Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для машиніста змішувача (оператор) асфальтобетону

Інструкція з охорони праці для машиніста змішувача (оператор) асфальтобетону

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  МАШИНІСТА  ЗМІШУВАЧА

(ОПЕРАТОРА)  АСФАЛЬТОБЕТОНУ

1. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи машиністом змішувача (оператором) асфальтобетону допускаються особи, які досягли 18 років, визнані придатними для цієї роботи медичною комісією, а також мають посвідчення на право роботи машиністом змішувача (оператором) асфальтобетону.

1.2. Машиніст змішувача асфальтобетону, якого приймають на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами і пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці машиніст змішувача асфальтобетону повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Машиніст змішувача асфальтобетону після первинного інструктажу на робочому місці повинен протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого машиніста змішувача асфальтобетону, який призначається наказом (розпоряджен­ням) по дорожній організації.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці машиніст змішувача асфальтобетону повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Машиніст змішувача асфальтобетону повинен працювати у спецодязі та взутті, передбачених Типовими галузевими нормами: комбінезоні бавовняному, рукавицях комбінованих, черевиках шкіряних.

1.6. Машиніст змішувача (оператор) а/б повинен знати інструкцію з експлуатації асфальтобетонного заводу.

1.7. Всі місця а/б, небезпечні щодо пожежі (асфальтобетонні установки, бітумоплавильні установки, бітумосховища), повинні мати щити з протипожежним інвентарем та обладнанням, вогнегасники із зарядженими балонами, водойми, рукави з брандспойтами, насоси для подачі води, ящики з сухим, чистим піском, що закриваються кришками.

Палити дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.

Для гасіння бітуму або палива, що спалахнули, необхідно застосовувати вуглекислотні вогнегасники та пісок або затушити джерело вогню брезентом (кошмою, кришками і т.п.).

1.8. На робочому місці машиніста змішувача (оператора) а/б повинна бути аптечка з медикаментами та засобами надання першої медичної допомоги потерпілим, а також термоізольований бачок для питної води.

1.9. Бітумосховище має бути обнесене огорожею з неспалимих матеріалів заввишки не менше 1 м.

1.10. В темну пору доби територія а/б має бути добре освітлена і забезпечувати оператору огляд машин і обладнання.

1.11. Забороняється перебувати в зоні робіт особам, не зв’язаним з обслуговуванням машин і установок.

1.12. Для забезпечення безпечних умов праці оператора при обслуговуванні технологічного обладнання в конвеєрних галереях і траншеях, розташованих під штабелями щебеню і піску між конвеєром і стіною, повинен бути прохід завширшки не менше 0,7 м, а між двома конвеєрами – не менше 1 м. Висота проходів – не менше 1,9 м, причому зазор між найвищою частиною конвеєра і стелею має бути не менше 0,6 м, а від транспортованого вантажу – не менше 0,3 м до стелі. Штабелі мають бути обгороджені і мати заборонні знаки “Вхід на штабель заборонений, під штабелем теча”.

1.13. Течі, через які щебінь і пісок надходять на стрічки конвеєрів, слід влаштовувати через 1,5–2 м, обладнуючи їх надійними затворами для регулювання кількості матеріалу, який надходить на стрічку, а також пристроями, що не допускають зависання цих матеріалів.

Перед пуском конвеєра оператор повинен впевнитись у відсутності людей на штабелях або на бункерах-накопичувачах.

1.14. Площадка навколо змішувального агрегату першого і другого ярусів, а також сходи мають бути надійно обгороджені поруччям заввишки не менше 1,6 м із суцільним закриттям висотою 0,15 м від рівня площадки, підлога суцільна і рівна.

1.15. Ремінні, ланцюгові і зубчасті передачі, приводні, натяжні барабани, натяжні пристрої тощо, до яких можливий доступ оператора, обгороджуються захисними сітками, кожухами з листової сталі та інших міцних матеріалів.

1.16. Силову і освітлювальну електропроводку необхідно захищати від механічних пошкоджень. Рубильники включення електромережі захищають кожухами та заземляють.

1.17. Конвеєри по всій довжині вздовж проходу повинні бути обладнані пристроєм для аварійної зупинки з будь-якого місця з боку проходу для обслуговування.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Приступаючи до роботи, машиніст змішувача асфальтобетону повинен надіти спецодяг та спецвзуття, при цьому волосся слід прибрати під головний убір, застебнути рукава.

2.2. Перед пуском асфальтобетонної установки машиніст (оператор) повинен:

– ретельно оглянути установку і пересвідчитись у її справності;

– перевірити справність проводки та вузлів автоматики і механізмів;

– перевірити наявність відповідного тиску стисненого повітря в системі пневмопривода;

– перевірити бітумні комунікації, включаючи затвор мішалки та бітумний насос, при наявності застиглого бітуму прогріти парою труби і крани і розігріти бітум до рідко-текучого стану; тільки після цього може бути включений двигун бітумного насоса;

– випробувати всі вузли та агрегати змішувача, здійснити пробний пуск бітумного насоса, що подає бітум від бітумоплавильного агрегату до змішувача;

– переконатися у наявності транспортного засобу під навантаження готової продукції;

– при наявності термос-бункера перевірити вхолосту відкриття і закриття затвора бункера, роботу скіпового підйомника;

– перевірити наявність передбаченого обслуговуючого персоналу;

– дати попереджувальний звуковий сигнал про запуск.

2.3. При роботі на автоматизованих АБЗ перед кожною зміною перевіряти справність проводки та вузлів автоматики, механізмів місцевого пуску окремих машин і пристроїв, механізмів управління (привода), при дистанційному управлінні – всі механізми (агрегати і установки) пускати в суворій послідовності від пункту випуску готової суміші до пункту завантаження вихідних матеріалів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Машиніст повинен під час роботи спочатку запустити двигун змішувача, перевірити його роботу вхолосту. Якщо при цьому не виявлено несправностей, то дозволяється запалити форсунку сушильного барабану.

3.2. При запаленні і регулюванні форсунки необхідно знаходитися збоку від топки. Забороняється стояти напроти форсунки. При використанні газового пальника необхідно:

– відкрити засувку крану на продувочній свічці;

– перевірити тиск газу і розрідження в топці котла;

– провентилювати топку протягом 10–15 хв.;

– перевірити тягу перед шибером;

– продути газопровід газом через продувну свічку протягом 2 хв.;

– запалити запальник і, вставивши його у топку, запалити пальник.

3.3. Подача великої кількості палива при запалюванні форсунки забороняється. У разі відсутності автоматичного запалення необхідно форсунку запалювати факелом з просоченим нафтою (мазутом) ганчір’ям, намотаним на шматок товстого дроту (пруток) довжиною не менше 1,5 м, при відкритій подачі повітря чи пари. Гасити факел необхідно у ящику з піском, встановленому спеціально для цієї мети.

3.4. Під час роботи асфальтобетонної установки машиніст змішувача (оператор) повинен стежити за:

– температурою нагріву мінерального матеріалу в сушильному барабані, яка не повинна перевищувати 220°С;

– тиском пари в пароутворювачі, який повинен бути в межах 5–8 кгс/см2;

– температурою нагріву палива, яка не повинна перевищувати 70°С;

– температурою нагріву бітуму (на 20°С менше температури спалаху);

– за роботою форсунки (паливо повинно згоряти без чорного диму).

3.5. Забороняється під час роботи установки відкривати люки мішалки, щоб не допустити опіків.

3.6. Забороняється експлуатація сушильних і змішувальних барабанів при несправності (прогорянні) топок, газових пальників або форсунок, що працюють на рідкому паливі, а також робота сушильних і змішувальних барабанів на режимі з викидом полум’я пальників в атмосферу через запальні отвори та щілини лобової частини топки або кільцеві щілини між сорочками топок і стінками обертових барабанів (лабіринтне ущільнення).

3.7. Подавати мінеральні матеріали на холодний елеватор слід тільки після прогрівання сушильного барабана без завантаження протягом 2–3 хвилин.

3.8. При завантаженні холодного елеватора матеріали (щебінь, пісок) необхідно вміщувати в засіки з вікнами або витрачальні бункери. Забороняється збирати матеріал бульдозерами на купи висотою більше 1,5 м і завантажувати елеватор з цих куп, стоячи нагорі їх і просуваючи матеріал лопатою.

3.9. Під час роботи шнекового транспортера або ковшового елеватора забороняється проштовхувати транспортований матеріал, витягати руками великі куски або предмети, що випадково потрапили в ківш або жолоб.

3.10. Наливати бітум у ваговий бачок і випускати його в мішалку або змішувальний барабан слід обережно, для чого поступово відкривають кран, щоб уникнути опіків гарячим бітумом.

3.11. Забороняється прискорювати вивантаження замісів за допомогою інструментів (лома, лопати та ін.) і заміряти температуру асфальтобетонної суміші під час її вивантаження.

3.12. Оглядати і ремонтувати внутрішні частини змішувального барабана та мішалки слід тільки після вивантаження суміші і остигання барабана та мішалки. Для прискорення остигання дозволяється пропустити через нього кілька замісів холодного піску.

3.13. Забороняється під час роботи змішувача чистити, кріпити, підтягувати і ремонтувати окремі частини машини, а також надівати і скидати приводні ремені.

3.14. При роботі на автоматизованих АБЗ необхідно:

– пульт управління розміщувати далеко від установок (на відстані не менше 15 м) з метою забезпечення сприятливих санітарних умов;

– в разі застосування електропневмопривода тиск стисненого повітря підтримувати близько 7кгс/см2 на пульті управління (в дозувальному відділенні) і 3,5 кгс/см2 – в магістралях; забороняється ремонт і огляд цих вузлів під тиском.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні робіт після припинення подачі палива до форсунки необхідно продовжити дуття для прискореного провітрювання змішувача від вибухонебезпечних газів, які накопичилися у ньому.

4.2. При зупинці АБЗ пульт управління необхідно закрити таким чином, щоб виключити можливість пуску асфальтобетонної установки сторонніми особами.

4.3. Після закінчення зміни машиніст АБЗ повинен здати комплект обладнання зміннику, який заступає з записом у змінному журналі, у якому необхідно зазначити помічені дефекти та заходи щодо їх усунення. Журнал повинен регулярно проглядати майстер АБЗ.

4.4. По закінченні роботи машиніст повинен зняти спецодяг та спецвзуття, очистити їх від пилу та іншого бруду і покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Потім вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна ситуація виникає в таких випадках:

– при виявленні несправності технологічного обладнання і механізмів;

– при виявленні людей у небезпечній зоні.

5.2. При появі людей на штабелях або бункерах накопичувачах інертних матеріалів під час роботи змішувача негайно виключити конвеєр.

5.3. В змішувачах на газовому паливі при несправних контрольних приладах, пошкодженні газопроводів і витіканні газу перекрити подачу газу.

5.4. В разі припинення надходження пального в топку, відриву полум’я всередину, пальник слід негайно виключити.

5.5. При загорянні електрообладнання негайно знеструмити технологічне обладнання, вжити заходів щодо локалізації пожежі.

5.6. При загорянні в’яжучого в бітумних котлах, окислювальних установках негайно зупинити технологічне обладнання, перекрити подачу бітуму на змішувач.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.