Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція контролера складання електричних машин, апаратів та приладів

Посадова інструкція контролера складання електричних машин, апаратів та приладів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність контролера складання електричних машин, апаратів та приладів.

1.2  Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до контролера складання електричних машин, апаратів та приладів:

2.1.

Освіта*

Вища або  професійно-технічна освіта молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

2.3.

знання

будову, призначення, принцип роботи та технологію складання електротехнічних виробів, які приймає; Державні стандарти та технічні умови на вироби, які виготовляються;

перевірочне та випробувальне устаткування та установки, правила їх налагодження та регулювання; методику та порядок випробувань вузлів,

механізмів та електротехнічних виробів, які приймає; особливості та правила ведення випробувань високовольтних електротехнічних виробів;

основи електротехніки та електромеханіки;

систему допусків та посадок, квалітети та параметри шорсткості;

правила оформлення приймальних актів та протоколів випробувань.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

5- й розряд

* - Для контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 2-го розряду  потрібна базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

- Для контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 3-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією 2 розряду не менше 1 року.

- Для контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 4-го розряду  потрібна повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

Для контролера складання електричних машин, апаратів та приладів 6-го розряду  потрібна вища освіта або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність контролера складання електричних машин, апаратів та приладів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу);

Положення про відділ виробництва, Посадова інструкція контролера складання електричних машин, апаратів та приладів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки контролера складання електричних машин, апаратів та приладів

4.1.                       Виконує контроль та заключне приймання особливо складних електричних машин постійного та змінного струму, високовольтних апаратів, пультів та щитів керування, електровимірювальних приладів та установок високого класу точності та інших електротехнічних виробів відповідно до технічних умов.

4.2.                       Перевіряє на спеціальних стендах відповідність характеристик паспортним даним на електротехнічні вироби, які складаються.

4.3.                       Розраховує допустимі навантаження електричних машин, апаратів та приладів.

4.4.                       Перевіряє роботу перемикачів напруги трансформаторів з регулюванням напруги під навантаженням.

4.5.                       Складає паспорти на вироби, що складаються, та оформляє приймальні акти та протоколи випробувань.

4.6.                       Виконує роботи щодо запобігання браку.

 1. Права контролера складання електричних машин, апаратів та приладів

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність контролера складання електричних машин, апаратів та приладів

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи контролера складання електричних машин, апаратів та приладів

Режим роботи контролера складання електричних машин, апаратів та приладів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці контролера складання електричних машин, апаратів та приладів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту