Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція охоронця

Посадова інструкція охоронця

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність охоронця.

1.2  Охоронець відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3              Охоронець призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника служби безпеки.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику служби безпеки

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

Директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

Особа, що призначається наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до охоронця:

2.1.

Освіта*

початкова професійна, спеціальна підготовка по встановленій програмі

2.2.

досвід роботи

не менш 1 року

2.3.

знання

Закони й інші нормативно-правові акти України, що регламентують охоронну діяльність.

Інструкції, накази, інші нормативні документи, що регламентують організацію роботи з охорони об'єкта і матеріальних цінностей.

Специфіку і структуру підприємства і режим роботи його підрозділів.

Інструкцію з пропускного режиму.

Зразки пропусків, товарно-транспортних накладних і інших пропускних документів.

Підписи посадових осіб, що мають право давати розпорядження на ввіз і вивіз (винесення) товарно-матеріальних цінностей.

Правила перевірок вантажів, що вивозяться.

Порядок затримання осіб, що вчинили розкрадання, оформлення на них матеріалів.

Правила користування технічними засобами охоронно-пожежної сигналізації.

Порядок прийому під охорону відособлених приміщень, реагування на спрацьовування сигналізації.

Місця розташування первинних засобів пожежогасіння і зв'язку, порядок користування ними.

Правила внутрішнього трудового розпорядку й інструкцію про пропускний режим на  об'єкті, що охороняється

Правила огляду речей і особистого огляду, виробництва адміністративного затримання, оформлення матеріалів на правопорушників, застосування зброї, радіозасобів і переговорних пристроїв.

Загальні принципи надання першої медичної допомоги.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

2.4.

навички

знання охоронно-пожежної сигналізації, роботи з собаками, надання першої медичної допомоги.

2.5.

додаткові вимоги

стаж роботи за профілем

 1. Документи, які  регламентують діяльність охоронця

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника служби безпеки; Положення про службу безпеки, бюро пропусків, Посадова інструкція охоронця, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки охоронця

Охоронець:

4.1. Несе службу по охороні об'єктів і матеріальних цінностей.

4.2. Здійснює перевірку документів у осіб, що проходять на об'єкт ( що виходять з об'єкту), що охороняється  і контроль за ввезенням і вивозом (винесенням) матеріальних цінностей.

4.3. Проводить огляд речей, а також особистий огляд робітників та службовців.

4.4. Здійснює контроль за роботою встановлених на підприємстві приладів охоронної й охоронно-пожежної сигналізації.

4.5. Повідомляє про їхнє спрацьовування начальнику караулу (сторожової групи), черговому по об'єкту, а при необхідності - в орган внутрішніх  справ або в пожежну частину.

4.6. З'ясовує причини спрацьовування сигналізації і вживає заходів до затримання порушників або ліквідації пожежі.

4.7. Приймає під охорону від матеріально відповідальних осіб обладнані сигналізацією відособлені приміщення.

4.8. При оголошенні тривоги на об'єкті, що охороняється, перекриває контрольно-пропускний пункт, випуск (впускання) з об'єкту (на об'єкт) всіх осіб проводить тільки з дозволу начальника сторожової групи (чергового по об'єкту).

4.9. Скоює  дії по попередженню і припиненню правопорушень на об'єктах, що охороняються.

4.10. Здійснює затримання осіб, що намагаються незаконно вивезти (винести) матеріальні цінності з об'єкту, що охороняється, або підозрюваних у здійсненні правопорушень, і супровід їх у караульне приміщення або відділення міліції.

4.11. Контролює роботу приладів охоронної й охоронно-пожежної сигналізації, встановлених на об'єктах, що охороняються.

4.12. Використовує при несенні служби караульних собак.

 1. Права охоронця

Охоронець має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність охоронця

Охоронець відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи охоронця

Режим роботи охоронця визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці охоронця

Умови оплати праці охоронця визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту