання від залишків норму і забруднень.

3. Здати спецодяг і засоби індивідуального захисту на зберігання.

4. Повідомити керівника робіт про всі недоліки, що виникли під час роботи.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці) ______________________________


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.

Помощь специалисту