Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інкасатора

Посадова інструкція інкасатора

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інкасатора.

1.2  Інкасатор відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Інкасатор призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням служби інкасації, (начальника служби безпеки).

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику служби інкасації, (начальнику служби безпеки)

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором банку

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інкасатора:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Наказ МВС України №643 від 1997 р.

Положення Центрального Банку України від 25 березня 1997 року № 56 "Про порядок ведення касових операцій у кредитних організаціях на території України".

Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що визначають терміни і порядок прийому, транспортування і здачі коштів.

Правила забезпечення схоронності при доставці коштів.

Правила носіння і використання зброї і боєприпасів при виконанні своїх обов'язків по забезпеченню схоронності коштів.

Законодавство про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

користування зброєю, спецзасобами, засобами індивідуального захисту, ведення рукопашного бою, надання ПМД.

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня (повна) загальна освіта і спеціальна підготовка по встановленій програмі без пред'явлення вимог до стажу роботи

 1. Документи, які регламентують діяльність інкасатора

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут банку, Накази і розпорядження директора банку (начальника служби інкасації, (начальника служби безпеки); Положення про банк, службу інкасації, Посадова інструкція інкасатора, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інкасатора

Інкасатор:

4.1. Одержує відповідно до встановленого порядку в касі організації кошти і цінні папери в строгій відповідності з правилами.

4.2. При прийомі сумок з коштами і цінними паперами перевіряє цілість упакування, чіткість відбитків пломбірів, відповідність суми, зазначеної на ярлику сумі, зазначеній у видатковому ордері й в описі цінностей.

4.3. Доставляє кошти і цінні папери в установи банку за місцем перебування розрахункових чи поточних рахунків з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх схоронність.

4.4. Здає кошти і цінні папери в установи банку.

4.5. Особисто бере участь у проведенні необхідних інкасаційних процедур і підписує всі необхідні документи.

4.6. Приймає всі міри для забезпечення схоронності довірених йому коштів і цінних паперів і запобіганню збитку.

4.7 Вчасно повідомляє керівника підрозділу інкасації про всі обставини, загрозливі забезпеченню схоронності довірених йому цінностей.

4.8. Ніде, ніколи і жодною мірою не розголошує відомі йому дані про операції по збереженню цінностей, їх відправленню, перевезенню, охороні, сигналізації, а також службових дорученнях по касі.

 1. Права інкасатора

Інкасатор має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інкасатора

Інкасатор несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інкасатора

Режим роботи інкасатора визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інкасатора визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора банку.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00