Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для дробильника дробильно-сортувальної установки

Інструкція з охорони праці для дробильника дробильно-сортувальної установки

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  ДРОБИЛЬНИКА

ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНОЇ  УСТАНОВКИ

1. Загальні положення

1.1. До роботи на каменедробильних установках допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання за спеціальною програмою і мають посвідчення на право обслуговування каменедробильної установки.

Дробильники повинні мати групу по електробезпеці не нижче ІІ.

1.2. Дробильник, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці дробильник повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Дробильник після первинного інструктажу на робочому місці повинен протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого дробильника, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення робіт і охорони праці дробильник повинен проходити:

­– періодично не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущенням випадку травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Дробильник дробильно-сортувальної установки повинен використовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту, що передбачені Типовими галузевими нормами: костюм бавовняний пилозахисний, рукавиці комбіновані, пилозахисні окуляри від механічних пошкоджень, каска, навушники протишумові, гумові килимки для ніг, запобіжний пояс.

На зовнішніх роботах і при роботах на відкритих полігонах видаються додатково взимку: куртка і брюки бавовняні на утеплювальній прокладці, валянках.

1.6. Для обмеження шкідливої дії шуму, пилу, вібрації, високих і низьких температур слід використовувати кабіни ізолюючі уніфіковані, які встановлюються на робочому місці, де не забезпечуються допустимі санітарні норми.

1.7. Приймальний бункер повинен бути огороджений з трьох боківн (з боків і з боку, протилежному завантаженню) міцними поручнями заввишки 1 000 мм. Такі ж огорожі повинні мати робочі майданчики, сходи, трапи, які розміщені на висоті понад 1 000 мм.

1.8. Відкриті рухомі частини машин і механізмів, а також ланцюгові і ремінні передачі каменедробильних установок повинні бути огороджені і надійно закріплені.

1.9. У місцях розташування каменедробильних установок розміщують протипожежний щит, обладнаний вуглекислотними вогнегасниками. Крім того, вивішують попереджувальні надписи, знаки безпеки, таблицю попереджувальних сигналів, а також інструкції з охорони праці.

Тут же повинна бути аптечка для надання першої медичної допомоги з набором необхідних медикаментів.

1.10. Для попередження випадкового вильоту каменів завантажувальний отвір дробарки повинен бути обладнаний козирком або кожухом, а також закритий згори запобіжною решіткою.

1.11. Проходи і проїзди під конвеєрами повинні бути захищені навісами, подовженими за габарити конвеєра не менш як на 1 000 мм.

1.12. Каменедробильні установки повинні бути обладнані системами ліквідації пиловиділення (системою штучного зволоження дробильних матеріалів, системою для відсмоктування запорошеного повітря) і системами сигналізації (звукової і світлової).

1.13. При розміщенні конвеєрів у приміщенні, галереях, тунелях і на естакадах уздовж траси конвеєрів необхідно передбачати проходи обабіч конвеєра.

1.14. Траншеї підземного типу обладнують низьковольтною освітлювальною проводкою і двосторонньою світловою та звуковою сигналізацією. На всій довжині стрічки конвеєрів повинні бути огорожі і кнопки аварійної зупинки.

1.15. Силова й освітлювальна проводка в місці встановлення дробарки повинна мати металеві оболонки, що захищають її від механічних пошкоджень.

1.16. Електродвигуни і пускова апаратура мають бути на­дійно закріплені.

1.17. Необхідно заземлити всі електродвигуни, пускові пристрої та механізми каменедробильних установок, які можуть опинитись під напругою.

1.18. Всі пускові пристрої управління механізмами повинні мати надписи про їх призначення.

1.19. При дистанційному управлінні прохід до пульта управління має бути вільний. З пульта управління повинно бути добре видно завантаження подрібнюваного матеріалу, рух вузлів і механізмів каменедробильної установки.

1.20. Пульти управління устаткування каменедроблення повинні бути забезпечені звуковою сигналізацією і аварійними вимикачами всього комплексу. В місцях з підвищеним рівнем шуму, поруч зі звуковою сигналізацією повинна бути передбачена дублююча світлова сигналізація. З порядком подання сигналів перед пуском устаткування повинні бути ознайомлені всі робітники, а інструкції по призначенню сигналів повинні вивішуватись на видних місцях.

1.21. Передпускову перевірку і пуск електродвигунів необхідно проводити в діелектричних рукавицях.

1.22. Дробильнику забороняється доручати будь-кому пуск, зупинку і обслуговування дробарки.

1.23. Забороняється торкатись руками або металевими предметами обірваних електричних проводів, проводів з пошкодженою ізоляцією, а також струмоведучих частин агрегатів і рубильників.

1.24. Перебування сторонніх осіб у зоні роботи каменедробильної установки заборонено.

1.25. Забороняється під час роботи знімати пилозахисні кожухи з машин і механізмів.

1.26. Основними шкідливими виробничими факторами є: пил, вібрація, шум. Нормативні показники цих факторів не повинні перевищувати:

– запиленість – для кварцового пилу до 2 мг/м3 при вмісті кварцу більше 10%; до 6 мг/м3 при вмісті кварцу 10% і менше;

– вібрація – до 92 дБ;

– шум 80–85 дБА (робоча зона).

1.27. Засобами захисту від шкідливих факторів при роботі каменедробарки і суміжних з нею агрегатів є від:

– пилу – зрошування водою, аспірація;

– вібрації – установка каменедробарки на віброгасячі прокладки;

– шуму – установка кожухів, звукоізоляційних кабін;

– пилу, вібрації та шуму – засоби індивідуального захисту.

1.28. При перевищенні нормативних граничних шкідливих факторів робітник дробильно-сортувальної установки повинен використовувати засоби індивідуального захисту.

1.29. Каменедробарки та пов’язані з ними технологічним процесом агрегати та механізми (живильник, грохоти, бункери, течки) повинні бути обладнані аспіраційною системою.

Аспірація повинна включатись до роботи до пуску технологічного обладнання та виключатися через 5–7 хв. після припинення роботи.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи дробильник повинен надіти спецодяг, застебнути рукава куртки, волосся прибрати під головний убір. Заправити одяг необхідно так, щоб не звисали його краї.

2.2. Робоче місце дробильника повинне бути обладнане:

­– необхідним інструментом та інвентарем (молотком, кувалдою, зубилом, слюсарними гайковими ключами, викрутками слюсарно-монтажними, плоскогубцями комбінованими, кусачками торцевими, лопатами сов­ковими – 2 шт., ломом, гаком для витягання негабаритів, скребком для прибирання розсипу, мітлою та віником, драбиною довжиною до 5 м);

– достатнім освітленням (50­–100 лк);

– інструкцією по експлуатації каменедробарки;

­– інструкцією з надання першої долікарської допомоги потерпілим.

2.3. Дробильник повинен оглянути механізми і визначити:

– наявність, справність і надійність кріплення захисних огорож;

– справність захисного заземлення корпусів електро­двигунів, пускових пристроїв і механізмів;

– наявність мастила в системі мащення, справність систем охолодження, аспірації та зволожуючих пристроїв;

– стан ремінних і ланцюгових передач та їх натяг;

– ступінь спрацьованості дробильних елементів;

– стан шпонок маховиків, шківів і зубчастих коліс, надійність кріплення фундаментних і кріпильних болтів;

– справність вантажопідйомних механізмів і захватних пристроїв, призначених для виймання заклинюючих і негабаритних кусків гірської маси;

– наявність і справність інструменту, потрібного для налагодження механізмів дробильної установки;

– наявність протипожежних засобів.

2.4. Про всі помічені несправності і неполадки дробильник повинен повідомити майстра. Забороняється приступати до роботи до їх повного усунення.

2.5. Забороняється робота на несправному обладнанні, користування несправними пристроями та інструментами.

2.6. Перед пуском каменедробильної установки необхідно пересвідчитись у відсутності сторонніх осіб і предметів у робочій зоні.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час роботи дробильник повинен проводити пуск каменедробильної установки через 1–2 хв. після подавання загального сигналу.

3.2. Подачу попереджувальних сигналів про запуск камене­дробарки (установки) проводити тільки з дозволу майстра зміни.

Кожний незрозумілий сигнал мусить сприйматись дробильником як сигнал “Стоп!”.

3.3. Експлуатація дробарки проводиться відповідно до діючої інструкції заводу-виробника.

3.4. Після пуску дробарки дробильник мусить перевірити її роботу на холостому ходу до досягнення нормальної роботи. При виникненні ненормального стуку та шуму необхідно дробарку виключити і доповісти майстру про її несправність та не включати до усунення несправностей.

3.5. Під час ведення технологічного процесу дробильник повинен:

– утримувати в робочому стані каменедробарку, живильники та конвеєри, які подають сировину або матеріали, та забезпечувати їх безперебійну роботу;

– проводити тільки заданий технологічний процес дроблення;

– регулювати подачу сировини та води на зрошування;

– слідкувати за сигналами та подавати потрібні сигнали по веденню технологічного процесу, мати постійний зв’язок з суміжними дільницями;

– не допускати присутності сторонніх осіб у робочій зоні;

– керувати підйомно-транспортним устаткуванням при стропуванні та вийманні негабаритних каменів і сторонніх предметів із дробильної камери.

3.6. Дробильник мусить:

– подавати сировину в каменедробарку тільки після набрання електродвигуном повних обертів;

– не допускати попадання на конвеєр і каменедробарку негабаритних каменів та сторонніх предметів.

3.7. Забороняється робота на каменедробарці при:

– відсутності запобіжних пристроїв;

­– ослабленні шпонок у зубчастих коліс, шківів або маховиків, а також ослабленні кріпильних болтів;

– пошкодженні пружини натягу у щокових дробарок;

– ослабленні кріплення подрібнювальних плит;

– утворенні тріщини і відколів станини, подрібнювальних плит та інших деталей;

– порушенні стійкості каменедробарки і підвищенні вібрації.

3.8. Під час роботи каменедробарки дробильнику забороняється:

– захаращувати підходи до каменедробарки, проходи до агрегатів;

– засмічувати робочу площадку;

– ставати на каменедробарку;

– класти інструмент та інші речі на корпус і огорожу каменедробарки;

– лишати без догляду машини та механізми, що за ним закріплені, та відлучатись з робочого місця;

– допускати до машин та механізмів осіб, що не зв’язані з їх експлуатацією або обслуговуванням;

– відволікатись від роботи та займатися іншими справами.

3.9. При веденні технологічного процесу дроблення забороняється:

– підтягати та поправляти болти, пружини та інші деталі;

– регулювати розмір розвантажувальної щілини;

– знімати та установлювати огорожі;

– надягати або знімати ремені передач;

– змащувати підшипники вручну;

– виконувати очищення дробарки та прибирання робочого місця;

– проштовхувати та витягати під час дроблення куски каменя або сторонні предмети, що заклинцювались.

Для цього необхідно користуватися тільки спеціальними пристроями, не допускаючи використання для цього випадкових предметів.

Такі роботи дозволяється виконувати тільки після повної зупинки каменедробарки і суміжних з нею агрегатів, відключених від електромережі силових установок, при знятих електромонтером запобіжниках або вилучених вилках розриву пускових пристроїв. На пускових пристроях необхідно вивісити плакат “Не вмикати – працюють люди!”.

3.10. Не дозволяється проводити дроблення негабаритних каменів в зіві дробарки за допомогою кувалд. Цю роботу необхідно виконувати на спеціальному робочому місці.

3.11. Знаходячись на робочому місці, дробильник повинен:

– бути уважним до всіх попереджувальних і заборонних знаків, установленої сигналізації;

– негайно подавати необхідні установлені сигнали.

3.12. При будь-яких роботах, зв’язаних з ремонтом каменедробарки, дробильник повинен мати наряд-допуск на виконання ремонтних робіт.

3.13. Ремонт виконується тільки після повного відключення каменедробарки і всіх суміжних механізмів від електродвигунів, видаленні електромонтером запобіжників і вилок розриву пускового пристрою.

Необхідно повністю виключити випадковий пуск каменедробарки або суміжних механізмів.

На пускових пристроях повинні бути таблички: “Не включати – працюють люди!”. Включити встановлений світловий сигнал, що забороняє пуск суміжних механізмів.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. По закінченні роботи дробильник повинен:

– не виробляючи матеріал з бункера, зупинити живильник, виробити матеріал у камері подрібнення і зупинити дробарку. Потім відключити конвеєр, грохоти і конвеєри по фракціях в міру їх розвантаження;

– припинити подачу води в охолоджувальні, ущільнюючі і зволожуючі системи та видалити з водяних камер воду при роботі в зимових умовах;

– очистити і оглянути механізми каменедробильної установки, перевірити кріплення її вузлів і деталей, підтягнути ослаблі кріплення;

– упорядкувати робоче місце, проходи і підходи.

4.2. Після очищення, огляду і усунення несправностей дробильної установки необхідно, при потребі, змастити всі її вузли та агрегати, які не входять у систему централізованого мащення.

4.3. При роботі дробильної установки в дві і більше змін дробильник повинен інформувати свого змінника про технічний стан усіх вузлів і деталей установки, допоміжного і транспортного обладнання, а також про розпорядження, які надійшли, зробивши відповідні записи у змінному журналі.

4.4. Перед тим, як піти з роботи, пускові пристрої та розподільні щити дробильної установки слід закрити на замок і ключі здати черговому.

4.5. По закінченні роботи дробильник повинен зняти спецодяг, очистити його від пилу та іншого бруду і віднести у відведене для зберігання місце. Потім вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. В разі раптової зупинки каменедробарки необхідно негайно виключити електродвигун.

5.2. При появі ненормальних стуків, збільшенні вібрації, нерівномірної роботи, застряванні негабаритних каменів і сторонніх предметів дробильник повинен негайно вимкнути силові установки і припинити технологічний процес, не чекаючи закінчення дроблення сировини, що знаходиться в дробильній камері. Про ситуацію, що виникла, негайно доповісти майстру.

5.3. При порушенні всієї установленої сигналізації або однієї з них дробильник повинен припинити роботу і про причину зупинки доповісти майстру.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.