Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі з переносним електроінструментом

Інструкція з охорони праці при роботі з переносним електроінструментом

 

1 Основні вимоги.

1.1.До заземлювачів відносяться вертикально забиті в землю металеві труби і стержні довжиною 2,5 - 3  метри.Заземлювачі, які
розташовані в грунті, не повинні мати фарбованих чи інших покриттів, які не проводять електричний струм.

1.2. Електроінструмент, знижуючий трансформатор перевіряють шляхом старанного зовнішнього огляду. Слід звертати увагу на справність заземлень та ізоляції проводів, наявність оголених струмопровідних частин і відповідність інструменту умовам роботи.

1.3. На корпусі кожного електроінструменту повинен бути додатковий заземлюючий гвинт діаметром не менше 5 мм, до якого приєднується дублюючий мідний заземлюючий провідник перерізом 4 мм.

1.4. При роботі електроінструментом цей провідник також повинен бути приєднаний до надійного заземлювача.


2.  Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи слід перевірити:

2.1.1. Затяжку болтів, гвинтів, кріпильних вузлів та деталей електроінструменту.

2.1.2. Справність редуктора (обертання шпінделя електроінструменту рукою при відключеному електродвигуні).

2.1.3. Стан проводів, цілісність ізоляції, відсутність залому жил.

2.1.4. Справність вимикача та заземлення.

2.2. Одержуючи електроінструмент, робітник повинен перевірити його справність,   а   також   відсутність   заземлюючого   провода   та відсутність замикання на корпус.

2.3. Перед початком роботи електроінструмент необхідно перевірити на холостому ходу протягом 1-2 хв.

2.4. Справність вимикача перевіряють вимиканням та вмиканням кілька разів.


3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Весь переносний електроінструмент, який працює з допомогою струму з напругою 36-220 вольт приєднують до мережі шланговими проводами -- чотирьохжильними або трьохжильними, залежно від приймача трифазного або однофазного струму. Четверта жила чотирьохжильного кабеля, які призначені для замикання корпусу електроінструменту,   повинні   відрізнятися   від   інших   жил кольором.

3.2. Якщо  шлангових  проводів  не  має,  як виняток дозволяється застосовувати багатожильні гнучкі провода типу ПРГ з ізоляцією,
вміщені в гумові шланги, розраховані на напругу не менше 500 вольт.

3.3. При використанні ручного електроінструменту, кабелі необхідно підвішувати.

3.4. Якщо кабелі торкаються металевих, гарячих, вологих або маслянистих поверхонь або інструментів, працювати забороняється.

3.5. При виявленні будь яких несправностей роботу з електроінструментами також слід припинити.

3.6. Якщо припиняється подача струму під час роботи, або настане перерва в роботі, електроінструмент слід відокремити від електромережі.

3.7. Приєднання трансформатора  з повторною напругою 36 вольт до мережі слід здійснювати за допомогою шлангового багатожильного провода і штепсельного з'єднання з заземлюючим контактом. Довжина провода повинна бути не більш 2 метрів.

3.8.  Шланговий провід в місці введення його в інструмент повинен мати манжетку. Кріплення його в електроінструменті має бути таким, щоб заземлюючі та струмопровідні жили не піддавалися натягові у умовах експлуатації.

3.9. Конструкція штепсельного з'єднання повинна виключати можливість випадкового торкання до струмопровідних частин.

3.10. Штепсельні розетки для приєднання електроінструменту повинні мати чітко означене заземлене гніздо і кришки, які закриваються під дією власної ваги.

3.11. Знижуючі трансформатори для електроінструменту напругою 36 вольт повинні бути заземлені шляхом приєднання заземленої жили живлючого провода до заземлювача: один з кінців вторинної обмотки трансформатора приєднують до заземленого корпусу.

3.12.   Інструмент у подвійною ізоляцією дозволяється використовувати без заземлення у приміщеннях з підвищеною небезпекою.

3.13.   Електроінструмент повинен мати  порядковий номер у межах підприємства і зберігатись в сухому приміщенні з плюсовою
температурою.

3.14.   Не рідше 1 разу на місяць електроінструмент перевіряється на відсутність замикання на корпус і обриву заземлюючої шини.

3.15.   Перш ніж приступити до роботи з електроінструментом, необхідно переконатись в його повній справності. Для цього треба перевірити:

3.15.1. Ступінь затяжки всіх гвинтів, болтів, гайок, наявність мащення.

3.15.2. Відповідність   напруги   мережі   напрузі   та   частоті   струму електродвигуна.

3.15.3. Справжність живлючого шнура чи кабеля.

3.15.4. Наявність заземлення й надійність контакту металевого корпусу інструменту з захисним проводом, а   також заземлення корпусу штепсельної вилки електроінструменту.

3.15.5. Напрям обертання шпинделя електроінструменту після його ввімкнення в мережу. Якщо він обертається в протилежний бік,
необхідно перемістити фазу.

3.16. Перевірити надійність кріплення в електроінструменті робочих насадок, заміняти ці насадки (патрон, свердло) можна тільки при вимкненому двигуні.

3.17. Працівникам, які користуються електроінструментом забороняється:

3.17.1. Передавати інструмент хоча б на короткий час іншому працівникові.

3.17.2. Розбирати та ремонтувати його.

3.17.3. Тримати за провід електроінструмент або торкатись обертових ріжучих частин його.

3.17.4. Виймати стружку або тирсу з-під працюючого інструменту або до повної його зупинки.

3.17.5. Працювати з приставних драбин.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після закінчення роботи необхідно вимкнути електроінструмент  з електромережі та покласти його на зберігання у встановленому місці.

4.2. Прибрати робоче місце .

4.3. Вимити руки з милом чи прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. В разі аварійної ситуації припинити роботу. Відключити обладнання шляхом виключення рубильника .Надати першу медичну допомогу потерпілому. Про те,що трапилося,повідомити  керівництву.

5.2.При виявленні обриву чи ненадійного кріплення заземлюючого провода, пошкоджених електроустановок,оголених проводів,повідомити керівнику робіт і не включати електроустановки в роботу до усунення несправності.

Категорично забороняється усувати несправності електрообладнання чи електропроводки самому,ремонт та технічне обслуговування електрообладнання дозволяється проводити електротехнічному персоналу.

5.3. При припиненні подачі електроенергії,при появі сторонніх шумів вібрації,диму,аваріїї і т.д.негайно відключити  обладнання і повідомити керівника робіт.

5.4. При виникненні пожежі негайно повідомити про це керівника робіт чи іншу адміністративну особу підприємства,подати сигнал тревоги і приступити до гасіння пожежі.

5.5. При гасінні пожежі в першу чергу необхідно гасити вогнище з допомогою вогнегасника,направляючи струмінь під кутом 10-45 градусів,гасити з одного краю вогнища переміщюючись до іншого.

5.6. Електрообладнання що загорілось,слід негайно відключати і гасити піском,порошковим та вуглекислотним вогнегасником.

5.7.При загоранні одягу його необхідно зірвати та погасити..При загоранні значної частини одягу людину загортають у ковдру чи іншу тканину (але не з головою) і гасять полум’я.

5.8.При нещасному випадку потерпілому надається допомога і викликають лікаря. Якщо потерпілий не дихає або погано дихає і його стан погіршується необхідно розтебнути йому одяг перевірити чи немає в роті потерпілого будь яких предметів,покласти його так,щоб забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і проводити штучне дихання.,а у випадках зупинки кровообігу проводити і зовнішній масаж серця..Штучне дихання і масаж серця необхідно проводити невпинно до приходу потерпілого до свідомості або до прибуття лікаря.

9.9.При накладанні жгута для зупинки кровотечі під джут слід покласти записку,в якій вказати час накладання жгута.,так як накладений жгут не можна тримати більше 1-2 годин,бо це може призвести до відмирання ділянки тіла,до якої припинений доступ крові..

Розробив

Погодив