Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт монтажним пістолетом ПЦ-84

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ МОНТАЖНИМ

ПІСТОЛЕТОМ ПЦ-84


1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Вимоги Інструкції стосуються безпосередніх виконавців монтажних робіт та керівників, відповідальних за безпеку робіт із застосуванням порохових інструментів на підприємстві.

1.3. Пістолет ПЦ-84 - поршневий монтажний пістолет для забивання дюбелів в різні конструкції будинків і споруд з метою їх закріплення.

1.4. Роботи з монтажним пістолетом відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою".

1.5. До самостійної роботи допускаються особи віком не молодше 18 років, які мають кваліфікацію з основної спеціальності не нижче 3-го розряду, пропрацювали не менше двох років і пройшли:

- медичний огляд у відповідності з ДНАОП 0.03-8.06-94 "Положення про медичний огляд працівників певних категорій";

- навчання та перевірку знань з електробезпеки;

- навчання та атестацію відповідно до вимог "Правил пожежної безпеки в Україні";

- навчання з безпечних методів виконання робіт, атестовані та призначені наказом на право виконання робіт пороховими інструментами;

- вступний інструктаж.

1.6. Робітники, які вперше виконують роботу самостійно, протягом п'яти змін працюють під наглядом призначеної наказом особи.

1.7. Основними небезпечними виробничими факторами, що діють на організм робітника при застосуванні порохових інструментів, є: підвищений рівень шуму та загазованість, руйнування конструкцій, рухомість частин, фізичні навантаження, рикошети, простріли, легкозаймисті тверді речовини (патрони).

1.8. Робітники, що працюють із застосуванням порохових монтажних інструментів (оператори), повинні мати індивідуальні засоби захисту:

- щиток для захисту обличчя від механічних пошкоджень;

- окуляри для захисту очей від механічних пошкоджень у відповідності з вимогами ГОСТ 12.4.013-85;

- протишумові навушники групи А і протишумові вкладиші для захисту органів слуху від шуму під час роботи всередині приміщень об'ємом до 200 м3 відповідно до вимог ГОСТ 12.4.051-87;

- рукавиці для захисту рук від механічних пошкоджень;

- каску згідно з вимогами ГОСТ 12.4.128-83.

1.9. Роботи монтажним пістолетом ПЦ-84 виконуються під керівництвом особи, атестованої на право керівництва роботами із застосуванням порохових монтажних інструментів, призначеної наказом підприємства (власника). Роботи виконуються тільки за нарядом-допуском.

1.10. Під час виконання робіт у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних приміщеннях слід вживати заходів, узгоджених з органами пожежного нагляду та власника приміщень.

1.11. Роботи на висоті виконуються із застосуванням інвентарних риштувань.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Під час застосування ПЦ-84 не допускається концентрація в повітрі окислів азоту і вуглецю вище 5 мг/м3 і 20 мг/м3 відповідно.

Освітленість робочого  місця  повинна  бути  не  менше 50 лк.

2.2. Не дозволяється застосування драбин під час виконання робіт із ПЦ-84 на висоті; для цього слід використовувати помости або риштування.

2.3. Перед початком роботи оператору необхідно:

- разом з керівником робіт ознайомитися з робочим місцем; впевнитися, що матеріали і конструкції відповідають умовам закріплення пристрілкою; визначити необхідну кількість і номенклатуру монтажних патронів і комплектуючих виробів;

- пройти інструктаж з охорони праці на робочому місці з відміткою в наряді-допуску на виконання робіт із застосуванням порохових інструментів;

- на  підставі  оформленого  наряду-допуску отримати ПЦ-84, патрони і засоби індивідуального захисту;

- впевнитися, що строк зберігання патронів не перевищує двох років;

- впевнитися, що інструмент розряджений і справний.

2.4. Монтажні патрони і ПЦ-84 повинні видаватися за відомістю видачі патронів та інструментів.

2.5. Для уточнення номера патрона, вибраного для виконання робіт, зробити 2-3 пробних забиття.


3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Оператор зобов'язаний:

- мати наряд-допуск і посвідчення;

- заряджати ПЦ-84 на робочому місці після повної підготовки до пострілу;

- використовувати типи і шифри патронів і дюбелів відповідно до експлуатаційної документації;

- роботу виконувати згідно з інструкцією до ПЦ-84;

- не допускати пошкодження, запалювання, крадіжки або втрати монтажних патронів.

3.2. Не дозволяється:

- працювати без індивідуальних засобів захисту;

- застосовувати ПЦ-84 не за призначенням;

- переносити і залишати ПЦ-84 зарядженим;

- послаблювати притискання ПЦ-84 до поверхні основи, деталі або конструкції, відкривати і заряджати пороховий інструмент раніше, ніж за 3 хв., якщо пострілу не виникло;

- направляти ПЦ-84 на себе або на інших осіб;

- досилати патрон гострим або твердим предметом;

- витягувати патрон і патрон з осічкою без шомпола;

- передавати ПЦ-84 особам, які не мають посвідчення інструктора або керівника робіт;

- працювати в умовах ожеледиці;

- зберігати інструмент в незатвердженому наказом місці.

3.3. Кількість пострілів за зміну не повинна перевищувати 300, а час відпочинку протягом робочої зміни - не менше 25% робочого часу. Без відпочинку можна працювати не більше однієї години.

3.4. У разі виявлення несправності ПЦ-84 припинити роботу і сповістити виконроба.

3.5. Не робити постріл без дюбеля.

3.6. Переносити патрони слід не в сумці монтажника, а в заводській коробці.

3.7. Сталеві конструкції мають бути не міцніші за дюбелі. Не кріпити деталі до крихких основ.

3.8. Зазор між деталлю і основою повинен бути до 5 мм.

3.9. На робочому місці слід проводити тільки неповне розбирання для заміни поршня і амортизатора.

3.10. В бригадному вагончику виконувати тільки неповне розбирання для чищення і змащення ПЦ-84.

3.11. Експлуатувати ПЦ-84 дозволяється до встановлених заводом 25000 пострілів, якщо інше не вказано в паспорті.

3.12. Місця зберігання пістолета повинні бути обладнані згідно з інструкцією із зберігання порохових інструментів. Поряд з ПЦ-84 допускається зберігати тільки патрони.

3.13. Забивати дюбель треба тримаючи пістолет перпендикуляр­но до основи.

3.14. Роботу виконувати тільки з притискачем (обоймою).

3.15. Працювати тільки за умов відстані від краю основи не менше 100 мм (для бетонних і цегляних основ) і 20 мм для сталевих основ.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи пістолет необхідно розібрати, по­чистити, оглянути, змастити і зібрати у відповідності з паспортом:

- впевнитися, що пістолет розряджений;

- розібрати його та почистити від бруду і нагару;

- оглянути, впевнитися у відсутності тріщин та вм'ятин;

- змастити непофарбовані поверхні мастилом і зібрати пістолет;

- перевірити взаємодію частин інструмента, всі частини якого повинні переміщуватись легко, без заїдань і повертатися в почат­кове положення;

- перевірити наявність запасних і змінних частин.

4.2. Повернути інструмент, справні та несправні патрони на місце зберігання. Зробити відмітку в наряді-допуску про кількість зроблених пострілів і зданих патронів.

4.3. Закрити наряд-допуск і здати його особі, яка видавала його.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Якщо пістолет не відкривається, а в стволі знаходиться пат­рон, то такий пістолет необхідно віддати в ремонт з обов'язковим зазначенням причини несправності; застерегти, що пістолет заряд­жений.

5.2. Основні ситуації, які можуть призвести до нещасних випадків:

- порушення цієї інструкції;

- загазованість повітря вище допустимої концентрації;

- зруйнування конструкції, основ або розрив пістолета;

- експлуатація пістолета понад встановленої заводом норми (25000 пострілів);

- використання патронів, строк зберігання яких закінчився;

- нестійка основа, з якої виконується робота;

- відсутність або незастосування оператором або підручним робітником захисних засобів;

- застосування поршня, коротшого за 130 мм, виконання робіт зі зламаним амортизатором або за його відсутності.

5.3. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно огородити небезпечну зону, залишити її, не допускати в неї сторонніх осіб; повідомити про аварійну ситуацію або нещасний випадок керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Перша допомога при нещасних випадках.

5.5.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

При уражені електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення починати необхідно негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.5.2. Перша допомога при опіках кислотами і лугами.

У разі попадання кислоти або лугу на шкіру необхідно ретельно промити місце ураження водою на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5 %- ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

У разі попадання на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити водою на протязі 15-20 хвилин, обмити 5 %- ним розчином питної соди (у разі попадання кислоти), а обпечену лугом - З %- ним розчином борної кислоти або 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати рот  3 %-ним розчином оцтової кислоти або 3 %- ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5 %- ним розчином питної соди.

У разі попадання кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10 %- ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленням 3 %- ним розчином оцтової кислоти.

5.5.3. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.4. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.5. Перша допомога при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом або 3%-ним марганцевим розчином.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

5.5.6.1. Підняти поранену кінцівку вверх.

5.5.6.2. Рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин. Якщо кровотеча зупинилася, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском).

5.5.6.3. У разі сильної кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою, У разі великої кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7. В усіх випадках необхідно виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації наслідків аварії.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)