Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Дії пожежно-рятувального особового складу при проведенні розвідки пожежі (аварії)

Дії пожежно-рятувального особового складу при проведенні розвідки пожежі (аварії)

При проведенні розвідки на пожежі, аварії має бути встановлено:

- наявність загрози людям, їх місце знаходження, шляхи  та засоби рятування;

- вид палаючих матеріалів, місце і розмір  пожежі,  шляхи розповсюдження полум'я;

- можливі шляхи напрямків введення сил та засобів;

- небезпека  вибуху,  отруєння, обвалення, наявність легкозаймистих речовин, електроустановок під напругою;

- необхідність евакуації  майна і матеріалів, а також захисту їх від вогню, диму і води;

- необхідність і місця розкриття та розбирання конструкцій;

- найближчі джерела водопостачання і способи їх використання;

- наявність  стаціонарних  установок  пожежогасіння,  порядок приведення їх в дію.

Якщо на пожежу (аварію) прибуло одне  відділення  до  складу  розвідки повинно входити дві особи  (керівник  гасіння  пожежі, керівник аварійно-рятувальних робіт  та  зв'язковий). При  прибутті  на  пожежу (аварію) двох чи більше відділень до складу розвідки повинно входити  три  особи (керівник гасіння пожежі (керівник аварійно-рятувальних робіт),  командир першого відділення  та  зв'язковий). При необхідності проведення розвідки одночасно у  різних напрямках створюється  декілька розвідувальних груп. Кожна  група  повинна очолюватись особою не нижче командира відділення і мати чисельність не менш двох осіб.

При проведенні  розвідки  в  ізолюючих протигазах чисельність групи розвідки не може бути менш  трьох осіб.  При  цьому  повинні виконуватись  вимоги Настанови  з  ГДЗС в частині забезпечення безпеки при  роботі  в  ізолюючих   протигазах.  У  метрополітені  чи подібних  йому підземних спорудах  розвідку треба проводити ланкою з п'яти чоловік.

При проведенні розвідки  пожеж  треба суворо дотримуватись вимог Бойового статуту в частини, що стосується розвідки пожеж.

Керівник групи  розвідки  повинен  забезпечувати безпечну евакуацію групи на всьому шляху прямування.

Особовий склад  групи розвідки  залежно від характеру,  місця та площі пожежі, загазованості  приміщень і т. ін. повинен мати:

а) засоби захисту органів  дихання (ізолюючі протигази одного типу);

б) прилади освітлення і зв'язку;

в) засоби рятування і саморятування;

г) інструмент для розкриття конструкцій;

д) засоби гасіння пожеж.

При проведенні розвідки пожеж, аварії групи розвідки зобов'язані:

а) при  роботі  в  ізолюючих  протигазах  дотримуватись вимог, викладених у "Настанові по ГДЗС", прямувати  один за одним,  вивчаючи  оточуючу  обстановку і запам'ятовуючи  пройдений шлях;

б) відкривати двері обережно,  захищаючись  від  можливого викиду полум'я та розігрітих газів - полотнищем;

в) входити у приміщення,  де знаходяться  установки  під високою напругою, апарати (посудини) під високим тиском  чи  знаходяться вибухонебезпечні речовини (отруйні,  радіаційні)  тільки  за узгодженням з адміністрацією об'єкта і з додержанням  рекомендованих нею правил безпеки;

г) збирати відомості про поведінку  несучих  конструкцій, можливість швидкого розповсюдження вогню  і  про  свої  спостереження доповідати старшому групи;

д) рухатись, як  правило,  вздовж  капітальних стін чи стін з вікнами.

Забороняється входити  з  відкритим  вогнем у приміщення,  де зберігаються легкозаймисті та горючі рідини.