Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція оператора лінії приготування фаршу

Посадова інструкція оператора лінії приготування фаршу

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність оператора лінії приготування фаршу.

1.2  Оператор лінії приготування фаршу відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Оператор лінії приготування фаршу призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до оператора лінії приготування фаршу:

2.1.

Освіта

Професійно-технічна

2.2.

досвід роботи

Стаж    роботи    за    технологічно-суміжною професією не менше 1 року.

2.3.

знання

будову обслуговуваного устаткування; види і ґатунки м'яса;

рецептуру ковбасних виробів;

якісні ознаки сировини компоненти фаршу і режими обробки;

стандарти і технічні умови на готову продукцію; правила     і     норми     охорони     праці,     виробничої     санітарії протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

5-й розряд, підвищення кваліфікації.

 1. Документи, які  регламентують діяльність оператора лінії приготування фаршу

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ переробки м’яса , Посадова інструкція оператора лінії приготування фаршу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки оператора лінії приготування фаршу

4.1.                       Веде процес  подрібнення  морожених м'ясних   блоків,   готує   фарш  для   ковбасних   виробів   на  потоково-механізованих лініях.

4.2.                       Перевіряє справність усіх машин лінії: дозаторів для прянощів, солі, води тощо, агрегатів тонкого подрібнення м'яса, тензометричних   ваг,   машин  для  перемішування   складових   части

4.3.                       фаршу   і   насосів   для   його   передавання   в   шприцювальний   цех.

4.4.                       Завантажує сировину, прянощі та ін.

4.5.                       Пускає і зупиняє устаткування.

4.6.                       Регулює    роботу    лінії.

4.7.                       Чистить,    промиває    і    змащує    машину

4.8.                       Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

 1. Права оператора лінії приготування фаршу

Оператор лінії приготування фаршу має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність оператора лінії приготування фаршу

Оператор лінії приготування фаршу відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи оператора лінії приготування фаршу

Режим роботи оператора лінії приготування фаршу визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці оператора лінії приготування фаршу визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту