Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охороні праці для оператора газифікованої зерносушарки

Інструкція з охороні праці для оператора газифікованої зерносушарки

Загальні положення.

1.1. До обслуговування газових пальників газифікованих зерносушарок допускаються особи не не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання в навчальному закладі і отримавші посвідчення на право обслуговування газифікованих сушарок. Повторна перевірка знань проводиться комісією не рідше одного разу на рік.

1.2. Працівник перед допуском до самостійної роботи повинен (після перевірки знань) пройти стажування під наглядом досвідченого працівника протягом 5 – 10 робочих змін

1.3. Допуск до стажування і самостійної роботи оформляється наказом по підприємству.

1.4. Слід дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.5. Приміщення топочної і все обладнання повинні зберігатися у справному і охайному виді.

1.6. Забороняється загромождать приміщення тотопочноїабо зберігати в ній якісь матеріали чи предмети. Проходи в топочній і виход із неї повинні бути завжди вільними. Двері для вихода повинні відкриватися в наружу.

1.7. При виявленні признаків запаху газу в приміщенні, вмикання і вимикання електроосвітлення і електрообладнання, підпал пальника, користуватися відкритим вогнем, а також виконання інших робіт в приміщенні ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

1.8. Сторонні працівники можуть допускаться в топочну тільки з дозволу адміністрації під наглядом її представника.

1.9. При роботі в топочній в газовиходахдля електроосвітлення повинно використовуватися напруга не вище 12 в.

1.10. Перед запалюванням пальника при вході в приміщення топочної перевірити наявність газу в приміщенні.

1.11. Вмикати електроосвітлення і електрообладнення дозволяється тільки після того, як перевіркою буде установлено, що приміщення не загазоване.

1.12.  Оператор зобов’язаний уміть користуватися первинними засобами пожежогасіння і знати де вони знаходяться

1.13.  Доступ до пожежного інвентаря повинен бути вільним.

1.14.  Палити в прміщенні топочної і на території підприємства – ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених для цього  місцях.

1.15.  Про всі зауваження неполадкиобладнення оператор зобов’язаний повідомити майстра і зробити запис у змінному журналі.

1.16. У випадку недомагання чи тавмування негайно припинити роботу, попередити майстра. При травмуванні іншого працівника надати йому допомогу.

1.17.  ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ  залишати робочий газовий пальник без нагляду.

1.18.    Оператор несе відповідальність за виконання вимог даної інструкції.

2. Вимоги безпеки перед початкомроботи

2.1. Оператор зобов’язаний до початку зміни обдивитися приміщення, перевірити стан пальника, обладнання і автоматики безпеки.

2.2.  Ознайомитися з запмсями в змінному журналі.

2.3. Перевірити наявність і стан противвопожежного інвентаря, засобів індивідуального захисту і медицинської аптечки.

2.4. Перед запалюванням необхідно уважно перевірить:

-          стан і положення кранів і засувок на газопідводі;

-          справність контрольно-вимірювальних приборів, вентиляторів, сигналізації;

-          освітлення робочих місць;

-          відсутність витік газу;

-          тиск газу по манометру;

-          відсутність в топці і газоходах людей.

2.5.    Провести вентиляцію в топці і газоходах не менше 10 хвилин.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1.    Розпалювання пальника повинен проводитися з вимогами виробничої інструкції.

3.2.    Постійно слідкувати за тиском газу, повітря перед пальником.

3.3.    Підтримувати рівномірне горіння газу.

3.4.    Перед уменьшенням навантаження на пальник зпочатку зменшити подачу повітря , потім газу.

3.5.    Якщо внезапно погасне полум’я на пальнику, потрібно негайно перервати подачу газу на пальник, перекрити запітну арматуру на газопроводі, провести вентиляцію топки і газоходи, усунути причину згаснення полум’я.

3.6.    Для відключення пальника необхідно прервати подачу газу, відключити газопровід пальника від загальної магістралі, відкрити кран продувочного газопроводу, провести вентиляцію топки і газоходів на протязі 10 хвилин.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1.    Зробити запись в робочому журналі.

4.2.    Привести в порядок робоче місце, обладнання.

4.3.    Передати зміну зміннику.

4.4.    Про виявлені неісправності обладнання попередити змінного майстра.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Аварійне відключення пальника проводиться в слідуючих випадках:

-          при при вибуху газоповітряної суміші в топці або газоходах;

-          виявлена загазованість котельні;

-          Закінчена подача газу;

-          закінчена подача електроенергії;

-          при різкому підвищені і пониженні тиску газу;

-          при пожежі.

5.2. Про всі випадки аврійного відключення пальники оператор зобов’язаний повідомити адміністрації.

5.3. При виникненні пожежі негайно прийняти міри по припиненні пожежі.

5.3.1. Відключити газопровід топочноїза допомогою вимикальним пристроєм, установленим на вході до топочної.

5.3.2. Попередити майстра або працівника охорони та приступити та приступити до гасіння пожежі.

5.3.3. Для гасіння пожежі використовувати вуглекислотні та порошкові вогнегасники, пісок.

5.3.4. При нещасному випадку, надати першу допомогу потерпілому, попередити про це майстра, при змозі зберегти обставини при яких стався нещасний випадок.

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ______       _______________                              _______________


 

Помощь специалисту