Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція складальника електричних машин та апаратів

Посадова інструкція складальника електричних машин та апаратів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність  складальника електричних машин та апаратів.

1.2   Складальник електричних машин та апаратів  відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3   Складальник електричних машин та апаратів  призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

--

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до  складальника електричних машин та апаратів:

2.1.

Освіта*

Вища або  професійно-технічна освіта молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

2.3.

знання

будову та конструктивні особливості складних електричних машин, відповідальної високовольтної апаратури та пультів керування;

технічні та експлуатаційні вимоги до виробів, які складає та випробовує;

пристрої, принцип роботи та правила налагодження та експлуатації складних випробувальних стендів.

основні розрахунки, які пов'язані з підганянням та регулюванням;

особливості виготовлення та складання турбо- та гідрогенераторів;

правила оформлення технічної документації за результатами складання.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

5- й розряд

* Для  складальника електричних машин та апаратів  1-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Для  складальника електричних машин та апаратів  2-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві, стаж роботи за професією 1 розряду не менше 0,5 року.

- Для  складальника електричних машин та апаратів  3-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- Для  складальника електричних машин та апаратів  4-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

Для  складальника електричних машин та апаратів  6-го розряду  потрібна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність  складальника електричних машин та апаратів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція  складальника електричних машин та апаратів , Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки  складальника електричних машин та апаратів

4.1.      Виконує остаточне складання з підганянням  складних електричних машин та апаратів.

4.2.      Виконує механічне та електричне регулювання електричних машин, потужних турбо- та гідрогенераторів, високовольтної апаратури та установок.

4.3.      Балансує  центричні машини.

4.4.      Розганяє клинці за діаметрами та хордами статорів великих електричних машин, турбо- та гідрогенераторів потужністю до 150 кВт під складання активної сталі.

4.5.      Обробляє деталі, які мають шість та більше поверхонь, які обробляються і вимагають застосування точного вимірювального інструменту.

4.6.      Складає, регулює та налагоджує пульти керування.

4.7.      Розмічає та встановлює на панелях щитів та пультів керування різноманітні апарати та прилади.

 1. Права  складальника електричних машин та апаратів

Складальник електричних машин та апаратів  має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність  складальника електричних машин та апаратів

Складальник електричних машин та апаратів  відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи  складальника електричних машин та апаратів

Режим роботи  складальника електричних машин та апаратів  визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці  складальника електричних машин та апаратів  визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00