Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція скручувальника-ізолювальника жил та кабелів

Посадова інструкція скручувальника-ізолювальника жил та кабелів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність скручувальника-ізолювальника жил та кабелів.

1.2  Скручувальник-ізолювальник жил та кабелів  відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Скручувальник-ізолювальник жил та кабелів  призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до скручувальника-ізолювальника жил та кабелів:

2.1.

Освіта*

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві.

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи  за професією 2 розряду не менше 1

року.

2.3.

знання

будову основних вузлів крутильно-ізолювальних машин загального скручування та їх взаємодію;

типи барабанів;

конструкцію кабелів;

технологічні інструкції зі скручування та ізолювання жил та кабелю;

марки ізоляційних та екрануючих матеріалів.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3- й розряд

* - Для скручувальника-ізолювальника жил та кабелів 2-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи

- Для скручувальника-ізолювальника жил та кабелів 4-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

- Для скручувальника-ізолювальника жил та кабелів 5-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботі за професією 4 розряду не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність скручувальника-ізолювальника жил та кабелів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція скручувальника-ізолювальника жил та кабелів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки скручувальника-ізолювальника жил та кабелів

4.1.      Скручує та ізолює жили силових кабелів перетином до 6мм2, телефонних кабелів до 100 пар, телеграфних кабелів до 19 жил та низькочастотних кабелів четвірного скручування на крутильно-ізолювальних машинах.

4.2.      Відбирає, встановлює та заміняє котушки з жилою, ролики, ізоляційні матеріали, екранні стрічки та мірні стрічки.

4.3.      Стежить за надходженням елементів кабелю, скручуванням та накладанням ізоляційних матеріалів, екранних стрічок.

4.4.      Укладає готові вироби на приймальний барабан.

 1. Права скручувальника-ізолювальника жил та кабелів

Скручувальник-ізолювальник жил та кабелів  має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність скручувальника-ізолювальника жил та кабелів

Скручувальник-ізолювальник жил та кабелів  відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи скручувальника-ізолювальника жил та кабелів

Режим роботи скручувальника-ізолювальника жил та кабелів  визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці скручувальника-ізолювальника жил та кабелів  визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту