Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при роботі з барвниками і розчинниками

Інструкція з охорони праці при роботі з барвниками і розчинниками

1. Загальні положення.

До роботи з барвниками і розчинниками залучаються особи не молодше 18 років, що пройшли спеціальне навчання й іспити, що здали в обсязі вимог дійсної інструкції, що пройшли стажування й одержали допуск до самостійної роботи.

Знову прийняті на роботу робітники, незалежно від кваліфікації, стажу і досвіду роботи, зобов’язані пройти вступний інструктаж і інструктаж на робочому місті, перевірку знань з охорони праці.

Повторний інструктаж проводиться періодично через кожні 3 місяці.

Позачерговий інструктаж проводиться у випадках:

-          Чи модернізації заміни устаткування, технології, пристосувань і інструмента.

-          Порушення працівниками інструкції, правил і норм, а також у випадках застосування не правильних прийомів і методів праці, що можуть привести до нещасного випадку.

При надходженні на роботу робітники проходять цільове навчання по спеціальній програмі, безпеці праці.

Періодична перевірка знань проводиться щорічно.

Позачергова перевірка знань проводиться:

-          При введенні нових видів устаткування, а також при введенні нових правил і інструкцій з ОП і промислової санітарії

-          У випадку виявлення недостатніх знань інструкцій з ОП.

-          У випадку порушення правил і інструкцій з ВІД.

Якщо робітник при перевірці знань показав не задовільні знання, він до самостійної роботи не допускається і проходить додаткове навчання, і після закінчення призначеного терміну піддається повторній перевірці.

Робітник повинен знати:

 1. Вимоги дійсної інструкції.
 2. Основні виробничі фактори при виконанні даного виду робіт.
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Робітник повинен уміти:

 1. Застосовувати ручний інструмент і пристосування.
 2. Виконувати правила особистої гігієни.
 3. Користатися засобами індивідуального захисту.
 4. Застосовувати засоби пожежегасіння.

Особиста гігієна працюючого сприяє попередженню професійних захворювань організму. Кожен робітник зобов’язаний виконувати вимоги санітарних норм, установлених для даного виробництва зокрема:

 1. Містити в чистоті і порядку робоче місце й інструмент;
 2. Правильно і дбайливо користатися санітарно-побутовими пристроями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту.
 3. Перед кожним прийомом їжі ретельно мити руки теплою водою з милом.
 4. Дотримуватися раціональний режим праці і відпочинку.

Щоб уникнути отруєнь не допускати застосовувати бензин, бензол, антифриз, метанол для миття рук і прання спецодягу.

Курити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях. Не розводити багаття на території підприємства і не користуватися відкритим вогнем для розігріву деталей і устаткування.

Використовувати пожежний інвентар і устаткування для виробничих і інших нестатків, незв’язаних з пожежегасінням, не допускається.

При фарбуванні устаткування і металоконструкцій використовуються різні лакокрасящі матеріали, що шкідливо діють на організм людини. Застосовувані барвники і розчинники легко загораються.

Недотримання запобіжних мір захисту може викликати отруєння чи захворювання як самих працюючих при роботі з барвниками і розчинниками, так і особи навколишніх їхній при роботі, а також привести до виникнення пожежі чи вибуху. Тому від робітників даного виду роботи потрібна особлива уважність, обережність і знання безпечних прийомів роботи.

Кожен робітник повинен добре знати і строго виконувати усі вимоги, викладені в даній інструкції.

Дійсна інструкція не поширюється на виробництво фарбувальних робіт із застосуванням радіоактивних світних фарб.

Особи, що не виконують дійсну інструкцію, залучаються до відповідальності відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

Перед початком роботи надягти спецодяг, що покладається по нормах, спецвзуття і підготувати індивідуальні захисні засоби (респіратор, захисні окуляри й ін.) у залежності від токсичних матеріалів.

Підготувати необхідний для роботи інструмент (щітки, шкребки, мішалки, лопати).

Інструмент повинен бути виготовлений з кольорового металу чи обмідненим, що не дає іскріння.

Оглянути місце роботи, забрати усе, що може перешкоджати при роботі. Переконатися в достатнім висвітленні робочого місця і наявності на робочому місці засобів пожежегасіння пінні вогнегасники, пісок, повстина й ін.). При недостатнім висвітленні робочого місця допускається застосовувати переносну лампу напругою не більш 12 В. с арматурою вибухобезпечного виконання. Перевірити справність приточно – витяжної вентиляції.

3. Вимоги безпеки під час роботи

Під час роботи зв’язаної з підготовкою суміші розчинників, готуванням складу лаків і фарб, а також розведенням їхніми розчинниками повинні виконуватися в спеціальному добре вентильованому приміщенні. Використання поступаючих лакофарбових і інших матеріалів виробляється тільки при наявності дозволу на їхнє застосування. Не допускається застосовувати барвники і розчинники невідомого складу, заміняти розчинники менш токсичні більш токсичними. Збереження і готування тертих фарб і грунтів, що містять свинцеві з’єднання, робити в спеціальному виділеному мисці, обладнаному витяжною вентиляцією, чи у витяжній шафі. Приміщення повинне повинне добре вентилюватися.

Розлив барвників у дрібну тару повинне виконуватися в місцях, обладнаних витяжною вентиляцією. Щоб уникнути забруднення підлоги лакофарбові матеріали варто переливати на металевих піддонах з бортами.

Перемішування і розведення лакофарбових матеріалів робити в металевих ємкостях (цебрах, бачках і т.п.) за допомогою мішалок.

Перебування сторонніх осіб, а також персоналу, безпосередньо не зайнятого роботою в фарбозаготовочному приміщенні не повинне допускатися.

Робочі розчини готувати в присутності майстра при працюючій місцевій витяжній вентиляції.

При готуванні розчинів користуватися індивідуальними засобами захисту.

Пролиті на підлогу лакофарбові матеріали негайно забрати сухими, добре вбираючими ганчірками чи дрантями. Велика кількість пролитих матеріалів засипати піском. Забруднені ганчірки, дрантя, пісок забрати в спеціально відведене місце.

Усі лакофарбові матеріали, що надходять на склади, і розріджувачі повинні мати сертифікати чи паспорти з обов’язковою вказівкою їхнього хімічного складу.

У місцях збереження лакофарбових матеріалів і їхніх розріджувачів на кожній бочці, бідоні повинні бути бирки чи наклейки з точним найменуванням чи позначенням цих матеріалів, тара для збереження чи перевезення розчинників повинна мати чіткий надпис незмивною фарбою “Вогненебезпечно”.

Тара повинна бути справною і щільно закриваться. Не допускати спільне збереження лакофарбових матеріалів з кислотами і лугами.

Операції по розливанню розчинників повинні проводити не менш двох чоловік. Працівники при цьому повинні працювати в засобах індивідуального захисту.

Не можна тримати відкритою порожню тару з-під розчинників, а також тару, наповнену ними.

Налив розчинників у ємкості повинні вироблятися самопроливом. Переливання розчинників цебрами за допомогою рота не повинне допускатися.

Не приймати їжу, не курити в приміщеннях для збереження лакофарбових матеріалів і розчинників.

Перед їжею і палінням у місцях спеціально відведених для цього обов’язково вимити руки й обличчя теплою водою з милом і прополоскати рот.

Особи, що працюють з барвниками і розчинниками, повинні знати, що у випадках нездужання, слабості, головних болях у період роботи і після її закінчення вони повинні негайно заявити про це майстру і звернутися в медпункт за наданням медичної допомоги.

При виникненні пожежі негайно повідомити диспетчеру, виключити приточно-витяжну вентиляцію і приступити до гасіння вогню місцевими засобами пожежегасіння до прибуття пожежної частини.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

По закінченні роботи упорядкувати робоче місце. Робочий інструмент і пристосування очистити і промити з дотриманням запобіжних заходів від залишків лакофарбових матеріалів. Інструмент і пристосування забрати у відведене для збереження чи місце здати в комору.

Упорядкувати спецодяг і засоби індивідуального захисту.

Повідомити майстру про всі неполадки, що малися, у роботі і про міри, прийнятих по їх усуненню.

По закінченні роботи вимити обличчя і руки теплою водою з милом і прополоскати рот, а працюючим з барвниками, що містять свинцеві з’єднання, почистити зуби. Після закінчення роботи прийняти душ.

5.   Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Для забезпечення пожежної безпеки місце провадження робіт повинне бути укомплектовано засобами пожежегасіння. У випадку виникнення пожежі чи вибуху приведшего  до пожежі, виконавчі роботи негайно повідомляють про це диспетчера, начальнику служби і вживають заходів до гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння.

Кожен виконавець роботи повинний уміти зробити першу долікарняну допомогу при удушенні природним газом, опіків, забитих місцях і пораненні. Перша допомога потерпілому повинна виявлятися під керівництвом однієї людини. Виклик лікаря чи доставка потерпілого в лікарню повинні бути негайними.

При отруєнні газом, що постраждав необхідно негайно вивезти з газованої зони, укласти

його і вжити заходів проти охолодження тіла, розстебнути одяг стісняючий подих. Якщо потерпілий у свідомості, дати випити міцного чаю чи кави і стежити чаю він не заснув. При припиненні подиху, робити штучне дихання до прибуття лікаря.

При опіках відкритим вогнем, обережно видалити обгорілий одяг, уражену частину тіла покрити стерилизированным матеріалом з пакета медичної аптечки, накласти зверху вати і покрити усе бинтом. Давати пити чай і каву.

При забитих місцях, забиту частину тіла необхідно щільно забинтувати, прикласти холод для запобігання внутрішніх крововиливів.

При пораненнях, у першу чергу, необхідно зупинити кровотечу і не допускати забруднення рани. На можна рану заливати водою. Края рани варто змазати йодом чи спиртом, і накласти на неї суху, стерильну пов’язку. При розтяганні і розриві зв’язувань, ушкодженому суглобу варто забезпечити спокій, накласти тугу пов’язку і прикладати холодний компрес.

При сонячному тепловому ударі постраждалого необхідно укласти в прохолодне місце, роздягнути, остудити тіло, обмахувати обличчя, змочувати голову і груди, обляпувати холодною водою. При необхідності роботи внутрішній подих.

При настанні непритомності (запамороченні, нудоті, стиснення в грудях, потемнінні в очах),

потерпілого треба укласти, опустити голову і підняти ноги, дати понюхати нашатирний спирт, дати випити холодної води. Холодних примочок і лід на голову не класти.

У випадку поразки електричним струмом, якщо потерпілий у свідомості, то йому необхідно забезпечити повний спокій до приходу лікаря. При необхідності – робити штучне дихання, безупинно, до досягнення позитивного результату чи появи безперечних ознак дійсної смерті (поява трупних плям чи трупного задубіння, висновок про смерть установлює лікар).

Штучне дихання варто робити тільки в тих випадках, якщо потерпілий дихає дуже погано, а також, якщо подих потерпілого поступово погіршується. Робити штучне дихання, після того як потерпілий почне дихати самостійно і рівномірно, не впливає, тому що в цьому випадку потерпілому може бути заподіяна тільки шкода.

Зовнішній (непрямий ) масаж серця необхідно робити в потерпілого при відсутності в нього пульсу з метою відновлення кровообігу.

Непрямий масаж серця необхідно проводити одночасно зі штучним диханням. При цьому повинний дотримуватися наступний порядок дій:

після 2 – 3 глибоких вдмухань у рот чи в ніс потерпілого (кожні 5 –6 сек.) робиться 15 – 20 натиснень на грудну клітку, а потім знову повторюється 2 – 3 глибоких удмухань.

При правильному проведенні штучного дихання і масажу серця в потерпілого з’являються наступні ознаки пожвавлення:

-          поліпшення кольору обличчя – рожевий відтінок;

-          поява самостійних дихальних рухів;

-          звуження зіниць.

РОЗРОБИВ: