Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Вимоги безпеки пожежно-рятувального особового складу під час проведення пожежно-технічних обстежень об`єктів

Вимоги безпеки пожежно-рятувального особового складу під час проведення пожежно-технічних обстежень об`єктів

При    обстеженні об`єкта інспектор ДПН повинен виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку об’єкту, які відносяться до питань охорони праці для даного виду робіт.При обстеженні об`єкта   інспектор ДПН повинен додержуватись вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

При пересуванні по території підприємства необхідно дотримуватись таких правил:

- бути уважним, прислуховуватись до гудків і сигналів;

- користуватися при пересуванні по території тільки встановленими проходами;

-переходити залізничні колії тільки у спеціально встановлених для цього місцях, не ходити по них, не переходити залізничну колію попереду потягу, який рухається по між близько стоячими розчіпленими вагонами, під вагонами, через буфери;

- рухатись за встановленими схемами руху  по території об`єкту;

- не  зупинятися і не розмовляти на дорогах, де є рух транспорту.

Всі ями, канави, колодязі, які є на території підприємства, необхідно переходити тільки по спеціально обладнаних для цього містках з перилами.

Не знаходитись,  не рухатися під рухомими канатами, під піднятим вантажем, коло електричних кабелів з пошкодженою ізоляцією, коло будівель і споруд, де проводиться ремонт або можливе падіння нависаючого льоду і снігу.

При находженні в виробничих приміщеннях забороняється:

- наближатись ближче допустимих (безпечних) відстаней до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебуває під напругою;

- наближатись ближче допустимих (безпечних) відстаней до небезпечних зон машин, механізмів, приладів;

- порушувати встановлені схеми руху працівників по території цеху, дільниці;

При проведенні пожежно-технічного обстеження (далі – ПТО):

- спеціальних виробництв, лабораторій, науково-дослідних інститутів  і т.п, в яких мають місце перевищення допустимих рівнів теплового випромінювання, шуму, вібрації, а також застосовуються (чи зберігаються) радіоактивні, вибухові речовини, токсичні гази і пари,      використовується вибухонебезпечне обладнання, посудини, що працюють під високим тиском, легкозаймисті і горючі рідини, а також ведуться роботи, які особливо небезпечні для здоров`я людини, необхідно дотримуватись усіх застережених заходів, що викладенні у правилах, інструкціях, положеннях та інших документах з безпеки праці, які розробленні для цих підприємств і виробництв;

- об`єктів, що мають небезпечні виробництва, на будівельних майданчиках і т.п. слід застосовувати засоби індивідуального захисту, що передбаченні відповідними інструкціями з безпеки праці на цих об`єктах (виробництвах);

- тваринницьких  комплексів, цирків, зоопарків і т.п. потрібно дотримуватись особливої обережності при наявності поблизу великої рогатої худоби, коней, хижих звірів і т.п.;

- висотних споруд і будівель не можна підходити до краю покрівлі, перекриттів, майданчиків, де відсутня огорожа. Слід використовувати в необхідних випадках рятувальні мотузки, дотримуватись обережності  під час пересування поблизу технологічних та інших отворів;

- у лікувально-оздоровчих закладах необхідно отримати від адміністрації потрібну інформацію про правила поведінки і виконувати їх. Дотримуватись особливої обережності при зустрічі з особами, у яких розладнана психіка, а також з інфекційними хворими. Проводити обстеження тільки в супроводі адміністрації і медичного персоналу закладу.

Припинення експлуатації об’єктів, відключення агрегату,   технологічного   апарата чи установки здійснюється тільки в присутності  спеціалістів   виробництва (адміністрації об’єкта) після вжиття ними необхідних   заходів  щодо запобігання вибуху, обвалюванню чи іншій аварійній  ситуацій   що можуть виникнути після зупинки чи відключення обладнання.

При обстеженні складів зі зберіганням матеріалів в штабелях забороняється:пересуватися близько біля штабелів та між ними (крім позначених проходів); знаходиться під вантажем , який не закріплений і висить на тросах;

знаходиться біля штабелів з кругляками дерев з бокових сторін;

При обстеженні складів зберігання ЛЗР та ГР забороняється:

- носити взуття, яке при ходьбі утворює іскру;

- палити в невстановлених наказом по об’єкту місцях;

- працювати інструментом, який утворює іскру.

- у резервуарних парках  заходити за  обвалування, яке перешкоджує розтіканню рідини у разі аварії;

- під час зливання та наповнення, подавання залізничних цистерн переходити залізничні колії в необладнаних  місцях;

- проводити зливо-наливні роботи з ЛЗР з неприєднаним і встановленим заземленням;

- заходити у підземні сховища з непрацюючою  вентиляцією;

- проводити обстеження резервуарів, що мають перекоси, тріщини, а також несправні контрольні прилади;

- обстеження місць зберігання ЛЗР та ГР під час грози;

- перелазити через складені штабелем   матеріали;

- знаходитися біля пошкоджених бочок, бочок без пробок;

- перевіряти електричне обладнання з непідключеним заземленням;

При обстеженні складів зберігання балонів  забороняється:

- доторкатися до балонів з киснем, жирними матеріалами;

- обстеження складів в яких виявлено витікання газу;

- при зберіганні балонів у штабелях торкатися прокладок, котрі запобігають розкочуванню  балонів та стисканню їх між собою;

- проводити обстеження приміщень з непрацюючою вентиляцією та непрацюючими приладами контролю концентрації газів у приміщенні;

- проводити обстеження складів балонів з горючими газами у взутті, підбитому металевими цвяхами або підковами, що утворюють іскру;

- перевіряти електричне обладнання  з непідключеним заземленням;

При обстеженні складів з  хімічно- небезпечними речовинами:

- перед обстеженням вивчити пожежну небезпеку складів, правила безпечного  зберігання    і особливості хімічних речовин та  реактивів.

- не допускати розгерметизації тари з кислотами та іншими їдкими речовинами.

Забороняється:

- входити у вогкому(вологому) одязі та взутті до складських  приміщень де зберігаються лужні метали та інші речовини, що вступають у реакцію з водою;

- перевіряти склади з непрацюючою  вентиляцією, та  приладами     контролю концентрації шкідливих речовин повітря;

При обстеженні автозаправочних станцій забороняється:

- перевіряти в одязі та взутті, облитих бензином;

- у взутті, підбитому металевими цвяхами або підковами, що утворюють іскри;

- перевіряти під час грози;

- перевіряти електричне обладнання з непідключеним заземленням;

При обстеженні об`єктів, де використовуються радіоактивні речовини:

- під час перевірки додержуватись інструкції підприємства;

- вивчити перелік радіоактивних речовин із зазначенням їх активності; можливість і умови проведення тих чи інших робіт з гасіння пожеж, евакуації та ін.;

- ознайомитися з засобами забезпечення дозиметричного контролю;

- ознайомитися с заходами і порядком захисту особового складу від можливого радіаційного ураження;

- ознайомитися з допустимим часом перебування в приміщеннях з радіоактивними речовинами за нормальних умов і з урахуванням можливих змін рівня радіації у разі пожежі чи аварії;

- ознайомитися з порядком і засобами санітарної обробки та дезактивації;

- приступати до ПТО після отримання інструктажу з боку адміністрації;

- після ПТО  пройти вихідний дозиметричний контроль.

При обстеженні енергетичних об`єктів:

- до проведення ПТО допускається особовий склад, який пройшов підготовку,    має відповідну групу допуску і отримав інструктаж від адміністрації об`єкта з записом у відповідному журналі.

- інспектор, який проводить ПТО повинен знати чинні загальні правила експлуатації електроустановок , посадові та експлуатаційні інструкції.

При проведенні ПТО забороняється:

- перевіряти енергоустановки під напругою;

- включати та виключати енергоустановки;

- заходити в приміщення силових установок, які під напругою;

- перевіряти енергоустановки, які не заземленні.