Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для асфальтобетонника-варильника

ІНСТРУКЦІЯ

З  ОХОРОНИ  ПРАЦІ   № __________

ДЛЯ  АСФАЛЬТОБЕТОННИКА-ВАРИЛЬНИКА

1. Загальні положення

1.1. До роботи асфальтобетонником-варильником допускаються особи, які досягли 18 років, мають посвідчення на право виконання варильних робіт, визнані медичною комісією придатними до даної роботи та мають не нижче другої кваліфікаційної групи з електробезпеки.

1.2. Асфальтобетонник-варильник, поступаючи на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, газобезпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та повинен бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці асфальтобетонник-варильник повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.3. Асфальтобетонник-варильник після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого, кваліфікованого асфальтобетонника-варильника, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.4. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці асфальтобетонник-варильник повинен проходити:

– періодично, не рідше одного разу на квартал;

– при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

– у зв’язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимоги охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Асфальтобетонник-варильник повинен працювати в спецодязі та спецвзутті, передбачених Типовими галузевими нормами: костюмі брезентовому, черевиках шкіряних та рукавицях брезентових.

Спецодяг і спецвзуття повинні бути справні і відповідати зросту і розміру робітника.

1.6. Асфальтобетонник-варильник повинен виконувати вимоги інструкцій підприємств по експлуатації обладнання по приготуванню, перекачці та розігріву бітуму в котлах, а також по очистці варильних котлів.

1.7. Асфальтобетонник-варильник для безпечного виконання технологічного процесу повинен знати та враховувати властивості бітуму від зміни температури:

– завантаження бітумного котла не повинно перевищувати 3/4 об’єму;

– при обезводненні бітуму вспінення маси при температурі >100°С;

– нагрів бітуму до робочої температури 180°С;

– температура спалаху бітуму 250°С.

1.8. Асфальтобетонник-варильник повинен стежити за сигналами, які мають відношення до його роботи або попереджають про небезпеку.

1.9. Забороняється залишати без нагляду працюючу установку або передавати управління нею іншій особі.

1.10. Асфальтобетонник-варильник повинен стежити, щоб у зоні обслуговування установки не перебували особи, не зв’язані з виробництвом.

1.11. Асфальтобетоннику-варильнику забороняється працювати на несправному обладнанні або несправним інструментом, із знятими захисними пристроями, екранами (решітками).

Робочі площадки, сходи, огорожі та перехідні містки біля котлів повинні бути огороджені металевими поруччями висотою не менше 1 м та утримуватися в чистоті і посипатися піском.

1.12. Асфальтобетонник-варильник повинен стежити за тим, щоб його робоче місце, проходи і під’їзді до нього були очищені від сміття, бруду і сторонніх предметів.

При видимості менше 100 м (нічний час, туман) слід застосовувати штучне освітлення.

1.13. На ділянці проведення робіт у спеціально відведеному місці повинна бути аптечка, укомплектована всім необхідним для надання потерпілим першої медичної допомоги.

1.14. Забороняється працювати з дьогтепековими матеріалами особам, які хворіють на шкірні хвороби, хвороби очей і носоглотки, а також мають легкі садна на руках та обличчі.

1.15. Категорично забороняється зберігати і приймати їжу безпосередньо на робочому місці.

1.16. Асфальтобетонник-варильник повинен знати і виконувати такі правила пожежної безпеки:

– палити тільки у спеціально відведених місцях;

– не зберігати у відкритій тарі легкозаймисті рідини (бензин, солярове мастило та ін.);

– не застосовувати відкритий вогонь при розігріванні бітумопроводів і насосів;

– не використовувати для прочищення бітумопроводів розжарені прути і ломи;

– при розпалюванні форсунок не кидати запалений факел на землю поблизу паливної установки;

– щільно закривати горловини паливних баків металевими кришками.

1.17. Для гасіння пожежі на площадках повинні бути вогнегасники, ящики з піском, лопати.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку роботи асфальтобетонник-варильник повинен прийняти зміну, наперед довідавшись про всі недоліки в роботі обладнання, які мали місце протягом зміни, і вжити заходів до їх усунення, переконатись у справності обладнання, а також у наявності повного комплекту робочого і протипожежного інвентарю та чистоті робочого місця.

