Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Інструкція з охорони праці для стропальника

Інструкція з охорони праці для стропальника


1 Загальні вимоги безпеки

1.1. Для в'язання і переміщення вантажів за допомогою кранів допускаються стропальники, яким виповнилося 18 років, навченими   по   спеціальній   програми   і   атестовані кваліфікаційною комісією, які мають посвідчення на право ведення цих робіт, пройшли медичний огляд, вступний, первинний на робочому місці інструктаж, стажування та допуск до самостійної роботи. Повторний інструктаж не рідше одного разу у 3 місяці.

1.2. Під час виконання робіт стропальник повинен мати при собі посвідчення і пред'являти   його на вимогу осіб, які здійснюють нагляд.

1.3. Повторна перевірка знань у стропальника проводиться кваліфікаційною комісією підприємства:

- періодична - не рідше одного разу на рік;

- при переході з одного підприємства на інше;

- по вимозі особи відповідальної по нагляду за краном;

при перерві в роботі по спеціальності більше 6 місяців.

1.4. Стропальник повинен знати і дотримуватися правил пожежної і вибухонебезпеки,   не палити і не розводити відкритого вогню у робочій зоні. Палити лише у відведених для цього  місцях. Під час вантаження , розвантаження дотримуватись заходів безпеки.

1.5. Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни і виробничої  санітарії, утримувати робоче місце, а також спецодяг і засоби у чистоті і порядку.

1.6. При виконанні вимог інструкції і порушення правил безпеки стропальник несе, в залежності від характеру порушення, дисциплінарну ,   адміністративну    або     кримінальну відповідальність.

1.7. Допущений до роботи стропальник повинен мати поняття про влаштування крану, який він обслуговує.   Знати його вантажопідйомність.   А також вміти визначити вантажопідйомність крану у залежності від вильоту стріли, положення додаткових опор і т.п., вміти підбирати необхідні для роботи строки ( по вантажопідйомності. Довжині і кутові залежності від маси і характеру переміщуваного вантажу. А також їх придатності до роботи і уміти вірно вести в'язання і підвішування вантажу на гак; знати послідовність обміну сигналами з машиністом крану, порядок складання вантажу і порядок безпечної роботи поблизу ліній електропередач.


2, Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи необхідно :

2.1. Отримати від майстра (бригадира) наряд на роботу, одягти спецодяг.

2.2. Підібрати вантажозахватні пристосування, які б відповідали масі та характеру вантажу, що буде підніматися. Стропи необхідно підібрати з урахування числа віток такої довжини, щоб кут між вітками не перевищував 90 градусів

2.3. Перевірити справність вантажозахватних пристосувань і наявність на них клейм з позначенням на них номера, дати випробування і вантажепідйомності, а також перевірити справність тари і наявність на ній напису про її призначення, номера, власної маси і граничної маси вантажу для транспортування для якої вона призначена.

2.4. Перевірити освітлення робочого міста, при недостатньому його освітлені доповісти про це особі, яка відповідає за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами.

2.5. Якщо зона обслуговування краном повністю не оглядається з кабіни  крановщика  і  затруднена  передача  сигналів стропальника, машиністові    крану необхідно  вимагати сигнальщика Із досвідчених стропальників і до його прибуття до роботи не приступати.


3. Вимоги безпеки під час роботи

Вимоги безпеки під час в'язання і зачіпки

3.1.В'язання і зачіпку вантажів необхідно вести в суровій відповідності до схем строповки вантажів. Строповку вантажів, які рідко підіймаються, на які не розроблено схем строповки, слід здійснювати під керівництвом особи, яка відповідає за безпечне ведення робіт по переміщенню вантажів.

3.2. Перед вязанням або зачіпкою вантажу перевірити його масу по маркІровці на вантажі або по списку вантажів. Якщо визначити масу вантажу таким способом неможливо, то про масу вантажу необхідно узнати в особи яка відповідає за безпеку переміщення вантажів краном.

3.3. Під час в'язання вантажу канати І ланцюги накладаються на його основний масив ( раму, каркас, корпус, станину) без вузлів, перекручень, петель, а під   ребра   вантажу підкладаються спеціальні підкладки, які запобігають пошкодженню строп. При цьому вантаж в'яжеться таким

чином, щоб під час переміщення виключалася можливість падіння окремих його частин ( дощок, колод, прутів, труб) і забезпечувалось стійке положення вантажу під час переміщення. Для цього строповку довгомірних труб слід проводити не менше, ніж у двох місцях.

3.4. Зачіпку залізобетонних, бетонних виробів, а також інших вантажів, які мають петлі, рами, цапфи необхідно вести за всі передбачені для піднімання  петлі, рами, цапфи. Не використані для піднімання вантажу багатокінцевого стропа закріпляють так, щоб під час переміщення вантажу краном виключалась можливість задівання цими кінцями предметів, розташованих на шляху руху.

3.5.    Під час піднімання вантажу кранами в'язання і зачіпку вантажу проводити під безпосереднім керівництвом особи, яка відповідає за безпеку робіт по переміщенню вантажів кранами.

3.6. Під час в'язання і зачіпки вантажу не проводити строповку вантажу, маса якого невідома, або  коли маса вантажу перевищує вантажопідйомність крану.

3.7. Не використовувати для в'язання і зачіпки вантажу штирі і ін., не проводити зачіпку піддонів з цеглою без огородження, за виключенням вантаження або розвантаження ( на землю) автомашин, зачіпку бетонних, залізобетонних виробів, які не

мають   маркіровки, а також зачіпку цих деталей за пошкоджені петлі.

3.8. Не проводити в'язання , зачіпку і підвішування вантажу на гак крану на віддалі ближчій ЗО м. від крайнього проводу лінії електропередачі без наряду - допуску і без присутності відповідальної особи.

3.9. Не поправляти вітки строп у зіві гаку або стропи на

піднімаємому вантажі ударами молотка або інших предметів.

Вимоги безпеки під час піднімання і переміщення вантажів:

З.10.Перед кожним підійманням і переміщуванням вантажу стропальник повинен особисто подати відповідний сигнал машиністові або сигнальникові. При цьому до подавання сигналу необхідно переконатися у присутності людей біля вантажу, в зоні його переміщення і складування, перевірити , чи немає на вантажі незакріплених деталей, інструменту, переконатися, що призначений для однімання вантаж ні чим не закріплений, не затиснутий, не завалений і не примерз до землі, що вантаж надійно прикріплений , при підійманні І переміщенні не може за що-небудь зачепитися, що встановлений машиністом виліт стріли відповідає масі вантажу, який піднімається.

3.11.Під час піднімання і переміщення вантажу слід попередньо подати сигнал крановщику для піднімання вантажу, маса якого близька до дозволеної вантажопідйомності крана, на висоту

200-300 мм. і перевірити при цьому правильність строповки, рівномірність потягування строп, устойчивість крану і дію гальм і тільки після цього подати сигнал про піднімання вантажу на потрібну висоту. При необхідності поправки строповки вантаж опустити.

3.12. Під час знімання вантажу з фундаментних болтів, стежити щоб піднімання велося з малою швидкістю, без перекосів, заїдань і горизонтального переміщення вантажу до повного зняття його з болтів.

3.13. Під час піднімання і переміщення вантажу не знаходиться під піднятим вантажем і не допускати знаходження під ним інших осіб. Не відтягувати вантаж під час його піднімання, переміщення і опускання. Не вести вантаження і розвантаження автомашин, якщо на них знаходяться люди.

3.14. Перед горизонтальним переміщенням вантажу необхідно переконатися, що вантаж підвищений не менше, ніж на 0,5 м вище предметів, які зустрічатимуться на шляху і супроводжувати вантаж при переміщенні.

3.15. Піднімання сипучих і дрібноштучних вантажів вести у спеціально предназначеній для цього тарі, але не вище встановленої норми.

3.16.Під.  час роботи крану поблизу лінії електропередачі для запобігання враження електрострумом, перед кожною операцією по підніманню і переміщенню вантажу необхідно переконатися, що стріла крану або канату не знаходяться на небезпечній відділі від проводів електролінії.

Вимоги безпеки під час опускання і складування вантажу.

3.17. Перед опусканням вантажу оглянути місце, на яке необхідно опустити вантаж і переконатися у неможливості падіння, перекидання або сповзання вантажу. У разі необхідності, на місце установки вантажу покласти міцні підкладки для зручності виймання строп із-під вантажу. Не слід встановлювати вантаж на тимчасові перекриття, труби, кабелі і інші місця, які не призначені для складання вантажу.

3.18. Складання вантажу необхідно вести рівномірно,без порушення встановлених для складування габаритів і без загромадження проходів і проїздів, щоб віддаль від виступаючих елементів поворотної частини стрілового крану до вантажу була не менше 1 м.


4.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. Виявивши будь-яку несправність крану, а також при появі небезпеки, яка може привести до аварії або нещасного випадку, слід негайно подати сигнал машиністу крану про припинення піднімання (переміщення) вантажу і повідомити йому про причину зупинки.

4.2 При аварії, нещасному випадкові негайно подати допомогу потерпілому і повідомити про те, що трапилося адміністрації.

4.3. Під час пожежі на крані або у робочій зоні крану негайно повідомити у пожежну частину і приступити до гасіння пожежі наявними в робочій зоні і на крані засобами пожежогасіння.

4.4. Якщо на крані нещасний випадок надати допомогу потерпілому:

- при враженні електрострумом - як можна швидше звільнити потерпілого від дії електроструму вимикачем, рубільником, знаттям запобіжників або іншими способами, дотримуючись при цьому правил електробезпеки. Винести потерпілого у безпечне місце, звільнити від одягу, який заважає диханню, зробити штучне дихання і закритий масаж сердця;

- при пораненні - зупинити кровотечу, змастити шкіру навколо місця йодом і накласти пов'язку;

- при ударі - накласти пов'язку і прикладати лід, сніг або змочувати холодною водою;

- при переломі аба вивиху - забезпечити кінцівці за допомогою накладання шин повну нерухомість і накласти повязку;

- при опіках - звільнити місце опіку від одягу і накласти пов'язку;

при попаданні сторонніх предметів у око - промити око струменем води, яку направляти від краю ока до середини. У всіх випадках визвати швидку допомогу або доставити потерпілого у лікувальний заклад.


5.Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1.  Прибрати,  оглянути  і  скласти  у  відведене  місце вантажозахоплюючі пристосування і тару.

5.2. Подати допомогу машиністові крану у приведенні крану у транспортне положення. А по прибутті на місце стоянки крану - в очищенні і приведенні його у порядок.

5.3. Зняти спецодяг, почистити його. Повісити у визначене для цього

місце.

Вимити руки І обличчя милом. Якщо є можливість прийняти душ.


Розробив

Погодив