Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція відповідальність лікаря-дієтолога

Посадова інструкція відповідальність лікаря-дієтолога

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність лікаря-дієтолога.

1.2  Лікар-дієтолог відноситься до категорії фахівців.

1.3  Лікар-дієтолог призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням керівника відділу медичного забезпечення.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу медичного забезпечення

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

медичній сестрі по дієтології

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена головним лікарем

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до лікаря-дієтолога:

2.1.

Освіта*

вища медична, спеціальна підготовка по дієтології

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

основи законодавства про охорону здоров'я і директивних документів, що визначають діяльність органів і установ охорони здоров'я;

загальні питання організації служби лікувального харчування;

основні принципи лікувального харчування;

санітарно-гігієнічні вимоги до харчоблоків, права й обов’язки посадових осіб по організації і керівництву лікувальним харчуванням;

основи раціонального і індивідуально збалансованого харчування, величину потреби в харчових речовинах і енергії;

біологічну роль харчових речовин і продуктів харчування;

гігієнічні вимоги до харчових продуктів і їх експертну оцінку;

фізіологічні основи дієтології, обмін речовин в організмі в нормі і патології, взаємозв'язки функціональних систем організму і рівні їх регуляції;

причини виникнення патологічних процесів в організмі, механізми їх розвитку і клінічні прояви;

основні принципи лікувальної кулінарії, структуру лікувальних дієт;

клінічну симптоматику і патогенез основних захворювань шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, серцево-судинної системи, почок і інших захворювань, при яких дієтотерапія є ведучим лікувальним фактором.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність лікаря-дієтолога

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу медичного забезпечення); Положення про відділ медичного забезпечення, Посадова інструкція лікаря-дієтолога, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки лікаря-дієтолога

4.1. Інструктує і контролює роботу персоналу харчоблока по дотриманню правил лікувальної кулінарії.

4.2. Керує складанням меню і розкладок на блюда.

4.3.  Щодня знімає пробу готової їжі.

4.4.  Контролює санітарний стан харчоблока.

4.5.  Здійснює контроль за якістю продуктів, що надходять і знаходяться на складі.

4.6.  Консультує лікарів лікувальних відділень з питань дієтології.

4.7. Забезпечує правильне призначення і диференційоване застосування лікувального харчування шляхом ознайомлення з історіями хвороби під час консультацій.

4.8.  Контролює роботу і санітарний стан буфетів у відділеннях.

4.9.  Контролює строге дотримання встановленого порядку виписки харчування пацієнтам, погоджує виписку додаткового харчування на прохання завідувача лікувальним відділенням.

4.10.  Систематично підвищує професійну кваліфікацію.

 1. Права лікаря-дієтолога

Лікар-дієтолог має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність лікаря-дієтолога

Лікар-дієтолог несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи лікаря-дієтолога

Режим роботи лікаря-дієтолога визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці лікаря-дієтолога визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00