2.2. Про всі несправності, помічені при перевірці обладнання, прийманні зміни і в процесі роботи, асфальтобетонник-варильник повинен повідомити інженерно-технічного працівника.

2.3. Перед початком роботи асфальтобетонник-варильник повинен:

– надіти спецодяг і спецвзуття;

– перевірити технічний стан котлів, цистерн та топок, завантажувальної площадки, сходів, входів, наявність та справність електрообладнання та пускових пристроїв.

2.4. Забороняється працювати на несправному обладнанні.

2.5. Перед пуском установки у роботу необхідно перевірити:

– наявність і справність захисних огорож;

– справність захисного заземлення корпусів електродвигунів, пускових пристроїв і механізмів;

– кріплення основних вузлів і деталей;

– наявність і справність звукових та світлових сигналів;

– наявність порошкових або вуглекислотних вогнегасників.

2.6. Пересвідчитись у тому, що обслуговуючий персонал знаходиться на своїх місцях і немає сторонніх осіб.

2.7. Перевірити бітумні комунікації і при наявності застиглого бітуму прогріти труби і крани гарячою водою або парою.

2.8. Асфальтобетонник-варильник повинен знати порядок розігріву бітуму різними видами палива.

Забороняється застосовувати бензин при розпалюванні котла твердим паливом (дрова, торф, кам’яне вугілля).

Запас твердого палива повинен зберігатися на відстані не менше 5 м від топок.

2.9. При використанні рідкого палива (мазут) попередньо продути парою або повітрям форсунку і повітропровід.

2.10. При підігріванні бітуму в бітумосховищі і котлах електронагрівальними пристроями асфальтобетонник-варильник повинен:

– стежити за справністю ізоляції або обгороджень усіх струмоведучих елементів підігрівального пристрою;

– не допускати оголення спіралей електронагрівальних елементів (вони повинні бути повністю занурені в бітум);

– включати електропідігрів і освітлювальні лампи тільки за допомогою пускачів, рубильників та ін.;

– не застосовувати металеві предмети для вимірювання рівня бітуму в котлах;

– не залишати без нагляду сховище і котли при включених електронагрівальних пристроях.

2.11. Перед перекачуванням бітуму по трубопроводах асфальтобетонник-варильник повинен спочатку перевірити справність фланцевих з’єднань, кранів і насосів. Місця можливого застигання бітуму прогріти гарячою водою або парою.

2.12. При обслуговуванні бітумних насосів необхідно додержуватися таких вимог з охорони праці:

– включати насос тільки після розігрівання всіх бітумопроводів;

– стежити за тим, щоб тиск бітуму в магістралі не перевищував встановленого;

– при виявленні сторонніх шумів у насосі необхідно припинити роботу до усунення несправності;

– при послідовному перекачуванні бітуму з різних котлів перекривати крани на бітумопроводах, що ведуть з одного котла в інший, дозволяється тільки після зупинки насоса.

2.13. Для безпечного завантаження котлів бітумом із бітумосховища необхідно його перед цим нагріти до температури текучості 60°С і перекачувати насосом.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Забороняється асфальтобетоннику-варильнику:

– знаходитися під час роботи на площадках між люками котлів;

– розпалювати топку або включати електропідігрів з несправним обладнанням.

3.2. Погасити терміново топку при появі течі бітуму з цистерни чи котла.

3.3. Слідкувати, щоб люки котлів були забезпечені металевими решітками та кришками, які захищають від попадання дощової води та закриття горловин котлів.

Решітки запобігають від можливого падіння варильника при огляді котлів.

3.4. Варильник повинен слідкувати за температурним режимом підігріву бітуму, користуючись термовимірювальними приладами для контролю нагріву бітуму.

3.5. При вспінюванні частину бітуму треба перекачати у запасний котел і інтенсивно перемішувати (механічними мішалками або за допомогою циркуляційної системи).

3.6. Забороняється перемішувати бітум в котлах вручну.

Перед чисткою бітумного котла необхідно:

– повністю видалити з котла залишок бітуму;

– охолодити і добре провітрити котел;

– відключити котел від усіх паро- і бітумопроводів.

3.7. Чистка або ремонт бітумних котлів допускаються тільки після їх остигання. Робітники повинні користуватись захисними окулярами, брезентовими костюмами, а при потребі – і протигазами. Працювати слід під наглядом інженерно-технічного працівника.

3.8. Чистити котел повинні не менше двох робітників: один, який виконує чищення, надіває запобіжний пояс з прикріпленою до нього мотузкою, кінець якої тримає другий, страхуючий робітник, що стоїть поза котлом і спостерігає за першим.

3.9. При роботі в котлі слід користуватись для освітлення низьковольтною акумуляторною або переносною лампою напругою не вище 12 В з арматурою у вибухобезпечному виконанні.

3.10. Всяке переключення на трубопроводах з гарячим бітумом, а також відкривання засувок і вентилів парових і повітряних ліній необхідно виконувати обережно, поступовим поворотом маховика, засувок і вентилів. При цьому необхідно користуватись рукавицями.

3.11. Забороняється подача великої кількості палива при запалюванні форсунки. При відсутності автоматичного запалювання необхідно форсунки запалювати факелом з просочених нафтою (мазутом) ганчірок, клоччя, намотаних на шматок товстого дроту (пруток) довжиною не менше 1,5 м, при відкритій подачі повітря або пари.

3.12. Перед розпалюванням газової форсунки необхідно спочатку провентилювати топку протягом 5–10 хв.

При запалюванні і регулюванні форсунки слід стояти збоку від топки. Забороняється стояти навпроти форсунки.

Спостерігати за полум’ям у топці слід через віконце в захисному екрані.

3.13. При використанні газового пальника асфальтобетонник-варильник повинен стежити за тим, щоб газопроводи мали герметичні з’єднання, які не допускають витоку газу, а тиск газу по манометру не перевищував допустимого.

3.14. В разі припинення надходження газу в пальник, відриву або проскоку полум’я всередину, пальник слід негайно виключити і доповісти змінному майстру про несправність.

3.15. Забороняється чистити, кріпити, підтягувати і ремонтувати частини установки під час її роботи.

3.16. Забороняється в разі загоряння пального, бітумів або смол застосовувати воду для гасіння з огляду на можливе бурхливе скипання її або викид разом з рідиною, що горить, і ураження людей, які перебувають поблизу. Для цього слід користуватись порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, засипати полум’я піском, землею або накрити джерело вогню брезентом.

3.17. Забороняється вручну переливати гарячий бітум.

3.18. При нещасних випадках асфальтобетонник-варильник повинен вміти надати першу долікарську допомогу і, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу, а також повідомити адміністрацію про те, що сталося.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити технологічне обладнання від електричного струму.

4.2. Упорядкувати робоче місце і механізми, очистити їх від бітуму та бруду.

4.3. Всі механізми і обладнання здати у встановленому порядку зміннику із записом в журналі про помічені дефекти, несправності.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки і обличчя (бажано теплою водою), а спецодяг провірити і скласти у шафу.

4.5. Руки, що забруднені бітумом чи дьогтем, робітник повинен протерти гасом, після чого змити теплою водою з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Аварійна зупинка котлів здійснюється в таких випадках:

– при виявленні несправності;

– при виявленні людей у небезпечній зоні.

5.2. При підігріванні бітуму, який містить домішку води, до температури 95–105°С відбувається випаровування води і бурхливе піноутворення. Щоб не допустити спінювання і викид бітуму, слід застосовувати піногасники СКТН-1 (2–3 краплі на 10 т) і МКТ-1 (4–6 крапель на 10 т).

5.3. При загорянні бітуму в котлах належить щільно закрити кришки і димову трубу. Якщо це неможливо виконати, необхідно гасити вогонь пінними вогнегасниками і піском. Забороняється для цієї мети застосовувати воду, бо це посилює горіння.

5.4. При виявленні течі бітуму з котла необхідно терміново перекрити топку, перекачати бітум в інші котли і повідомити майстра.

5.5. При загорянні електрообладнання негайно знеструмити технологічне обладнання, вжити заходів щодо локалізації пожежі; якщо не вдалося погасити пожежу, необхідно негайно по телефону викликати пожежну команду.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


{module 43}
  {module 28}

Помощь специалисту