Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для каменотеса

Інструкція з охорони праці для каменотеса

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ КАМЕНОТЕСА

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочому місці відповідно до державних, міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

1.2. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці" працівник зобов'язаний "знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди".

1.4. Залежно від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв'язку з допущеними аваріями і нещасними випадками до інструкції можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші з підписом керівника відповідного структурного підрозділу.

1.5. Інструкція є обов'язковим для виконання нормативним документом для каменотесів, які працюють на будівництві.

1.6. До самостійного виконання робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, курсове навчання і перевірку знань з безпеки праці та отримали посвідчення.

1.7. До експлуатації розпилювальних верстатів допускаються каменотеси, які мають кваліфікаційний розряд не нижче 4-го, навчені безпеки праці на цих верстатах і отримали посвідчення верстатника.

1.8. Каменотес повинен проходити наступні інструктажі з охорони праці:

а) вступний - при прийомі на роботу;

б) первинний - на робочому місці;

в) повторний - не рідше одного разу на 3 місяці;

г) позаплановий - при порушенні вимог безпеки, що призвело чи могло призвести до аварії або нещасного випадку; при зміні технологічного процесу; при перерві в роботі більше 30 календарних днів.

д) цільовий - при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом, ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха; катастрофи; провадженні робіт, на які оформляється наряд-допуск та інші документи.

1.9. Каменотес зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, вказівки майстра чи виконроба;

- пам'ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці і за безпеку товаришів по роботі;

- знаходячись на будівельному об'єкті, обов'язково користуватися захисною каскою, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

- пересуваючись будмайданчиком, дивитися під ноги, щоб не потрапити у вибоїну, прорізи в перекритті, не спіткнутися о предмети, що можуть зустрітися на шляху;

- дотримуватися особливої обережності в зимовий час в ожеледицю, бездоріжжя чи коли дороги слизькі;

- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений майстром чи виконробом;

- дотримуватися норми перенесення вантажів вручну.

1.10. Маляру забороняється:

- допускати присутність на робочому місці сторонніх осіб, а також осіб в нетверезому стані;

- виконувати розпорядження, якщо вони суперечать правилам охорони праці і їх виконання може призвести до нещасного випадку;

- виконувати роботи в неосвітлених місцях;

- виконувати опоряджувальні роботи на висоті без наявності захисного огородження цих місць;

- виконувати роботи з обробки плит, каміння без застосування захисних окулярів з небиткими стеклами, а шліфувальні роботи - без захисних окулярів і респіраторів;

- працювати на риштуваннях при швидкості вітру більше 15 м/с, ожеледі, тумані, грозі;

- на висоті входити, виходити чи приймати будівельні матеріали і самопіднімальну колиску через віконні прорізи, балкони;

- використовувати інструмент чи пристосування не за призначенням;

- виконувати роботи на несправному устаткуванні, працювати з несправним інструментом;

- виконувати роботи механізованим електроінструментом з приставних і розсувних сходів-драбин;

- передавати електрифікований інструмент іншим особам. Каменотес, який виконує роботи з електрифікованим інструментом класу ІІ та IIІ, повинен мати І групу з електробезпеки, а каменотес, який працює на каменерізальних верстатах з електроприводом і з самопіднімальною колискою - не нижче II. Підключення до мережі живлення каменерізальних верстатів при їх експлуатації в умовах будівельного майданчику повинно бути виконано тільки через захисно-відключний пристрій;

- виконувати ремонт електрифікованого інструмента, ус­тат­кування. Цю роботу виконує черговий електромонтер, що має ІІІ групу з електробезпеки;

- виконувати самому підключення ручного електроінструмента до живильної мережі. Включати в електромережу електрифікований інструмент, механізми, інші струмоприймачі слід тільки за допомогою штепсельної вилки. При веденні робіт поза приміщеннями в усіх випадках, а в приміщеннях - в умовах підвищеної небезпеки ураження працюючих електричним струмом, необхідно застосовувати ручні електричні машини II і III класів. При роботі з електричними машинами II класу необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавички і ізолюючі підставки). За наявності особливо небезпечних умов для ураження працюючих електричним струмом слід користуватися тільки електричними машинами класу III із застосуванням діелектричних рукавичок і ізолюючих підставок;

- торкатися відкритих струмоведучих частин електроустаткування й оголених проводів.

1.11. Вимоги пожежної безпеки:

- забороняється захаращувати проходи до протипожежного інвентарю, вогнегасників, гідрантів.

- палити на території будмайданчика дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, забезпечених протипожежним устаткуванням.

- користуватися відкритим вогнем допускається не ближче 30 м від місця застосування і складування матеріалів.

- щодня перед відходом оглянути побутові приміщення на предмет виявлення і усунення можливих джерел виникнення пожежі.

1.12. При облицюванні поверхонь природним каменем і штучними плитами можливе виникнення наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- підвищений рівень запиленості;

- механічні ушкодження в результаті відлітання накопичених частинок при обробці матеріалів;

- небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може пройти через тіло людини;

- недостатня освітленість робочих чи місць чи осліплююча дія освітлення;

- фізичні перевантаження;

- робота на висоті більше 1,3 м.

1.13. Для зменшення впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів необхідно застосовувати наступні засоби індивідуального захисту:

- костюм бавовняний - термін носіння 12 міс.;

- черевики шкіряні - термін носіння 12 міс.;

- рукавиці комбіновані - термін носіння 1 міс.

На зовнішніх роботах узимку додатково:

- куртка бавовняна на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.;

- штани бавовняні на прокладці, що утеплює, - термін носіння 36 міс.;

- валянки - термін носіння 48 міс.

Для захисту очей слід застосовувати окуляри захисні безбарвні з небиткими стеклами.

Для захисту голови від механічних ушкоджень необхідно застосовувати захисну каску.

Для запобігання падінню з висоти за відсутності огородження робочого місця, а також при роботі з колиски обов'язкове застосування запобіжних поясів з амортизаторами. Кожний пояс повинен мати маркування про випробування (один раз на 6 місяців).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одержати від майстра чи виконроба інструктаж про безпечні методи і послідовність виконання робіт.

2.2. Оглянути і підготувати до роботи робочі місця з урахуванням вимог безпеки до утримання проходів, складування матеріалів, огородження, відсутності протягів і ін. Проходи, проїзди і робочі місця регулярно очищати, не захаращувати, а розташовані поза будинком - посипати піском або шлаком у зимовий час. На робочих місцях складувати матеріали так, щоб вони не створювали небезпеки при виконанні робіт і не захаращували проходи. Ширина проходів до робочих місць і на робочих місцях повинна бути не менше 0,6 м, а висота проходів - не менше 1,8 м.

2.3. Оглянути і перевірити надійність засобів підмащування. Лицювальні роботи на висоті 1,3 м і більше над землею чи перекриттям слід виконувати з інвентарних засобів підмащування.

2.4. Під час роботи з колисок необхідно одержати наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки, упевнитися в наявності акта випробування їх і прийняття в експлуатацію.

2.5. Оглянути, перевірити справність і підготувати для роботи ручний і електрифікований інструмент. На ручних інструментах ударної дії (закольник, скарпель, зубило) не допускаються перегартування, ушкодження (вибої, відколи) робочих кінців, задирки і гострі ребра на бічних гранях, у місцях затиску їх рукою, на потиличній частині. Дерев'яні рукоятки ручного інструмента повинні бути виготовлені з деревини твердих і в'язких порід дерева, гладко оброблені і надійно закріплені.

Приступаючи до роботи пневматичним інструментом, необхідно оглянути повітряні шланги по всій довжині, перевірити міцність з'єднань, а також приєднання шлангів до пневматичного інструмента.

До роботи на верстаті необхідно перевірити справність пристрою захисного відключення, перевірити пускові і гальмові пристрої, наявність і справність огороджень і захисних засобів. Несправність пристрою захисного відключення контролюється натисканням кнопки "контроль". Якщо не загоряється лампочка "контроль", каменотес повинен сповістити про це керівника робіт для вжиття заходів.

2.6. Переконатися в достатній освітленості робочого місця. Освітленість повинна бути рівномірною, без сліпучого дії. Зовнішні електропроводки тимчасового електропостачання на будівельному майданчику необхідно розміщати на відстані; м:

- 2,5 - над робочими місцями;

- 3,5 - над проходами;

- 6,0 - над проїздами.

Переносні світильники повинні мати напругу не більше 42 В, а в сирих приміщеннях і небезпечних місцях – 12 В.

2.7. Упорядкувати робочий одяг - застебнути манжети, заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців, одягти захисну каску.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Провадження робіт з облицювання поверхонь природним каменем і штучними плитами необхідно виконувати відповідно до проекту провадження робіт, технологічних карт, карт робочих процесів, затверджених інструкцій з охорони праці на робочому місці.

3.2. Розпакування ящиків з плитами необхідно виконувати обережно. Цвяхи, що стирчать, варто відразу ж загинати або виймати.

3.3. Перевезення плит на будівельному майданчику до верстата і місця складування після сортування і обробки необхідно здійснювати за допомогою візка.

3.4. Починати розпилювання плит на верстаті слід при повному числі обертів пиляльного диска. Не допускати його перегріву.

3.5. Під час обробки плит із природного каменю на верстатах забороняється:

- тримати руки близько до частин, що обертаються;

- подавати оброблюваний елемент руками (слід застосовувати шаблон);

- гальмувати обертові частини верстата руками чи будь-якими предметами.

3.6. При заїданні ріжучого інструмента необхідно відключити верстат і усунути причину заїдання.

3.7. Очищати верстати від кам'яного пилу і зерен необхідно щіткою або мокрою ганчіркою в проміжках між операціями після відключення від мережі і повної зупинки ріжучого диска.

3.8. Під час роботи ручним інструментом його необхідно щільно притискати до оброблюваного каменю.

3.9. При користуванні електричним дрилем для свердління отворів у плитах каменотес повинен виконувати наступні вимоги:

- надійно кріпити плиту;

- електродвигун включати тільки після встановлення робочого інструмента на місце обробки;

3.10. Під час обробки плит шліфувальною електричною машиною забороняється працювати:

- без запобіжного пристрою диска;

- при витіканні змащення через вентиляційні отвори;

- з появою диму і запаху горілої ізоляції;

- при ушкодженні живильного електрокабеля.

3.11. При очищенні лицювальних плит піскоструминними чи іншими пневмоапаратами робоче місце необхідно відгородити.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Електрифікований інструмент відключити від мережі.

4.2. Упорядкувати робоче місце, видалити з нього все сміття і залишки будівельних матеріалів.

4.3. Очистити інструмент і забрати в призначене для збереження місце.

4.4. Зняти спецодяг, спецвзуття і упорядкувати.

4.5. Руки, обличчя ретельно вимити теплою водою з милом, змастити шкіру рук живильним кремом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні на об'єкті небезпечних умов необхідно вивести з небезпечної зони людей і сповістити про це керівника робіт для вжиття заходів.

5.2. При нещасному випадку чи аварії слід сповістити про це майстра (виконроба).

5.3. Якщо обстановка не загрожує життю і здоров'ю оточуючих працівників і не загрожує розширенням аварії чи повторенням нещасного випадку, необхідно зберегти її такою, якою вона була в момент події.

5.4. Каменотес повинен знати способи надання першої допомоги при травмах.

5.5. При виникненні пожежі на об'єкті необхідно негайно викликати по телефону "01" пожежну охорону і організувати його ліквідацію первинними засобами пожежегасіння. При гасінні електроустановок слід застосовувати тільки вуглекислотні і порошкові вогнегасники, щоб уникнути ураження струмом (електропроводка, що зайнялася, повинна бути при цьому відключена від мережі).

5.6. Якщо є потерпілі, необхідно їм надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати “швидку медичну допомогу”.

5.7. Надання першої медичної допомоги.

5.7.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати “швидку медичну допомогу”.

5.7.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.7.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку зі льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.7.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.7.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.7.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку неможна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.8. Виконувати вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.