Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з вимог безпеки при виконанні робіт у рослинництві

Інструкція з вимог безпеки при виконанні робіт у рослинництві

Загальні положення

Кожен працюючий зобов'язаний добросовісно виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, своєчасно приходити на роботу і точ­но виконувати розпорядження адміністрації, не допускати браку в роботі, суворо дотримуватись правил безпеки, виробничої санітарії і протипо­жежної безпеки, правильно використовувати спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, утримувати у чистоті робоче місце, територію.

1. За невиконання обов'язків і порушення трудової дисципліни згідно трудового законодавства, адміністрація має право притягувати працюю­чих до дисциплінарних стягнень.

2. Якщо на працюючого протягом року з дня накладення стягнення не накладувалось нове, то він вважається таким, що не підлягав дис­циплінарному стягненню.

3. Якщо працюючий виявлений на роботі в нетверезому стані в робо­чий час, навіть за кілька хвилин до кінця робочого дня, адміністрація має право весь день вважати прогулом.

4. Згідно трудового законодавства тривалість робочого тижня стано­вить 40 годин.

Адміністрації сільськогосподарських підприємств надано право за погодженням з профкомом у період напружених польових робіт (посів, догляд за посівами, заготівля кормів, збирання врожаю, підняття зябу і т.д.) в разі особливої виробничої необхідності збільшувати тривалість ро­бочого дня працівників рослинництва, до 10 годин з компенсацією перероб­леного часу в менш напружені періоди року. У зв'язку з цим, вводиться сумарний облік робочого часу. При неможливості скорочення тривалості робочого дня працюючим за, перероблений час можна надавати додаткові дні відпочинку.

Якщо працюючим не були надані дні відпочинку за перероблений час, проводиться оплата згідно з діючим законодавством.

5.Адміністрація повинна забезпечити працюючих спецодягом і спец-взуттям, засобами  індивідуального захисту, якщо це передбачено типови­ми галузевими нормами.

6.До виконання робіт допускаються особи віком 18 років. В окремих випадках до роботи (крім тяжких і шкідливих) можуть бути допущені особи віком до 18 років з скороченим робочим днем (до 16 років — 24

годинний робочий тиждень, з 16 до 18 років – 36 годинний робочий тиждень.

8. Забороняється залучати до робіт з тяжкими і шкідливими умовами праці, в нічний час і до понаднормових робіт вагітних жінок і тих, що мають дітей віком де трьох років. Забороняється посилати у відрядження і залучати до понаднормових робіт жінок що  мають дітей віком від трьох до 14 років  без їх згоди.

9. Граничні норми перенесення вантажів для жінок старших 18 років повинні бути не більше 10 КГ.

10 Для  підлітків віком до  16 років норми відповідно зменшуються  на 50% проти норм для підлітків 16-18 років.

Вимоги безпеки перед початком роботи

1.Перевірити справність і відповідність виконуваній роботі спецодягу, спецввзуття, засобів індивідуального захисту  наявність медаптечки.

2. Перевірити справність машин і механізмів, наявність захисних кожухів на небезпечних вузла, (карданні, ланцюгові, пасові та зубчасті передачі )  справність інструменту та пристосувань  для  очищення робочих органів.

Вимоги безпеки праці при виконанні робіт

1. Перевезення людей на роботу і з роботи проводиться автобусами або слеціально обладнаним транспортом. До виконання цієї роботи допуска­ються дисципліновані, не схильні до вживання спиртних  напоїв водії, що мають  стаж роботи не менше 3 років і відкриту категорію '"Д". Технічний стан цих транспортних засобів повинен перевірятись щоденно.

1.2 Кількість людей для перевезення повинна відповідати кількості обладнаних місць. Швидкість руху автомобіля не повинна перевищувати 60 км/год.

3. На кожному автомобілі, що перевозить людей, з їх числа повинен бути виділений старший, який на рівні   з водієм відповідає за безпеку перевезення,

4. Якщо разом з людьми перевозяться і засоби праці (вила, лопати, сапи і т.п.), то ріжучі частини їх повинні бути надійно обгорнуті і складені так, щоб не допустити травм.

5. Забороняється перевозити людей в кузові стоячи.

6. Автомобіль повинен бути обладнаний лавочками розміщеними на 15 см нижче краю борта, а задні лавочки повинні бути обладнані спинкою.

7. Забороняється перевозити людей в самоскидах і причепах.

8.  При користуванні гужовим транспортом слід перевірити його технічний стан, комплектність збруї. Вози повинні мати гальма.

9. При використанні  лякливих, норовистих коней їх слід загнуздувати і приміняти наочники.

10.  Для протруєння насіння і його посіву слід допускати осіб, що пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж.

11. Посівні та інші агрегати, де крім тракториста є інші працюючі, обладнують двобічною сигналізацією. Всі повинні бути проінструктовані, забезпечені спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

12.  При прополюванні рослин вручну забороняється класти сапку вверх лезом, що часто стає причиною травм.

13. Для відпочинку працюючих відводять спеціально позначені місця, щоб не допустити наїзд   машинами на відпочиваючих.

14.  Місця відпочинку слід обладнувати блискавозахистом. Під час грози не можна знаходитись на високому і відкритому місці, стояти під деревами

15. При розвантажувальних роботах з платформ споруджують стійкі настили. Роботи проводяться під керівництвом відповідальної особи. У нічний час місце вантажно-розвантажувальних робіт повинно, бути освітлене.

16. При використанні аміачної води чи зрідженого аміаку працюючих забезпечують окулярами і респіраторами з патронами марки КД або протигазами з коробкою марки КД.

7.  Біля місткостей з аміаком забороняється курити і приміняти вогонь. У разі потрапляння розчину аміаку в очі чи на шкіру, його слід змити водою, після чого звернутися до лікаря.

8. При виконанні  зчіпних (навісних) робіт допоміжний працівник повинен стояти збоку причіпної машини, подаючи команду трактористу, як під'їхати. Зчеплення проводиться після зупинки трактора. У момент під'їзду трактора не можна знаходитись між трактором і причіпною машиною.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1.  Очищення та усунення поломок механізмів слід проводити після виключення механізму і повної зупинки всіх рухомих частин. На машинах, де з місця запуску (включення в роботу) не видно робочих органів, перед проведенням очищення і т.д. слід вивісити плакат "НЕ ВКЛЮЧАТИ, ПРА­ЦЮЮТЬ ЛЮДИ". Перед пуском машин в роботу потрібно переконатись, що це нікому не загрожує і подати сигнал.

2. У разі отримання травми потрібно негайно зупинити машину (ме­ханізм), надати потерпілому першу допомогу, при необхідності, відправити його в лікарню, повідомити про випадок керівника виробничої дільниці. Місце нещасного випадку, якщо це не загрожує іншим працюю­чим, потрібно зберегти без змін до повного розслідування. При неможли­вості збереження, необхідно скласти детальну схему, зафіксувати на ній розміщення всіх предметів і потерпілого.

3. У разі нанесення травми в  області живота, а також при ураженні  електричним  струмом, потерпілому, навіть якщо він почуває себе добре, слід звернутися в лікарню.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після закінчення робити слід привести в порядок робоче місце. Якщо є якісь несправності механізмів, обладнання, інструментів і т.д., повідомити про них керівника виробничої дільниці.

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці (відповідальний

за охорону праці)                                                       ______________________________


 

Помощь специалисту