Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини

Посадова інструкція укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини.

1.2  Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника деревообробного цеху.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику деревообробного цеху

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

породи і пороки деревини;

маркірування місць укладання;

устрій, призначення і принцип дії підйомно-транспортних механізмів;

види і призначення пилопродукції і заготівель, що укладаються.

стандарти і технічні умови на пиломатеріали;

розміри і сорти продукції, що укладається;

правила укладання і перекладки пиломатеріалів;

технічні інструкції з упакування продукції;

технологію збереження великогабаритних виробів на складах;

технічні вимоги до підготовки пилопродукції і виробів для сушіння;

технологію формування штабелів для атмосферного сушіння;

безпечні прийоми відкривання тари;

способи укладання металевих стяжок у шухляди;

способи розмітки і розкрою сталевих стрічок;

вимоги до використання засобів захисту;

способи і прийоми безпечного виконання робіт;

порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника деревообробного цеху); Положення про деревообробний цех, Посадова інструкція укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини

4.1.  Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини перед початком робочого дня:

—  проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

—  проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

—  приймає робоче місце;

—  підготовляє робоче місце і засоби індивідуального захисту;

—  перевіряє справність устаткування, інструментів і пристосувань;

4.2.  У процесі роботи укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини:

—  дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;

—  використовує засоби індивідуального захисту;

—  дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;

—  негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;

—  надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;

4.3.  Протягом робочого дня укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини:

—  підготовляє до роботи необхідні інструменти і пристосування;

—  підносить пакувальні матеріали;

—  здійснює укладання для збереження чи транспортування заготівель;

—  робить установку (укладання) готових виробів на складах готової продукції;

—  здійснює укладання для збереження великогабаритної продукції;

—  робить укладання на трековий візок вручну чи за допомогою підйомно-транспортних засобів пиломатеріалів і заготівель для камерного сушіння чи транспортування;

—  виконує ручне пакетування пиломатеріалів з розкладкою в пакети по довжинах;

— здійснює укладання і перекладку пиломатеріалів у пакетах;

—  робить упакування і маркірування пакетів відповідно до інструкцій з упакування;

—  здійснює укладання і перебирання вручну пиломатеріалів при атмосферному сушінні в рядових штабелях з подачею дощок на штабель автонавантажувачем чи іншими підйомно-транспортними механізмами;

—  робить упакування пиломатеріалів вручну сталевими стрічками відповідно до технічних умов на упакування;

—  виконує розмітку і розкрій сталевих стрічок перед упакуванням;

—  бере участь у формуванні і розбиранні пакетних штабелів із застосуванням автолісовозів і автонавантажувачів;

—  веде встановлену документацію;

4.4. Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини наприкінці робочого дня:

—  здійснює прибирання робочого місця;

—  здає робоче місце.

 1. Права укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини

Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини

Укладальник пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини

Режим роботи укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці укладальника пиломатеріалів, деталей і виробів з деревини визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту