Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Примеры документов Зразки інструкцій з охорони праці Інструкція з охорони праці для ліфтера

Інструкція з охорони праці для ліфтера

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ ЛІФТЕРА

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", ДНАОП 0.00-1.02-99 "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів".

1.3. За даною інструкцією ліфтер інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж) .

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує та ліфтера.

1.4. Власник повинен застрахувати ліфтера від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я ліфтера з вини власника, він (ліфтер) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції ліфтер несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До роботи ліфтером допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання по будові і безпечній експлуатації ліфтів, мають посвідчення на право керування ліфтом відповідного типу, пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.7. Повторна перевірка знань ліфтерів проводиться кваліфікаційною комісією підприємства (організації) не рідше одного разу на 12 місяців.

1.8. Позачергова перевірка знань проводиться:

1.8.1. При переході з одного підприємства (організації) на інше.

1.8.2. На вимогу інспектора Держнаглядохоронпраці або особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів.

1.8.3. При переведенні ліфтера на обслуговування ліфта іншої конструкції (наприклад, з електричного - на гідравлічний, з ліфта, що не має регульованого електропривода, - на ліфт з регульованим електроприводом тощо).

1.9. Ліфтери повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІ.

1.10. Допуск ліфтера до роботи оформляється наказом по підприємству (організації).

1.11. Перед допуском до роботи ліфтеру власник ліфта повинен вручити цю інструкцію.

1.12. Допущений до самостійної роботи ліфтер повинен:

1.12.1. Мати загальну уяву про будову обслуговуваних ліфтів.

1.12.2. Знати призначення приладів керування, розташованих у кабіні ліфта і на посадочній (завантажувальній) площадках, і вміти користуватись ними.

1.12.3. Знати призначення і розташування запобіжних пристроїв ліфта; замків дверей шахти, вимикачів дверей шахти і кабіни, вимикачів завантаження та перевантаження кабіни, кінцевих вимикачів, обмежувача швидкості і уловлювачів.

1.12.4. Знати призначення і вміти користуватись світловою та звуковою сигналізацією і двостороннім переговорним зв'язком.

1.12.5. Вміти оглянути ліфт і перевірити справність затворів дверей шахти, вимикачів дверей шахти і кабіни, вимикачів завантаження та перевантаження кабіни, світлової та звукової сигналізації і двостороннього переговорного зв'язку.

1.12.6. Знати правила користування ліфтом.

1.12.7. Вміти включати і виключати ліфт.

1.12.8. Знати способи безпечної евакуації пасажирів з кабіни, що зупинилась.

1.12.9. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.12.10. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.12.11. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.13. Ліфтеру забороняється:

1.13.1. Допускати вхід у машинне, блочне приміщення сторонніх осіб, а також залишати ці приміщення незамкнутими на замок.

1.13.2. Зберігати предмети, які не мають відношення до обслуговування ліфтів, у машинному та блочному приміщеннях.

1.13.3. Входити на дах кабіни.

1.13.4. Здійснювати пуск кабіни від будь-яких апаратів, не встановлених на панелі керування.

1.13.5. Здійснювати пуск кабіни з посадочної (завантажувальної) площадки крізь відкриті двері шахти і кабіни.

1.13.6. Самостійно усувати будь-які несправності або пошкодження на ліфті.

1.13.7. Залишати робоче місце, крім випадків, зв'язаних з обслуговуванням ліфтів.

1.14. При обслуговуванні ліфта на людину можуть діяти такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

1.14.1. Рухомі частини ліфта.

1.14.2. Відсутність або недостатність природного освітлення.

1.14.3. Підвищена або понижена температура повітря робочої зони.

1.14.4. Підвищена швидкість руху повітря.

1.14.5. Монотонність праці.

1.15. Ліфтер забезпечується спецодягом або фірмовим одягом згідно з колективним договором (угодою).

1.16. Керування вантажним ліфтом з внутрішнім управлінням, що встановлений в приміщені підприємства, за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці дозволяється доручати іншим робітникам підприємства. До цих робітників мають висуватися такі самі вимоги, що і до ліфтерів (навчання, атестація, інструктажі, медичні огляди, періодична перевірка знань тощо).

1.17. Управління пасажирським, вантажним ліфтами самостійного користування здійснюється особами, які користуються цими ліфтами.

1.18. Керування вантажним ліфтом із зовнішнім управлінням та вантажним малим ліфтом, що обладнаний постами управління більше, ніж на одній вантажній площадці, а також вантажним ліфтом із змішаним управлінням, обладнаним пристроєм для перемикання управління, за винятком вантажного ліфта самостійного користування, здійснюється особами, які користуються цими ліфтами та які пройшли відповідний інструктаж та перевірку навиків з керування ліфтом.

1.19. Правила користування ліфтом повинні мати короткі відомості про порядок користування ліфтом з урахуванням його типу й призначення.

Правила користування пасажирським ліфтом самостійного користування, установленого в житловому будинку, повинні передбачати заборону користування ліфтом дітей дошкільного віку без супроводу дорослих, а також порядок перевезення немовлят в дитячих колясках.

В правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім управлінням і вантажним ліфтом самостійного користування повинна бути передбачена заборона одночасного транспортування пасажира і вантажу.

В правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім управлінням повинна бути передбачена заборона транспортування людей.

1.20. Правила користування ліфтом повинні бути вивішені:

1.20.1. На основній посадочній (завантажувальній) площадці - при змішаному управлінні.

1.20.2. В кабіні - при внутрішньому управлінні.

1.20.3. Біля кожного поста управління - при зовнішньому управлінні.

1.21. На основній посадочній (завантажувальній) площадці повинна бути вивішена табличка з зазначенням:

1.21.1. Найменування ліфта (за призначенням).

1.21.2. Вантажопідйомності (з зазначенням допустимого числа пасажирів).

1.21.3. Реєстраційного номеру.

1.21.4. Номерів телефонів для зв'язку з обслуговуючим персоналом або з аварійною службою.

У ліфта самостійного користування в табличці також повинно бути вказано місце знаходження обслуговуючого персоналу.

На всіх дверях шахти ліфта з зовнішнім управлінням повинні бути зроблені написи про вантажопідйомність ліфта і про заборону транспортування людей.

1.22. Користування ліфтом, у якого закінчився зазначений в паспорті строк служби, не дозволяється.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Ознайомитися із записами в журналі про технічний стан ліфта.

2.2. Увімкнути головний рубильник та замкнути двері машинного приміщення.

2.3. Перевірити:

2.3.1. Справність освітлення шахти, кабіни і площадок всіх поверхів, на яких зупиняється кабіна під час роботи ліфта.

2.3.2. Стан загорожі шахти та кабіни.

2.3.3. Справність автоматичних замків дверей шахти, дверних і підпідлогових контактів, якщо ця перевірка не покладена на електромеханіка ліфтів.

2.3.4. Справність світлової та звукової сигналізації.

2.3.5. Наявність правил користування ліфтом.

2.3.6. Перевірити точність зупинки кабіни на поверхах.

2.3.7. Перевірити справність дії кнопки «Стоп», світлового сигналу «Зайнято», звукової сигналізації, двостороннього переговорного зв'язку і сигналів на диспетчерському пульті.

2.3.8. Перевірити наявність «Правил користування ліфтом», попереджувальних і вказівних написів.

2.3.9. Зробити запис у журналі прийому-здачі змін про результати перевірки і розписатися за прийом зміни.

2.4. При перевірці справності вимикачів дверей шахти і кабіни слід переконатися в тому, що при натисканні будь-якої кнопки для пуску ліфта при будь-якій відчиненій двері на поверсі кабіна залишиться нерухомою.

Ця перевірка у ліфтах з внутрішнім управлінням робиться з кабіни. В ліфтах з зовнішнім управлінням справність дверних вимикачів мають перевіряти два ліфтери, один з яких знаходиться біля апарату управління, а другий - коло дверей, вимикачі яких перевіряють.

При перевірці вимикачів дверей кабіни двері шахти мають бути зачинені. Справність вимикача кожної стулки дверей контролюють по черзі. Для цього залишають відкритою стулку, вимикач якої перевіряють, та роблять пробний пуск ліфта.

Вимикачі кожних дверей шахти перевіряють таким самим чином, але двері кабіни при цьому мають бути зачинені.

2.5. Під час перевірки дверних замків шахти необхідно переконатися в тому, що коли кабіна знаходиться вище або нижче рівня поверхової площадки або відсутня на даному поверсі, двері шахти не відкриваються. Щоб визначити несправність замків кабіни, її слід встановити так, щоб підлога кабіни була нижче або вище рівня підлоги поверхової площадки не менше, ніж на 20мм.

Для визначення справності автоматичних замків дверей шахти в пасажирському ліфті слід, знаходячись в кабіні, відвести засув неавтоматичного замка та спробувати відкрити двері. Для перевірки справності дії неавтоматичних замків в цих ліфтах необхідно зовні шахти спробувати відімкнути замок ключем або ручкою.

Дію замків у вантажних ліфтах з ліфтером перевіряють з кабіни, а у вантажних ліфтах без ліфтера та у малих вантажних - зовні шахти, відмикаючи замок поворотом ключа або ручки.

Справність дії замків слід перевіряти на всіх поверхах, які обслуговуються ліфтом.

2.6. Під час перевірки вимикачів завантаження та перевантаження кабіни слід переконатися в тому, що кабіна не може бути викликана, якщо в ній знаходиться пасажир.

Справність дії вимикачів завантаження мають перевіряти два ліфтери: один з них, знаходячись у кабіні, піднімається на півповерха вище рівня посадочної (завантажувальної) площадки, а другий викликає кабіну шляхом натиснення на кнопку виклику або ключем.

2.7. При перевірці дії сигналізації пасажирських ліфтів належить переконатися, що сигнальна лампа “ЗАЙНЯТО” ввімкнена, коли двері шахти відкриті, а також коли при закритих дверях шахти в кабіні знаходиться пасажир. У вантажних ліфтах без ліфтера, а також в малих вантажних ліфтах сигнальна лампа “ЗАЙНЯТО” повинна вмикатися при відкриванні дверей шахти та залишатися увімкненою доти, доки ці двері не будуть закриті.

2.8. Результати огляду ліфта мають бути занесені до журналу.

2.9. У випадку виявлення несправностей при огляді і перевірці ліфта ліфтер повинен знеструмити ліфт, вивісити на всіх дверях шахти, які можуть бути відкриті з посадочної (завантажувальної) площадок самими пасажирами, плакати «Ліфт не працює» і повідомити адміністрацію або електромеханіка про виявлені несправності.

Ліфтеру ні в якому разі не дозволяється самостійно усувати несправності ліфта.

2.10. Пуск в роботу ліфта після усунення несправностей ліфтер може робити тільки з дозволу електромеханіка ліфтів, який усував несправність.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Ліфтер пасажирського ліфта під час роботи повинен:

3.1.1. Постійно знаходиться біля ліфта на тому поверсі, де проводиться посадка пасажирів, що входять в будинок, якщо не вимагається їх супроводжувати, і стежити за виконанням пасажирами «Правил користування ліфтом».

3.1.2. Не допускати перевантаження ліфта.

3. 1.3. Супроводжувати пасажирів на їх прохання.

3.1.4. Не викликати кабіну, а також не допускати натискання на кнопку виклику пасажирами, якщо горить лампа “ЗАЙНЯТО”.

3.1.5. Закривати двері шахти, не закриті пасажирами.

3.1.6. При випадковій зупинці кабіни між поверхами запропонувати пасажирам прикрити щільно двері кабіни і потім знову натиснути кнопку потрібного поверху; якщо кабіна продовжує залишатися нерухомою - вимагати, щоб пасажири не починали самостійних спроб вийти з кабіни, після чого знеструмити ліфт та викликати електромеханіка ліфтів.

3.2. Ліфтер пасажирського ліфта повинен постійно супроводжувати пасажирів та не допускати перевантаження ліфта.

3.2.1. Не допускати одночасного перевезення вантажів і людей, крім супроводжуючих вантаж.

3.2.2. Не допускати до керування ліфтом сторонніх осіб.

3.2.3. На ліфтах, кабіни яких обладнані розсувними решітчастими дверми, стежити, щоб люди, які знаходяться у кабіні, не підходили до дверей і не тримались за них руками.

3.3. Під час роботи вантажного ліфта необхідно виконувати такі вимоги:

3.3.1. Ліфтер повинен не допускати перевантаження кабіни понад встановлене граничне навантаження; якщо ліфтер не впевнені, що маса вантажу не перевищує граничне навантаження, вони зобов'язані отримати дозвіл адміністрації на перевезення такого вантажу.

3.3.2. У ліфтах із зовнішнім управлінням ліфтер повинен не допускати проїзд будь-кого в кабіні ліфта; про всі помічені випадки проїзду людей повідомити адміністрацію; пуск кабіни такого ліфта робити тільки за звуковим або світловим сигналом, який підтверджує можливість пуску.

3.3.3. Ліфтер повинен стежити, щоб при виклику кабіни з поверхів ніхто не смикав за ручки шахтних дверей та не стукав в двері; про всі порушення ліфтер має негайно повідомити адміністрацію.

3.3.4. При наявності в кабіні заґратованих розсувних дверей ліфтер повинен стежити, щоб люди, які знаходяться в кабіні, не підходили до дверей та не трималися за них руками.

3.3.5. При перевезенні вантажу в кабіні можуть знаходитися, крім ліфтера, тільки особи, які супроводжують вантаж.

Одночасне перевезення вантажу та пасажирів не дозволяється.

3.4. Ліфтер ліфта з важільним управлінням повинен:

3.4.1. Зупиняти кабіну з таким розрахунком, щоб відстань між рівнями підлоги кабіни та посадочної (завантажувальної) площадки не перевищувала 50 мм, а у ліфтах, кабіна яких навантажується візками, – 15 мм.

3.4.2. Під час руху кабіни не переводити важіль з одного положення в інше до повної зупинки кабіни.

3.4.3. Заявити електромеханіку ліфтів про несправність важільного апарату, якщо рукоятка після знімання з неї руки автоматично не вертається у нульове (середнє) положення.

3.5. Ліфтер повинен своєчасно заміняти перегорілі лампи в кабіні ліфта новими; якщо нова лампа не загорається, слід заборонити користуватися ліфтом і викликати електромеханіка ліфтів.

3.6. Машинне та блочне приміщення, приміщення для розміщення лебідки та блоків вантажного малого ліфта, а також шафи для розміщення обладнання при відсутності машинного відділення повинні бути закриті, а підходи до дверей цих приміщень та шаф - вільними.

3.7. Протягом зміни ліфтеру не дозволяється залишати своє робоче місце; можна залишати його тільки в установлені перерви. При цьому ліфт має бути знеструмлений.

3.8. Ліфтеру забороняється:

3.8.1. Залишати без нагляду ввімкнений ліфт.

3.8.2. Спускатися у приямок та вилазити на дах кабіни, а також зберігати на даху кабіни будь-які речі.

3.8.3. Пускати ліфт з посадочної (завантажувальної) площадки через відкриті двері шахти та кабіни.

3.8.4. Залишати незамкненими двері машинного приміщення.

3.8.5. Зберігати предмети, що не мають відношення до експлуатації ліфта, в шахті, машинному та блочному приміщеннях.

3.9. Ліфтер повинен:

3.9.1. При випадковій зупинці кабіни між поверхами попередити пасажирів, щоб вони не вживали ніяких заходів до самостійного виходу з кабіни; виключити ліфт і повідомити електромеханіка або аварійну службу організації, яка обслуговує ліфт; ліфтеру в цьому випадку необхідно викликати електромеханіка. Якщо вказаний персонал знаходиться у штаті спеціалізованої організації, він може самостійно вжити заходів до евакуації пасажирів у порядку, встановленому цією організацією.

3.9.2. При виявленні під час зміни будь-яких несправностей ліфта виключити ліфт, вивісити плакат «Ліфт не працює» і повідомити про несправності електромеханіка або аварійну службу.

3.9.3. При аварії або нещасному випадку негайно виключити ліфт, повідомити про це власника ліфта, електромеханіка або аварійну службу і вжити заходів для збереження обставин аварії або нещасного випадку, якщо це не загрожує безпеці життя і здоров'ю інших пасажирів.

3.9.4. Тримати у чистоті кабіну ліфта.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи ліфта ліфтер повинен:

4.1.1. Опустити кабіну на рівень площадки того поверху, з якого він входить в кабіну на початку роботи або з якого керує ліфтом.

4.1.2. Переконатися, що кабіна порожня (залишати кабіну завантаженою після закінчення роботи не дозволяється).

4.1.3. Вимкнути світло в кабіні, якщо немає автоматичного вимикача.

4.1.4. У випадках, коли неавтоматичний замок дверей шахти, проти якого залишена кабіна, відмикається ручкою, замкнути замком шахтні двері.

4.1.5. Вимкнути головний рубильник або автомат та світло в машинному відділенні.

4.1.6. Замкнути машинне відділення і здати в установленому порядку ключі.

4.2. Якщо ліфт продовжує працювати, зробити у журналі прийому-здачі змін запис про всі зауваження щодо роботи ліфта протягом зміни, розписатися про здачу зміни і передати ключі від приміщень ліфта наступній зміні.

4.3. Якщо наступна зміна не працює, поставити кабіну на основному посадочному поверсі, заперти розпашні двері спеціальним замком, виключити ліфт і зробити необхідні записи у журналі прийому-здачі змін.

4.4. Вимити руки та обличчя теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.5. Про всі недоліки, які мали місце в роботі, повідомити керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. При випадковій зупинці кабіни між поверхами через несправність ліфта ліфтер повинен дати аварійний сигнал і чекати приходу електромеханіка ліфтів.

5.2. Ліфтер зобов'язаний припинити користування ліфтом, знеструмити його і повідомити про це адміністрацію або електромеханіка ліфтів при таких несправностях:

5.2.1. Якщо помічено, що кабіна починає рухатися при пуску ліфта з відкритими дверми шахти, а при наявності в кабіні людей - з відкритими дверми шахти чи кабіни.

5.2.2. Перегоріла сигнальна лампочка.

5.2.3. В ліфтах з рухомою підлогою сигнальна лампа гасне при наявності в кабіні пасажирів, а також при виході з кабіни всіх пасажирів при незакритих дверях шахти.

5.2.4. Двері шахти відкриваються зовні при відсутності кабіни на даному поверсі.

5.2.5. Помічені випадки довільного руху кабіни.

5.2.6. Якщо кабіна замість того, щоб їхати догори, їде донизу, або навпаки.

5.2.7. Кабіна (при кнопковому управлінні) автоматично не зупиняється на тому поверсі, на який вона була направлена.

5.2.8. Кабіна при важільному управлінні автоматично не зупиняється на крайніх поверхах.

5.2.9. При виявленні запаху гарі, диму або вогню з електродвигунів або пускорегулюючої апаратури та пристроїв, загорянні електропроводки.

5.2.10. При різкому перегріванні електродвигуна, підшипників.

5.2.11. При значному зниженні числа обертів вала електродвигуна, що супроводжується різким нагріванням його корпусу.

5.2.12. Іскрінні в електродвигуні та електрообладнанні.

5.2.13. При роботі електродвигуна на двох фазах (двигун гуде).

5.2.14. При обриві заземлюючого проводу.

5.2.15. При припиненні подавання електроенергії.

5.2.16. При виявленні несправностей в системі зупинки двигуна, гальмової системи, сигналізації та блокувань безпеки.

5.2.17. При поломці будь-якого механізму, виявленні незвичайних для даної машини шуму або вібрації.

5.2.18. При травмуванні обслуговуючого персоналу.

5.2.19. При наявності ознак поганого стану електричної ізоляції проводки або електричної апаратури ліфта («б'є струмом» при дотику до металевих частин ліфта, відчувається запах паленої ізоляції).

5.2.20. Несправна кнопка “СТОП”.

5.2.21. Помічені будь-які інші несправності ліфта: незвичайний шум, стук, скрип, ривки або поштовхи під час руху кабіни, обрив каната, вихід противаги з направляючих, неточність зупинки кабіни навколо посадочних (завантажувальних) площадок, а також при несправності загорожі шахти або її освітлення тощо.

5.3. Якщо вищезгадані причини призвели до нещасного випадку, то потерпілому необхідно надати першу медичну допомогу; при необхідності викликати “швидку медичну допомогу”.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

За відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозріванні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.5. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння підручними засобами пожежегасіння.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

________________________  ________________  _________________

(посада керівника підрозділу    (особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт                      ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)

Головний технолог                ______________  _______________

(особистий підпис)   (прізвище, ініціали)


 

Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или авторизируйтесь пожалуйста на сайте.