Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці під час монтажу контуру заземлення

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД  ЧАС  МОНТАЖУ КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. За невиконання вимог даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.3. До виконання робіт з монтажу контуру заземлення допускаються робітники не молодше 18 років, які пройшли:

- медичний попередній огляд та визнані придатними виконувати електромонтажні роботи на висоті;

- навчання та перевірку знань з електробезпеки;

- навчання в закладах освіти для виконання робіт з підвищеною небезпекою (у професійно-технічних училищах, навчально-курсових комбінатах, центрах підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, в організаціях) за затвердженою програмою;

- спеціальне навчання та атестацію з питань пожежної безпеки;

- вступний інструктаж у службі охорони праці;

- первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці.

1.4. Робітники повинні бути проінструктовані щодо розпорядку на робочому місці, порядку переміщення по території об'єкта, про місце відпочинку під час технологічних та обідньої перерв, порядок закінчення роботи.

1.5. До початку робіт у комплексній бригаді проводиться первинний інструктаж з безпечного виконання робіт з основної та суміжних професій та з правил надання першої допомоги.

1.6. Допущені мають виконувати тільки ті роботи, про безпечне виконання яких вони проінструктовані безпосередньо керівником.

1.7. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами або ємностями з водою.

1.8. Роботи на висоті (при підйомі над поверхнею вище, ніж 1,3 м) виконуються тільки з риштувань або помостів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Необхідно одержати спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту, інструмент, механізми, пристрої тощо.

2.2. Перед початком роботи з пристроями для монтажу електродів за допомогою електроприводу слід перевірити:

- комплектність та надійність кріплення деталей і вузлів;

- справність кабелю, його захисної трубки, штепсельної вилки або штепсельного з'єднання;

- цілість ізоляційних деталей корпусу машини (візуально), ручок і кришок щіткотримачів, наявність захисних кожухів робочого інструменту та їх справність;

- надійність роботи вимикача;

- справність редуктора (шпиндель повинен прокручуватися рукою при вимкнутому електродвигуні);

- роботу на холостому ходу.

2.3. При роботі пристроями з пневмоприводом необхідно впевнитися у тому, що:

- з'єднання шлангів з ніпелями або штуцерами надійні, герметичні і скріплені стягувальними хомутами (бандажами); забороняється кріплення шлангів дротом;

- вентиль і запірний пристрій на повітропровідному трубопроводі або гнучкому шлангу знаходяться на відстані не більше 3 м від робочого місця, підходи до вентиля (запірного пристрою) вільні;

- сітка-фільтр встановлена, повітропровідні шланги не пошкоджені;

- тиск стисненого повітря в магістралі або в пересувній компресорній станції відповідає робочому тиску машини.

2.4. Підготувати робоче місце, прибрати зайві матеріали і предмети, звільнити проходи.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час забивання електродів кувалдою слід користуватися кліщами або тримачами завдовжки не менше 0,7 м.

3.2. Під час транспортування електровібраторів, електромолотків, пристосувань для заглиблення електродів слід бути обережним, щоб не пошкодити їх.

3.3. Під час роботи електровібратором слід користуватися спеціальною металевою підставкою, яка б давала змогу працюючим не доторкатися до пристрою під час заглиблення електрода.

3.4. Під час роботи з електромолотком треба застосовувати міцні, стійкі переносні підмостки з обгородженим робочим майданчиком.

Електромолоток повинен мати подвійну ізоляцію або (при звичайній ізоляції) його треба заземлювати окремою жилою шлангового кабелю.

3.5. Роботу із заглиблення електродів слід виконувати в м'яких рукавицях з подвійною підкладкою з боку долоні.

3.6. Під час роботи з електровібратором, електромолотком, пристроями для укручування електродів слід дотримуватись таких умов безпеки:

- не залишати без нагляду механізми, приєднані до мережі живлення;

- не передавати механізм особам, які не мають дозволу користуватися ним;

- не натягувати, не навантажувати і не перекручувати кабель (шнур);

- не перевищувати граничне допустимого терміну роботи, зазначеного в паспорті ручної електричної машини;

- не переносити механізм, тримаючи його за кабель.

3.7. Кабель електричної машини слід захищати від безпосереднього його контакту з гарячими, мокрими та масляними поверхнями.

3.8. У разі зникнення напруги в електричній мережі, заклинювання рухомих частин треба негайно вимкнути пристрій.

3.9. Під час перерви в роботі і після її закінчення треба вимкнути і роз'єднати з електричною мережею пристрої для заглиблення електродів.

3.10. Негайно припинити роботу пристроями з електроприводом у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей:

- пошкодження штепсельного з'єднання, кабелю або його захисної трубки;

- пошкодження кришки щіткотримача;

- нечіткої роботи вимикача;

- витіканні мастила з редуктора або вентиляційних каналів;

- появи диму або запаху паленої ізоляції;

- поломки або тріщини на корпусі або рукоятці.

Ремонт електроприводу виконується тільки фахівцями-електриками.

3.11. Під час роботи пневмомолотком слід виконувати такі умови безпеки:

- перед приєднанням шланга до інструмента спустити конденсат з повітряної магістралі, продути шланги стисненим повітрям, струмінь повітря направляти тільки вгору;

- під час приєднання шланга до повітряної магістралі слід впевнитися в надійності закріплення його на штуцері;

- шланг слід розміщувати таким чином, щоб запобігати наїзду транспортними засобами.

3.12. Забороняється перекривати подачу стисненого повітря переломлюванням шланга. У разі розриву шланга слід перекрити вентиль на магістралі.

3.13. Під час роботи пристроями з двигунами на бензиновому пальному для запобігання опікам не притулятися до глушника та циліндра.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути пристрої з електроприводом і від'єднати від мережі.

4.2. Закрити вентиль на повітряній магістралі, вимкнути шланг і від'єднати пневмомолоток від мережі.

4.3. Вичистити машину від пилу та бруду.

4.4. Прибрати прилади у відведені для їх зберігання місця.

4.4. Зняти спецодяг, засоби індивідуального захисту, очистити від пилу, скласти у відведене для них місце, помити руки, обличчя з милом; при можливості, прийняти душ.

4.5. Доповісти   керівникові   робіт  про  всі  недоліки,   які мали місце під час виконання робіт.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу.

5.2. Огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Перша допомога при нещасних випадках.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.5. Перша допомога при кровотечі.

5.5.5.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.5.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.5.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


{module 43}
  {module 28}