Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція мерчандайзера

Посадова інструкція мерчандайзера

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність мерчандайзера.

1.2  Мерчандайзер відноситься до категорії фахівців.

1.3  Мерчандайзер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу продаж і за узгодженням з менеджером по продажах.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

менеджеру по продажах

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику відділу продаж

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до мерчандайзера:

2.1.

Освіта*

вища; середня професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи в сфері підприємництва не менш (2 років; 3 років; ін.)

2.3.

Знання

Чинне законодавство, що регулює комерційну діяльність.

Основи організації роботи з формування попиту і стимулювання продаж товарів.

Основи маркетингу і менеджменту.

Характеристику і принципи використання інструментів мерчандайзинга.

Види реклами й основи організації рекламної діяльності.

Принципи організації торгового простору.

Моделі поводження покупців у торговому залі.

Принципи організації продаж.

Психологічні типи споживачів.

Методи оцінки ефективності викладення товарів у торговому залі.

Основні властивості, якісні і споживчі характеристики пропонованих товарів.

Діючі ціни на товари.

Етику ділового спілкування.

Основи ринкової економіки.

Основи психології і соціології.

Основи трудового законодавства.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

додаткова підготовка по мерчандайзингу,

* чи початкова професійна освіта, додаткова підготовка по мерчандайзингу і стаж роботи не менш (2-х років, ін.)

 1. Документи, які регламентують діяльність мерчандайзера

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (менеджера по продажах); Положення про відділ продаж, Посадова інструкція мерчандайзера, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки мерчандайзера

Мерчандайзер:

4.1. Вивчає визначену територію (район), на якій передбачається організація продаж товару.

4.2. Визначає POS і розробляє схеми встановлення ділових зв'язків.

4.3. Веде переговори з керівництвом торгових підприємств про проведення заходів мерчандайзинга (представляє товар і супутні йому послуги, переконує в необхідності й ефективності мерчандайзинга).

4.4. Проводить заходи щодо представлення товарів у POS з використанням наступних інструментів мерчандайзинга:

а) Space-management — викладення товару способами, що заохочують імпульсивні покупки товарів;

б) POS designing — розміщення рекламних елементів у просторі POS (плакатів, буклетів, воблерів, моделей товарів (підвісних, стоячих, ін.), гірлянд, прапорів, рекламного торгового устаткування (стійок, стелажів, світильників, ін.);

в) Stock-control — розрахунок необхідної і достатньої кількості (балансу) товарів у POS, забезпечення їх наявності.

4.5. Мотивує керівництво POS на укладення договорів постачання, купівлі-продажу, комісії (надання невеликих партій товару на комісію).

4.6. Здійснює підготовчу роботу по укладенню договорів на придбання товарів з відповідальними працівниками торгових підприємств.

4.7. Вживає заходи по підтримці довгострокових відносин з керівництвом і фахівцями торгових підприємств.

4.8. Здійснює загальний контроль за станом виконання замовлень.

4.9. Здійснює контроль за:

— дотриманням концепції викладення товарів;

— цільовим використанням рекламного торгового устаткування (дисплеїв, стелажів, полиць, ін.);

— станом рекламних елементів (зносом, псуванням, загибеллю).

4.10. Вживає заходи по реконструкції, ремонту, заміні несправних рекламних елементів, чи таких, що прийшли в непридатність.

4.11. Здійснює навчання і підготовку обслуговуючого персоналу торгового підприємства по наступним напрямкам:

— основні споживчі характеристики товарів;

— принципи підтримки концепції викладення товарів;

— основи мотивації продажу товарів споживачам.

4.12. Організує проведення промоушн-акций (дегустацій, семплингів, ін.).

4.13. Аналізує принципи роботи в POS мерчандайзерів інших організацій.

4.14. Відслідковує динаміку продажів у POS.

4.15. Готує звіти (щотижневі, щомісячні) по товарах.

4.16. Здійснює збір інформації про продажі в POS для застосування заохочувальних і стимулюючих мір до POS (нагородження призами за результатами конкурсів «Кращий по продажах», «Кращий по динаміці продаж»; надання особливих систем знижок за високими показниками продаж; подача реклами про POS у рекламних матеріалах виробника товарів, оптового продавця, ін.).

4.17. Формує банк даних про POS (організаційно-правові форми, адреси, реквізити, номери телефонів, прізвища керівників і провідних спеціалістів, фінансовий стан, обсяги закупівель, ін.).

4.18. Готує звіти про результати зробленої роботи і про витрату рекламних зразків товарів, рекламних елементів, ін.

 1. Права мерчандайзера

Мерчандайзер має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність мерчандайзера

Мерчандайзер несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи мерчандайзера

Режим роботи мерчандайзера визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці мерчандайзера визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00