Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні систем прибирання гною

Інструкція з охорони праці при обслуговуванні систем прибирання гною

Загальні вимоги безпеки

1. До обслуговування систем прибирання гною допускаються особи, що не мають медичних протипоказань, пройшли навчання, вступний та на робочому місці інструктажі по охороні праці і мають не нижче першої групи допуску по електробезпеці.

2. Після двох-трьох змін роботи під наглядом завідуючого фермою, якщо працюючий освоїв безпечні методи роботи, оформляється допуск його до самостійної роботи.

3. Працюючий повинен виконувати тільки ту роботу по якій пройшов інструктаж і на виконання якої дано завдання. Не можна перепоручати виконання своєї роботи іншим особам.

4. Необхідно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. Не до­пускати: знаходження на виробничій дільниці сторонніх осіб, особливо дітей, розпивання спиртних напоїв, роботи в етані алкогольного чи нарко­тичного сп'яніння.

5. При обслуговуванні систем прибирання гною можливі небезпечні і шкідливі виробничі фактори по відношенню до яких слід проявляти обе­режність: рухомі машини і механізми, рухомі елементи обладнання, небез­пека ураження електричним струмом, загазованість повітря, слизька підлога, протяги і т.д.

6. При виконанні робіт в приміщеннях де є хворі тварини, слід дотри­муватися ветеринарних вимог.

7. Працюючим, що не мають відповідної групи допуску, забороняється усувати несправності електрообладнання і електромережі. Виконання цих робіт повинен проводити тільки електротехнічний персонал.

8. Не допускається робота несправним інструментом.

9. Приводні, натяжні і передаточні механізми (в тому числі і вантаж натягу гноєтранспортерів) повинні бути захищені кожухами чи огород­жені. Робота на механізмах зі знятими кожухами не допускається.

10. Працюючі повинні знати і виконувати основні правила пожежної безпеки. Утримувати в чистоті робоче місце і приміщення, не захламлюва-ти проходи і проїзди, підходи до рубильників і вимикачів, знати розміщення і правила користування засобами сигналізації і пожежо- гасіння. Не допускати використання пожежного інвентаря для інших цілей.

11. При виявленні несправності обладнання, інструменту, порушення норм безпеки, пожежі, аварії, травмуванні працівників, негайно повідомити про це завідуючого фермою.

12. Слід знати і вміти приміняти методи надання долікарської допо­моги потерпілим.

13. Працюючі повинні дотримуватись правил особистої гігієни, утри­мувати в чистоті робоче місце, обладнання, шкаф для одягу і взуття.

14.За порушення вимог даної інструкції працюючі несуть відповідальність згідно законодавства.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Оглянути і підігнати спецодяг, щоб він був ретельно заправлений. Перевірити комплектність медаптечки і пожежного щита.

2.  Оглянути робоче місце. Перевірити справність інструменту, аварійної сигналізації. Слизьку підлогу посипати тирсою чи піском.

2.Перевірити наявність і справність заземлення неструмоведучих ме­талічних частин, наявність захисних кожухів. При виявленні недоліків усунути їх, а про ті, що не в змозі усунути, повідомити завідуючому фермою.

Скребкове і скреперне обладнання з електроприводом

1. Перевірити наявність і справність перехідних містків через гноєві канали огородження приямків.

3.Впевнившись, що в робочій зоні немає сторонніх предметів, людей і тварин, подати сигнал, включити обладнання і перевірити його роботу на холостому ходу.

Рейкові вагонетки

1.  Перевірити справність балок, опорних стовпів, міцність їх кріплення.

2. Впевнитись в справності замкового пристрою кузова і підйомника з перекидним кузовом.

3. Перевірити наявність і справність упорів на кінцях рейок підвісної дороги.

4.Перевірити роботу рейкових вагонеток на холостому ходу. 5. В темний час доби весь шлях руху вагонеток повинен бути добре освітлений.

Вимоги безпеки під час роботи

1. Не можна сідати, становитись, класти одяг та інші предмети на огородження і рухомі частини обладнання, вагонеток і т.д.

2. Трапи, підмостки, платформи утримувати сухими і чистими, в не­обхідних випадках посипати тирсою чи піском.

Скребкове і скреперне обладнання

1. При очищенні стійл берегтися удару тварин. Під час роботи транс­портера чи скрепера не можна переганяти тварин.

2. Не можна перевантажувати транспортер.

3. Не можна лишати включені транспортери і скрепери без нагляду, проводити натягування ланцюгів, ставати на рухомі ланцюги, проводити мащення і т.д.

Вимоги безпеки під час роботи рейкові вагонетки

1. Переміщення вагонетки вручну слід проводити штовхаючи від себе, при цьому стежити, щоб на шляху руху не було людей.

2. При розвантаженні вагонетки з перекидним кузовим слід ставати біля торця кузова.

3. Стежити за справністю замкового пристрою кузова і підйомника.

4. Не допускається: мивовільний рух вагонеток під укіс; перебування людей на вагонетці під час руху. Не можна завантажувати вагонетку зверх' її вантажопідйомності, вказаної в паспорті.

5. Забороняється експлуатувати підвісну дорогу з сильно зношеними підвісками, кріпленнями, котками, підйомниками, замковими пристроя­ми кузова, з погнутими рейками, розходженнями їх в місцях з'єднання.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. Аварійні роботи з приміненням газоелектрозварювання проводять по наряду-допуску з виконанням заходів пожежної безпеки і під керівництвом завідуючого фермою чи інженера по механізації тру­домістких процесів в тваринництві.

2.  При виникненні пожежі чи аварії негайно повідомити в ПСО, завідуючого фермою, подати сигнал тривоги і приступити до гасіння на­явними засобами.

3. При нещасному випадку потерпілому слід подати першу допомогу, при необхідності відправити в лікарню, про випадок повідомити завідуючому фермою і профкомітет.

Скребкове і скреперне електроприводне обладнання

1. При припиненні подачі електроенергії, аварії слід негайно виклю­чити обладнання і повідомити завідуючого фермою.

2. При виявленні обриву заземляючого провідника виключити облад­нання, викликати електромонтера і до виконання заземлення не включати в роботу.

3. Ремонт і технічне обслуговування транспортерів і скреперів прово­дити тільки після їх відключення і вжиття заходів, виключаючих мож­ливість їх мимовільного включення.

4.При обслуговуванні і ремонті похилого транспортера слід користу­ватися міцною і надійно закріпленою драбиною.

Вимоги безпеки по закінченні роботи

1. Виключити пускову апаратуру привода скребкового чи скреперного обладнання.

2.  Зупинити і загальмувати вагонетку, провести її фіксацію проти мимовільного відкочування.

3. Привести в порядок робоче місце, інструмент, інвентар.

4. Про недоліки, що мали місце підчас робти повідомити завідуючого фермою чи Інженера по механізації трудомістких процесів.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________

Головний спеціаліст                                                   ______________________________