Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Безпечна організація робіт пожежно-рятувального особового складу при гасінні пожеж (ліквідації аварій)

Безпечна організація робіт пожежно-рятувального особового складу при гасінні пожеж (ліквідації аварій)

На пожежі  (під  час аварії,  стихійного лиха) в непридатному для дихання середовищі  особовий  склад пожежної охорони має  виконувати роботи в ізолюючих  протигазах  з дотримуванням вимог безпеки, установлених "Настанови по ГДЗС".

При недостатній   видимості   слід  застосовувати   додаткове освітлення.

У приміщенні  (на  ділянках),  де  застосовуються  чи  можуть виділятися (при гасінні пожеж чи  ліквідації  аварій)  сильнодіючі отруйні  речовини,  робота особового  складу здійснюється тільки в спеціальних захисних комплектах  типу  Л-1, ізолюючих (фільтруючих, що  застосовуються  для  робітників  і  службовців  даного об'єкта) протигазах і спеціальному гумовому взутті.  Для  зниження  концентрації  пари  газів  необхідно зрошувати  об'єм  приміщень (ділянок) розпиленою водою.  Груповий захист,  що  складається  з  особового складу і техніки,  що застосовується  на ділянках сильної теплової радіації,  забезпечується  водяними  завісами (екранами), які створюються  за  допомогою  розпилювачів турбінного (НТР) чи віяльного (РВ-12) типів, а індивідуальна - стволами-розпилювачами.

Під час гасіння пожеж  (ліквідації  аварій і т.ін.) кожен працюючий зобов'язаний слідкувати  за змінами обстановки,  поведінкою будівельних  конструкцій,  станом  технологічного обладнання і,  у випадку виникнення небезпеки,  негайно  попередити усіх  працюючих на небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі.

Забороняється при гасінні пожежі  використовувати вантажні та пасажирські ліфти для підіймання особового  складу,  пожежно технічного озброєння і устаткування.

При визначенні  позицій  стволів керівник гасіння пожежі (КГП) передбачає зрошування  ствольщиків і вказує рубежі, куди відводити особовий склад на випадок  створення вихорів нагрітого повітря або вогневих смерчів.

При роботі на висоті  слід  застосовувати страхуючи засоби, що виключають можливість падіння осіб, які працюють.

При цьому:

а) робота  на  драбині з стволом (ножицями та ін.) дозволяється тільки після закріплення пожежника карабіном;

б) для роботи  зі  стволом має бути виділено не менше двох чоловік;

в) забороняється  залишати ствол без  нагляду,  навіть  після подачі  води,  а  також  знаходження  особового  складу на крівлі,  що покрилася кригою,  поряд  з покриттями, що провисли, а також на ділянках перекриття  з  ознаками горіння;

г) забороняється одягати лямку ствола на плече.

У зимовий час,  рухаючись  по даху,  необхідно утримуватись за гребінь даху (верхню частину даху) та інші стійкі предмети.

Зимою КГП  і весь керівний  та  начальницький склад має забезпечити безпечні умови  праці  працюючих  на  морозі:  організувати своєчасну зміну людей,  надання  медичної  допомоги; на довготривалих пожежах організовувати гаряче харчування і зміну спецодягу.

Щоб уникнути створення  вибухонебезпечних  концентрацій,  усередині будівлі не  допускається  гасіння полум'я газів,  що горять, або пари горючих  і  легкозаймистих рідин,  що виходять (витікають) під   тиском  з  апаратури   і  трубопроводів,  без  узгодження  з адміністрацією об'єкта. У  необхідних  випадках і при безпосередньому контролі зі сторони  адміністрації  приймаються заходи для припинення витікання газів і  пари  (зачиняються  засувки  на  лініях живлення,  випускається  газ  на  факел і т.ін.) та забезпечується охолодження виробничого обладнання  і конструкцій будівель,  які є в  зоні дії полум'я.  Особи,  які  беруть  участь у гасінні пожежі, зобов'язані знати види  і типи  речовин  та  матеріалів,  під  час гасіння яких  небезпечно  застосовувати воду чи інші вогнегасні речовини (див. Правила безпеки праці... ).

При зміні  положення  пожежної  драбини  необхідно попередити  про це тих осіб,  які піднялися  по ній, для  роботи на висоті, пожежників, показати нове місце її розміщення чи інші шляхи спуску.